Norsepower saa Nefcolta rahoitusta merenkulkualan puhtaan teknologian ratkaisun kehittämiseen

Norsepowerin tuulivoimalla työntövoimaa tuottava järjestelmä vähentää alusten polttoaineenkulutusta ja kehittää merenkulkua kestävämpään suuntaan. Yhtiö hakee Nefcon rahoituksella kasvua Aasian markkinoilla.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on allekirjoittanut lainasopimuksen suomalaisen puhtaan teknologian yhtiö Norsepower Oy Ltd:n kanssa. Norsepower on maailman johtava tuulivoimalla toimivien apukoneiden toimittaja. Sen roottoripurjeteknologia tarjoaa merenkulkualalle tehokasta, helppokäyttöistä ja luotettavaa aputyöntövoimaa, ja roottoripurjeita on jo asennettu tankkereihin, kuivalastialuksiin, RO-RO-aluksiin ja autolauttoihin. Teknologia vähentää alusten polttoaineenkulutusta todistetusti 5–25 %.

“Tehtävämme on vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia kaupallistamalla innovatiivisia ja moderneja purjeratkaisuja. Kun kansainvälisen merenkulkujärjestön kehittämät alusten energiatehokkuusindeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) ja hiili-intensiteetin tunnusluku (Carbon Intensity Indicator, CII) astuvat voimaan vuoden 2023 alussa, roottoripurjeet voivat parantaa alusten pisteitä sekä auttaa niiden omistajia täyttämään uudet vaatimukset ja pidentämään alusten käyttöikää. Nefcon rahoituksen ansiosta voimme investoida tuotantokapasiteettiimme Aasiassa, jotta pystymme vastaamaan roottoripurjeteknologian kasvavaan kysyntään,” sanoo Norsepowerin toimitusjohtaja ja osakas Tuomas Riski.

Nefcon rahoitus kohdistuu Norsepowerin Kiinan tuotantokeskukseen tehtäviin investointeihin. Norsepower on viime vuosina perustanut yrityksen täysin omistamat tytäryhtiöt Hong Kongiin ja Yanchengiin voidakseen vastata Aasian kasvavaan kysyntään. Uusi rahoitus jatkaa yrityksen yhteistyötä Nefcon kanssa. Yanchengin tytäryhtiön perustaminen alkoi Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopefin rahoittamalla esitutkimuksella. Nopef on Nefcon hallinnoima rahoitusinstrumentti, joka tukee pohjoismaisten pk-yritysten kansainvälistä kasvua.

Pohjoismainen puhdas teknologia vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia

Norsepowerin Magnus-efektiin perustuvaa teknologiaa hyödyntävät, patentoidut roottoripurjeet mahdollistavat aluksen pääkoneiden käyttämisen pienemmällä teholla, mikä säästää polttoainetta tuottamalla aluksen vauhdin ylläpitämiseen ja matka-ajassa pysymiseen tarvittavaa tehoa. Norsepowerin roottoripurjeiden lukuisat patentoidut erikoisominaisuudet takaavat purjeiden kestävyyden, turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja edulliset ylläpitokustannukset.

Ympäristön osalta Norsepowerin roottoripurjeet vähentävät alusten kasvihuonekaasupäästöjä ja muita päästöjä, kuten rikki- ja typpidioksidipäästöjä sekä pienhiukkaspäästöjä, koska jokainen roottoripurje korvaa suoraan pääkoneen tuottamaa työntövoimaa, joka tuotetaan tavallisesti fossiilisilla polttoaineilla. Kukin roottoripurje vähentää aluksen vuotuista polttoaineenkulutusta tyypillisesti noin 300 tonnilla, mikä vastaa 900 tonnin hiilidioksidipäästövähennyksiä vuodessa.

“Tämä lainasopimus on onnistuneen yhteistyömme huipentuma. Norsepowerin kiehtova, moderni purjeteknologia tarjoaa merenkulkualalle ratkaisun kasvavien kustannusten ja ympäristösääntelyn haasteisiin”, sanoo Nefcon Investment Director Helena Lähteenmäki.

Norsepowerin ratkaisun seuraava asennuskohde on maantie-, meri- ja rautatielogistiikkaan erikoistuneen CLdN-yhtiön operoima, vuonna 2018 rakennettu RO-RO-alus MV Delphine, jonka on määrä saada roottoripurjeensa vielä tänä vuonna.

Lisätietoja:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
helena.lahteenmaki@nefco.int, +358 10 6180 633

Kerry Marshall, Senior Account Manager, BLUE Communications
kerry.marshall@blue-comms.com, +44 (0) 7972 345 822

Tietoa Norsepower Oy:stä

Norsepower Oy Ltd on suomalainen puhtaan teknologian yritys, joka tuottaa uraauurtavia tuulivoimaratkaisuja globaalin merenkulkualan aputyöntövoiman tarpeisiin. Norsepowerin Rotor Sail Solution -roottoripurje on toimivaksi todistettu, helppokäyttöinen ja luotettava, polttoainetta säästävä teknologia, joka tukee merenkulkualan kehitystä kohti hiilineutraaliutta.

Vuonna 2012 perustettu Norsepower on kerännyt yli 20 miljoonan euron rahoituksen ja asentanut roottoripurjeet seitsemään alukseen, viimeksi Scandlinesin M/V Berlin -hybridiautolauttaan. Riippumattomat luokittajat, kuten ABB, NAPA ja Lloyd’s Register, ovat vahvistaneet, että jokainen asennus on vähentänyt aluksen polttoaineenkulutusta ja päästöjä merkittävästi.

Lisätietoja Norsepowerin Rotor Sail Solution -ratkaisusta on saatavilla sivustolta www.norsepower.com.

Norsepower Rotor Sails onboard Sea-Cargo. Photo: Sea-Cargo
Norsepower Rotor Sails onboard Sea-Cargo. Photo: Sea-Cargo

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.