Nefco rahoittaa pk-yritysten kasvua ja edistää vihreää siirtymää Suomessa

Suomessa on yksi Euroopan dynaamisimmista startup-ekosysteemeistä. Monilla näistä pk-yrityksistä on skaalautuvia ympäristöratkaisuja ja realistisia liiketoimintasuunnitelmia, ja juuri sellaisia Nefco haluaa rahoittaa.

Read the article in English

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon rooli Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on vauhdittaa vihreää siirtymää tarjoamalla kasvurahoitusta pk-yrityksille, joilla on vihreitä ratkaisuja. Suomessa kasvuyritykset, joilla on kestäviä liiketoimintamalleja ja ympäristöä säästäviä teknologioita, hakevat Nefcolta rahoitusta tutkiakseen mahdollisuuksia uusilla markkinoilla ja laajentaakseen innovaatioitaan.

”Suomesta tulee innovatiivisia ideoita esimerkiksi kiertotalouden sektorilta, joka tällä hetkellä muodostaa lähes viidenneksen pk-yritysportfoliostamme”, kertoo Nefcon Investment Manager Vivi Avikainen.

“”Suomesta tulee innovatiivisia ideoita esimerkiksi kiertotalouden sektorilta, joka tällä hetkellä muodostaa lähes viidenneksen pk-yritysportfoliostamme”, kertoo Nefcon Investment Manager Vivi Avikainen.

Vaatteista lasereihin

Kiertotalous tarkoittaa tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa olevia materiaaleja käytetään mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi Pure Waste Textiles valmistaa uusia tekstiilejä jätemateriaaleista, Sulapac luo biologisesti hajoavia kiertotalousmateriaaleja, joilla voi korvata perinteisiä muoveja, ja Tracegrow ottaa talteen ja puhdistaa metalleja teollisuuden sivuvirroista käytettäväksi uudelleen maataloudessa. Nämä yritykset ovat saaneet Nefcolta rahoitusta innovaatioidensa laajentamiseen.

Pure Waste Textiles T-shirt
Pure Waste Textiles on edelläkävijä vaatteiden vastuullisessa valmistuksessa jätepohjaisista tekstiileistä. Kuva: Pure Waste Textiles

Luonnonvarojen uusiokäyttö ja kiertotalous auttaa torjumaan planeettamme uhkaavaa kolmoiskriisiä: ilmastonmuutosta, saastumista ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Monilla kiertotalousratkaisuilla on myös paljon liiketaloudellista potentiaalia, sillä jo kierrossa olevien aineiden uudelleenkäyttö on kannattavampaa kuin uusien materiaalien valmistaminen.

Luonnon monimuotoisuuden saralla Nefco on aloittanut uraauurtavan yhteistyön asiakkaidensa kanssa: vuonna 2022 käynnistynyt kaksivuotinen pilottiohjelma testaa konkreettisia ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Suomalaisista yrityksistä mukana ovat Norsepower, Sulapac ja Pure Waste Textiles, jotka kartoittavat ohjelman aikana liiketoimintansa biodiversiteettivaikutuksia ja luovat luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelman.

Tracegrow application

Oikealla: Tracegrown kehittämä innovatiivinen teknologia tarjoaa kestäviä ratkaisuja arvokkaiden materiaalien kierrättämiseksi takaisin eri teollisuudenalojen käyttöön. Kuva: Tracegrow. Vasemmalla: Sulapacin materiaaleista valmistettuja tuotteita. Kuva: Sulapac

Kiertotalous on tällä hetkellä yksi kuumimmista kasvualoista, mutta myös muilla aloilla on Suomessa mahdollisuuksia vihreään kasvuun.

”Myönsimme aiemmin tänä vuonna rahoitusta Heliostoragelle, joka käyttää aurinko- ja hukkalämpöä lämmittämiseen”, Avikainen jatkaa. ”Lämmitys ja jäähdytys vaativat paljon energiaa, joten kausilämpöenergian varastoiminen on erinomainen ratkaisu. Heidän ratkaisullaan voi säilöä lämpöenergiaa maahan porattuihin reikiin käytettäväksi lämmitykseen talvella.”

Nefcon kaltaiset rahoittajat ovat elintärkeitä ympäristöinnovaatioiden rahoittajia, jotka houkuttelevat myös yksityistä pääomaa.

Suomessa on perinteisesti ollut vahva merenkulkuala, ja Nefcon rahoittamiin yrityksiin kuuluu myös veneiden vertaisvuokrapalvelua tarjoava Skipperi ja tuulienergiaa alusten lisävoimanlähteenä hyödyntävä Norsepower. Suomen nykyinen talouselämä on kuitenkin monimuotoinen, ja Nefcon rahoittamien alojen kirjo on laaja: kiertotalous, energia ja energiatehokkuus, elintarvikeala, maa- ja metsätalous, valmistusteollisuus ja raaka-ainetuotanto, kuljetuksen ja sähköinen liikkuminen sekä vesistöt, meret ja valtameret.

Muita Nefcon rahoitusta saaneita suomalaisia yrityksiä ovat maalämpöön erikoistunut QHeat, edistyksellisen lasermerkinnän kiertotaloudenkin tarpeisiin kehittänyt Cajo Technologies, vedenpuhdistuksen parissa toimiva Solar Water Solutions,  ja  Solar Fire Concentration, jonka kehittämä tekniikka käyttää aurinkoenergiaa mm. ruoanvalmistuksessa ja muissa paljon energiaa vaativissa prosesseissa.

Kasvurahoitusta ympäristöalan ratkaisuille

McKinsey on arvioinut, että nettopäästötason saavuttaakseen Pohjoismaiden on investoitava noin 5 prosenttia bruttokansantuotteestaan, mikä tarkoittaa, että Suomen investointitarve olisi vuosittain 14,8 miljardia euroa. Suurimmat investointitarpeet ovat suurteollisuudessa sekä julkisissa palveluissa ja infrastruktuurissa.

Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan Suomen taloudesta: Yritysten 445 miljardin euron liikevaihdosta yli puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on runsaat 40 prosenttia. Pk-yritysten saama pääomarahoitus on tällä hetkellä yhteensä noin 1,8 miljardia euroa. Suomalainen startup-ekosysteemi nojaa vahvasti julkiseen rahoitukseen: julkinen sektori on maan suurin pääomarahoittaja, jonka osuus rahoituksesta on 30 prosenttia. Nefcon kaltaiset rahoittajat ovat elintärkeitä ympäristöinnovaatioiden rahoittajia, jotka houkuttelevat myös yksityistä pääomaa.

French people love their "pains au chocolat" for breakfast. This batch is solar baked with Lytefire. Photo: Solar Fire Concentration Oy
Auringossa Lytefirellä paistettuja suklaacroissantteja.
Kuva: Solar Fire Concentration Oy

”Vaatimuksemme eroavat jonkin verran kaupallisista pankeista, koska roolimme rahoittajana on ottaa korkeampaa rahoitusriskiä, kun tarjoamme kasvurahoitusta vihreiden innovaatioiden laajentamiseen”, Avikainen kertoo. ”Lisäksi Nefcolla on laaja valikoima rahoitusvaihtoehtoja eri kasvun vaiheisiin. Tarjoamme taloudellista tukea, vakuudellisia ja vakuudettomia markkinaehtoisia luottoja sekä pääomasijoitustyyppistä rahoitusta.”

“Roolimme rahoittajana on ottaa korkeampaa rahoitusriskiä, kun tarjoamme kasvurahoitusta vihreiden innovaatioiden laajentamiseen.”

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco

Nefco voi tarjota taloudellista tukea uusien markkinoiden esitutkimuksiin, fast-track-lainoja operatiivista kasvua varten tai lainoja ja pääomarahoitusta laajentumisinvestointeihin. Esitutkimuksia varten myönnetyn rahoituksen lisäksi Nefcon portfoliossa on tällä hetkellä noin 20 suomalaista yritystä, joille se on myöntänyt noin 32 miljoonaa euroa rahoitusta. Nefco rahoittaa yrityksiä usein yhteistyössä muiden samankaltaisiin ympäristötavoitteisiin tähtäävää rahoitusta tarjoavien kumppanien kanssa.

Solar Water Solutions water purification systemCajo Technologies laser marking technology

Oikealla: Solar Water Solutions on löytänyt ratkaisun meriveden muuttamiseen juomavedeksi puhtaasti uusiutuvalla energialla.. Kuva: Solar Water Solutions. Vasemmalla: Cajon lasermerkintätekniikan ympäristövaikutus syntyy jäljitettävyyden parantamisesta, joka on tärkeää kiertotalouden toimivuuden kannalta. Kuva: Cajo Technologies

Sijoituksia kumppaneiden kanssa

”Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamista, jonka tavoitteena on saavuttaa muutakin kuin taloudellista hyötyä, esimerkiksi luoda myönteisiä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämän tyyppinen sijoittaminen on yleistymässä myös Suomessa”, Avikainen jatkaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan vihreät investointiaikomukset ovat nousseet 140 miljardin euron tasolle, ja kaikkiaan yli 200 hanketta on seurannassa eri puolilla Suomea*.

Nefcon portfoliossa on tällä hetkellä noin 20 suomalaista yritystä, joille se on myöntänyt noin 32 miljoonaa euroa rahoitusta.

”Sijoituskumppanimme vaihtelevat tapauksesta riippuen. Voimme toimia kanssasijoittajina yhdessä nykyisten omistajien ja yksityisten pääomasijoittajien kanssa. Joskus toimimme rahoittajina yhdessä julkisten organisaatioiden kanssa tai toimimme yhdessä sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat jo saaneet rahoitusta muilta rahoituslaitoksilta, kuten Business Finlandilta, Tesiltä, Ilmastorahastolta tai Finnveralta. Nefco ja nämä rahoittajat täydentävät toisiaan.”

Kullakin näistä rahoittajista on oma roolinsa, joten ne eivät kilpaile keskenään sijoituksista vaan voivat toimia yhdessä. Avikainen kertoo, että Nefco toimii tavallisesti siltana eri pääomasijoittajien ja kaupallisten rahoitusyhtiöiden välillä silloin kun yritys tarvitsee rahoitusta ratkaisunsa laajentamiseen tai uusien kansainvälisten markkinoiden tutkimiseen.

”Markkinatilanne on juuri nyt tiukka: inflaatio laukkaa ja lainojen korot ovat korkealla, talouskasvu on heikkoa ja ilmassa on laman pelkoa. Tässä ympäristössä rahoituksen saaminen voi olla hankalaa”, Avikainen sanoo. ”Olemme valmiita ottamaan riskejä ympäristön puolesta, joten jos yrityksellä on ympäristön kannalta hyödyllinen liiketoimintaidea, toivomme heidän ottavan meihin yhteyttä.”

Finnish company Skipperi
Skipperi tarjoaa veneiden yhteiskäyttöpalvelua, joka avulla veneily on mahdollista kaikille ilman veneen omistamista ja huoltamista. Kuva: Skipperi

*EK: Vihreiden investointien dataikkuna 28.6.2023

Lue lisää rahoitusvaihtoehdoistamme

Rahoitusta pohjoismaisille pk-yrityksille – tutustu Nefcon rahoitukseen
Tutustu sijoituskriteereihimme
Fast-track laina
Nopef-rahoitus kansainvälistymiseen

Ota yhteyttä

Vivi Avikainen Investment Manager
Swedish, Finnish, English

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.