Ratkaisu laadukkaisiin tuotemerkintöihin – Cajo Technologies saa rahoitusta Nefcolta

Cajo Technologiesin innovatiivinen lasermerkintätekniikka mahdollistaa koneluettavien jäljitettävyysmerkintöjen tekemisen, jotka kestävät läpi tuotteen elinkaaren haastavissakin olosuhteissa. Kemikaaliton ratkaisu vähentää hiilijalanjälkeä 90 % mustesuihkutulostukseen verrattuna.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on myöntänyt lainarahoitusta lasermerkintäjärjestelmiä ja ohjelmistoja tarjoavalle Cajo Technologies Oy:lle.

”Valmistavassa teollisuudessa haetaan jatkuvasti ratkaisuja, joilla saadaan nostettua tuotantoprosessien automaatioastetta, parannettua tuotteiden laatua sekä nostettua kustannustehokkuutta.  Kompleksiset tuotanto-, logistiikka- ja jalostusketjut edellyttävät mahdollisimman tarkkaa ja reaaliaikaista materiaalivirtojen laadunhallintaa ja seurantaa – sekä yhtiöiden sisäisissä tuotantoprosesseissa että läpi jalostusketjujen. Myös tuotteiden jäljitettävyyteen liittyvät viranomaisvaatimukset tiukentuvat koko ajan”, kertoo Cajo Technologiesin toimitusjohtaja ja perustaja Niko Karsikas.

Cajon ratkaisuja käytetään hyvin monipuolisesti tuotteiden, puolivalmisteiden sekä erilaisten materiaalien tuote- ja jäljitettävyysmerkinnöissä. Merkinnät voivat käsittää muun muassa funktionaaliset merkinnät, tuotteen brändäyksen, tarvittavat viranomaismerkinnät sekä tuotteen yksilöivän jäljitettävyysmerkinnän. Lopputuotteiden merkinnässä parhaimmillaan yhdessä tuotannon vaiheessa voidaan tuottaa kaikki asiakkaan tarvitsemat tuote- ja jäljitettävyysmerkinnät. Kustannustehokkuutensa, ympäristöystävällisyytensä ja kestävyytensä ansiosta Cajon tekniikka sopii monenlaiseen käyttöön: esimerkiksi pakkaus-, paperi-, metalli- ja kaapeliteollisuuteen, sähköautojen akkujen valmistajille sekä lääketeollisuuden ja kuluttajaelektroniikka-alan toimijoille.

”Cajo Technologies on nopeasti kasvava pk-yritys, joka on valmis laajentamaan ympäristölähtöistä ratkaisuaan kansainvälisille markkinoille, joten se sopii erinomaisesti Nefcon rahoituskohteeksi. Kiertotaloushankkeiden osuus pk-yritysten portfoliossamme on kasvussa. Cajon kaltaiset mahdollistavat ratkaisut ovat avainasemassa kiertotalouden edistämisessä, joten olemme tyytyväisiä pystyessämme tukemaan Cajon kasvua maailmanmarkkinoilla”, sanoo Nefcon Investment Director Helena Lähteenmäki.

Cajon lasermerkintätekniikan ympäristövaikutus syntyy jäljitettävyyden parantamisesta, joka on tärkeää kiertotalouden toimivuuden kannalta. Esimerkiksi tuoteväärennökset ja piratismi ovat suuri ongelma useille globaalissa ympäristössä toimiville asiakkaille. Suorien kustannusten lisäksi tuoteväärennökset ja piratismi aiheuttavat merkittäviä turvallisuusriskejä loppukäyttäjille ja eri ekosysteemeille sekä imagotappioita brändeille. Viranomaisvaatimukset tuotteiden jäljitettävyyteen liittyen tiukentuvat koko ajan. Lääketeollisuuden UDI-standardi (Unique Device Identification) on tästä hyvä esimerkki. Cajon ratkaisut mahdollistavat koneluettavat jäljitettävyysmerkinnät, jotka kestävät tuotteen koko elinkaaren vaativissakin olosuhteissa. Lisäksi Cajon kemikaaliton merkintätekniikka vähentää hiilijalanjälkeä 90 % teollisiin mustesuihkutulostimiin verrattuna. Ekologisten valmistusmenetelmien ja teknologioiden lisäksi hyvällä laadunhallinnalla ja materiaalivirtojen ohjauksella saavutetaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2022 Cajo perusti tytäryhtiön Intiaan osana yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa. Cajon toimitusjohtaja Niko Karsikas on tyytyväinen tästä uudesta kumppanuudesta ja jatkaa kehitystä kohti vihreämpää tulevaisuutta.

”Yhteistyö ja rahoitusprosessi Nefcon kanssa on ollut sujuvaa. Nefcon tuki ja yhteistyöprojektimme täydentää hyvin rahoituspohjaamme sekä kasvustrategiaamme, jonka keskiössä on perinteisten merkintämenetelmien korvaaminen Cajon lisäaineettomilla ratkaisuilla ja markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen valikoiduilla toimialoilla”.

Cajo Technologies laser marking technology
Cajon lasermerkintätekniikan ympäristövaikutus syntyy jäljitettävyyden parantamisesta, joka on tärkeää kiertotalouden toimivuuden kannalta. Kuva: Cajo Technologies

Lisätietoja antavat:

Helena Lähteenmäki, Investment Director, Nefco
+358 10 6180 633, Helena.lahteenmaki@nefco.int

Niko Karsikas, toimitusjohtaja ja perustaja, Cajo Technologies Ltd.
+358 50 5176 906, niko.karsikas@cajotechnologies.com 

Cajo Technologies Oy

Cajo on kansainvälinen nopeasti kasvava teknologiayhtiö, jolla on pääkonttori ja valmistus Kempeleessä, tytäryhtiöt Intiassa ja Yhdysvalloissa sekä toimituksia tehtynä yli 60 maahan muun muassa metalli-, kaapeli-, johdin-, puu-, ja pakkausteollisuuden markkinajohtajille sekä lääkinnällisten laitteiden ja kuluttajatuotteiden merkintään.

Cajolla on hallussaan patentoitu menetelmä väri- ja jäljitettävyysmerkintöjen tekemiseen laserilla ilman lisäaineita. Menetelmä mahdollistaa merkittävän lisäarvon materiaalien tuottajille ja jatkojalostajille. Cajon pitkäikäiset ja huoltovapaat ratkaisut on kehitetty korvaamaan perinteisiä merkintämenetelmiä kuten mm. mustesuihku-, printti-, tarra-, kaiverrus-, etsaus- ja maalausteknologioita. Tyypillinen investoinnin takaisinmaksuaika on alle 8 kuukautta.

Teknologia mahdollistaa koneluettavien jäljitettävyysmerkintöjen tekemisen, jotka kestävät läpi tuotteen elinkaaren haastavissakin olosuhteissa (lue lisää Macon 2020 ‑raportista – lataa raportti tästä).

Valitse Cajo – älykkäämpi tapa merkitä tuotteita. Lisätietoja: cajotechnologies.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.