Nefco rahoittaa Heliostoragen päästöttömän lämmitys- ja energiavarasto-ratkaisun laajentamista

Lämmityksen ja jäähdytyksen osuus kaikesta EU:n alueella kulutetusta energiasta on 50 prosenttia, ja siitä vain 23 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Suomalainen cleantech-yritys Heliostorage saa Nefcolta rahoitusta päästöttömän kausilämpöenergian varastointiratkaisunsa laajentamiseen Euroopassa.

Heliostorage on suomalainen cleantech-yritys, jonka kehittämä energiaoptimointijärjestelmä mahdollistaa päästöttömän energiariippumattoman lämmityksen. Yhtiön kehittämän Seasonal Thermal Energy Storage (STES) ‑tekniikan avulla on mahdollista hyödyntää aurinkolämpö- ja hukkalämpöresursseja lämmityksessä integroimalla varastointi järjestelmän olennaiseksi osaksi ja varastoida ylijäämälämpöä tehokkaalla tavalla.

”Arvioimme lämpöenergian varastointiratkaisujen käyttöönoton lisääntyvän huomattavasti seuraavien viiden vuoden aikana EU:n pyrkiessä kohti vuoden 2030 nettonollapäästötavoitettaan. Kaikkialla maailmassa keskitytään yhä tiiviimmin uusiutuviin energianlähteisiin. Odotamme varastoinnin edistävän huomattavasti päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta, mikä tuottaa paremmin ympäristöä säästävän ja häiriösietoisemman tulevaisuuden energiaympäristön”, kertoo Heliostoragen toimitusjohtaja Denise Conway.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefcon rahoitusauttaa Heliostoragea laajentamaan ratkaisuaan kansainvälisille markkinoille. Vuosien työn jälkeen yritys on äskettäin myynyt ensimmäiset lämpöenergiajärjestelmänsä ja on nyt valmis laajentamaan myyntiponnistelujaan suuressa mittakaavassa yrityksille Euroopassa, jossa rakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen energianlähteenä käytetään pääasiassa maakaasua ja öljyä. ”Nefcon rahoitus on meille olennainen tavoitteemme saavuttamisessa ja edistää sitoumustamme edesauttaa Euroopan kehitystä kohti nollanettopäästöjä”, Conway sanoo.

”Euroopassa viime vuonna koettu energiakriisi ja polttoaineen saatavuuden jatkuva epävarmuus ovat lisänneet vaihtoehtoisten ja kestävien lämmitysratkaisujen kysyntää, jota tulevat määräykset vielä entisestään lisäävät. Heliostorage tarjoaa ratkaisun, joka korvaa perinteiset lämmitysmenetelmät, säästää ympäristöä ja parantaa energiariippumattomuutta ja ‑turvallisuutta. Olemme tyytyväisiä voidessamme tukea yrityksen pyrkimystä kiihdyttää vihreää energiasiirtymää Euroopassa”, kertoo Joakim Svahn, Investment Officer, Nefco.

Lämmitysratkaisujen dekarbonisointi ja energiariippumattomuus

Heliostoragen kausilämmitysenergian varastointiratkaisussa lämpö otetaan talteen aurinkokeräimillä, enimmäkseen kevään ja kesän aikana, ja joko käytetään suoraan tai siirretään ja varastoidaan patentoituun maahan porattujen matalien reikien järjestelmään, joka muuttaa maaperän lämpöakuksi. Suljetun vesikierron järjestelmä siirtää lämmön maaperään ja muodostaa uusiutuvan maalämpölähteen, joka pystyy varaamaan lämpöä jopa 90 celsiusasteen lämpötilaan.

”Heliostoragen STES-ratkaisun olennainen piirre on sen skaalautuvuus. Järjestelmää pystytään säätämään eri energiatarpeiden mukaan yhdestä megawattitunnista aina viiteen gigawattituntiin asti yhtä STES-yksikköä kohti. Leudompina päivinä maalämpöä voi syöttää suodaan kuluttajalle ilman lämpöpumppua”, Conway kertoo.

Järjestelmään kuuluu älyohjain, joka optimoi virtauksen kulloisenkin tarpeen mukaan ja mahdollistaa energian tehokkaan ja taloudellisen käytön. Myös kaupallisten ja teollisten prosessien hukkalämpö voidaan säilöä maahan porattuun energiavarastoon ja käyttää suuren kysynnän aikoina, esimerkiksi talvella.

”Järjestelmässämme on mahdollista myös yhdistää useita hukkalämmön lähteitä yhteen STES-yksikköön. Tämä joustavuus takaa, että voimme tehokkaasti tyydyttää asiakkaan vuosittaisen lämmitys- ja jäähdytystarpeen. Yhdessä nämä edut antavat meille mahdollisuuden tarjota taloudellinen lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, joka myös vähentää päästöjä merkittävästi. Avullamme on mahdollista vähentää polttoainekustannuksia jopa 89 prosenttia, joten tekniikkamme parantaa myös yrityksen kannattavuutta” Conway sanoo.

Heliostoragen aurinkokeräimissä ei käytetä harvinaisia maametalleja sisältäviä materiaaleja, ja lopputuote on täysin kierrätettävä. Yhdessä lämpöenergian varastoinnin kanssa tämä tarkoittaa, että Heliostorage edistää kiertotaloutta uusiutuvan energian alalla.

Lisätietoja antavat:

Joakim Svahn, Investment Officer, Nefco
joakim.svahn@nefco.int, +358 10 6180 672

Denise Conway, toimitusjohtaja Heliostorage
denise.conway@heliostorage.com, +393452303478

Heliostorage Seasonal Thermal Energy Storage (STES) technology use during spring. Photo: Heliostorage
Heliostorage Seasonal Thermal Energy Storage (STES) technology used during spring. Photo: Heliostorage

Heliostorage Oy

Heliostorage Oy on vuonna 2019 perustettu suomalainen cleantech-yritys, jonka pääkonttori on Kokkolassa. Heliostorage tarjoaa innovatiivista tekniikkaa, joka optimoi lämpöenergian taloudellisen varastoinnin ja toimittamisen edullista lämmitystä ja viilennystä varten. Kestävään kehitykseen vahvasti sitoutunut Heliostorage auttaa asiakkaitaan selviytymään nousevien energiakustannusten ja päästövähennystavoitteiden asettamista haasteista. Yrityksen missio on tarjota asiakkailleen energiariippumattomuutta ratkaisuilla, jotka alentavat hiilidioksidipäästöjä, vähentävät polttoaineen kulutusta ja edesauttavat entistä häiriösietoisempaa energiatulevaisuutta. Lisätietoja: www.heliostorage.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.