Solar Fire Concentration saa Nefcolta rahoitusta vähäpäästöisen ruoanvalmistusratkaisun laajentamiseen

Perinteisten liesin, uunien ja kuivaimien käyttö kuluttaa suuria määriä puuta ja hiiltä, mikä aiheuttaa metsäkatoa ja saastuttaa ilmaa. Sillä on vakavia vaikutuksia sekä terveyteen että ympäristöön. Solar Fire Concentrationin aurinkokeskitintekniikka nopeuttaa siirtymistä kohti puhtaampaa ruokaa kaikkialla maailmassa.

Suomalainen Solar Fire Concentration Oy on kehittänyt patentoidun aurinkoenergian keskittämistekniikan, Lytefiren, joka muuntaa peilien avulla aurinkoenergiaa käytettäväksi lämmöksi aurinkouunien, liesien, kuivaimien tai jopa saunojen lämmittämistä varten. Solar Fire Concentrationin kehittämä ohjelmisto auttaa käyttämään Lytefire-tekniikkaa tehokkaasti. Skaalautuva ja ympäristöä säästävä tekniikka voi korvata perinteiset fossiilisilla polttoaineilla toimivat liedet.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco rahoittaa Solar Fire Concentrationin kasvua maailmanmarkkinoilla ja siirtymää kohti puhtaampaa ruoanlaittoa kaikkialla maailmassa. ”Nefcon rahoitus auttaa meitä kansainvälistymään lisensoimalla, hajauttamalla tuotantoa ja tehostamalla myyntikapasiteettiamme maailmanmarkkinoilla. Tuotteemme Lytefire on suunniteltu hajautettua tuotantoa ajatellen”, kertoo Solar Fire Concentrationin perustajiin kuuluva pääjohtaja Urs Riggenbach.

Puhtaita ruoanlaittoratkaisuja kestävään liiketoimintaan

Kierrätettyihin peileihin perustuvaa Lytefire-tekniikkaa voi käyttää paikoissa, joissa aurinkokeittimet tai muut vastaavat järjestelmät eivät yksinään ole riittävän tehokkaita ja joissa teolliset laitteistot ovat liian kalliita ja vaikeita asentaa. Ratkaisua käyttävät yrittäjät, jotka tarvitsevat kestävää energianlähdettä päivittäiseen toimintaansa, sillä sen tarjoama 80–500 °C:n lämpöenergia sopii esimerkiksi leivän leipomiseen, maapähkinöiden paahtamiseen, veden keittämiseen, kasvisten tai kalan kuivaamiseen ja ruoan kypsentämiseen.

”Lytefire-aurinkolämpöratkaisu antaa yrittäjille mahdollisuuksia, luo ympäristöä säästäviä työpaikkoja, tukee paikallisyhteisöjen vakautta sekä vahvistaa palveluelinkeinojen toimivuutta ja kiertotaloutta vähentäen samalla ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. Tekniikkamme on edullinen tapa ottaa käyttöön aurinkoenergiaa ruoan käsittelyyn ja muihin paljon energiaa käyttäviin prosesseihin”, Riggenbach sanoo.

Solar Fire Concentrationin tekniikka vähentää biomassan kulutusta ja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Lisäksi se parantaa ilman laatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, sillä jokainen Lytefire-yksikkö vähentää vuosittain viisi tonnia hiilidioksidipäästöjä. Lytefire tarjoaa asiakkailleen myös koulutuspaketteja, jotka levittävät tietämystä aurinkoenergiayrittämisen markkinoista ja edesauttavat yhtiön tuotteiden esittelemistä uusille käyttäjille.

Aurinkoenergiatekniikoiden kasvurahoitus

Nefcon Fast-track-lainarahoitus auttaa Solar Fire Concentrationia nopeuttamaan lämmitystekniikkansa maailmanlaajuista laajentumista ja koulutuspalveluidensa digitalisoimista. Euroopassa yhtiön tuotteet kartuttavat mainetta vaihtoehtoisena energianlähteenä katuruokakojuille, hotelleille ja leipomoille, kun taas Afrikassa Lytefire tukee paikallista taloutta ja antaa lisää mahdollisuuksia syrjäseutujen yhteisöille.

”Aluksi keskityimme vain matalan tulotason maihin, sillä niissä aurinkoenergiaratkaisullamme voisi olla suurempi vaikutus ihmisten elinmahdollisuuksiin ja metsäkadon vähentämiseen. Energian hintojen noustessa Lytefire on nyt tulossa käyttöön myös Euroopassa innovatiivisten liiketoimintamallien myötä”, kertoo Solar Fire Concentrationin toimitusjohtaja ja perustaja Eva Wissenz.

”Tällä yksinkertaisellakäytettyihin peileihin perustuvalla tekniikalla Solar Fire Concentration tarjoaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja, joilla on myönteisiä vaikutuksia niin ympäristöön kuin yhteiskuntaankin. Yhtiön tekniikka antaa lisää mahdollisuuksia naisille Afrikan markkinoilla, joissa yhtiö jo toimii. Olemme tyytyväisiä voidessamme auttaa kasvavaa yritystä, joka edistää entistä vastuullisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa”, sanoo Nefcon Investment Manager Vivi Avikainen.

French people love their "pains au chocolat" for breakfast. This batch is solar baked with Lytefire. Photo: Solar Fire Concentration Oy
Auringossa paistettu “pains au chocolat” Lytefirellä. Kuva: Solar Fire Concentration Oy

Lisätietoja antavat:

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Eva Wissenz, Founder and Managing Director, Solar Fire Concentration
eva.wissenz@solarfire.io

Urs Riggenbach, Co-Founder and CEO, Solar Fire Concentration
urs.riggenbach@solarfire.io,

Solar Fire Concentration Oy

Solar Fire Concentration Oy (SFCO) on perustettu vuonna 2012 Tampereella. Yhtiön tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta ja köyhyyttä vastaan tarjoamalla patentoidun Lytefire-aurinkokeskitintekniikkansa ja aurinkoenergiayrittäjyyttä koskevien koulutuspakettiensa avulla kilpailukykyinen, edullinen ja ympäristöä säästävä energiaratkaisu yrittäjille kaikkialla maailmassa. Lytefire-tekniikan perustana on yksinkertainen auringonsäteiden keskittämisen periaate. Auringon säteet kohdistetaan peilien avulla pienelle alueelle, johon kerääntyvä energia tuottaa lämpöä, jota voi käyttää keittämiseen, paistamiseen ja leipomiseen eri mittakaavoissa. SFCO:n tavoitteena on ratkaista globaalin etelä energiapula ja antaa ihmisille koulutuksen kautta mahdollisuus luoda ympäristöä säästäviä työpaikkoja kaikkialla, missä aurinko paistaa. Lisätietoja: www.lytefire.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.