Nefco rahoittaa QHeatin geotermisen lämmitysratkaisun laajentamista Pohjoismaissa ja Baltian alueella

Geoterminen lämmitys on lähes päästötön energiantuotantomuoto, joka voi vähentää lämmitysjärjestelmien hiilidioksidipäästöjä. Suomalainen uusiutuvaan geotermiseen energiaan erikoistunut QHeat saa Nefcolta rahoitusta ratkaisunsa laajentamiseen Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Suomalainen Quantitative Heat Oy (QHeat) on suunnitellut ratkaisun, joka tuottaa vähäpäästöistä uusiutuvaa geotermistä energiaa keskisyvistä lämpökaivoista. Ratkaisulla, jota voidaan käyttää myös jäähdytykseen ja energian varastointiin, pystytään vähentämään kiinteistöjen lämmittämisen tuottamia hiilidioksidipäästöjä noin 95 % fossiilisten polttoaineiden polttamiseen verrattuna. Sähkön tuotantotavasta riippuen ratkaisu voi olla lähes päästötön.

Yritys saa Nefcon Green Recovery -lainaohjelman kautta rahoitusta, joka auttaa sitä tehostamaan nykyistä toimintaansa Suomessa ja aloittamaan teknologiansa laajentamisen muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan.

”Geoterminen lämmitys tarjoaa suuria mahdollisuuksia parantaa kunnallisen kaukolämmön energiaomavaraisuutta ja toteuttaa hiilineutraalisuustavoitteet nopeammalla tavalla. QHeatin ratkaisun laajentaminen muihin Pohjoismaihin nopeuttaa energiasektorin vihreää siirtymää, ja olemme tyytyväisiä siitä, että Nefco on mukana tukemassa tätä muutosta”, kommentoi Nefcon Investment Officer Meeri Kaurissaari.

Geotermisellä lämmöllä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Euroopan geotermisen lämmön markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Geoterminen energia on omavarainen ratkaisu, johon ei tarvita polttoaineita tai palamisprosessia.

”Euroopan energiakriisi kiihdyttää siirtymää kohti uusiutuvia energianlähteitä. QHeatin ratkaisu mahdollistaa tämän siirtymän entistä laajemmassa mittakaavassa – suurissa kiinteistöissä ja kaukolämmössä”, sanoi QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara.

QHeatin innovatiivisella teknologialla voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa 1 000–3 000 metrin syvyisistä lämpökaivoista, mikä mahdollistaa maaperän lämpöenergian hyödyntämisen lämmitykseen, jäähdytykseen ja energian varastointiin. Nämä kaivot voivat tuottaa rakennuksiin tavallista enemmän lämpöä, mikä vähentää poraamisen tarvetta ja sen tuottamia haittavaikutuksia. Esimerkiksi yhdellä QHeatin 1 500 metriä syvällä geotermisellä kaivolla voidaan lämmittää jopa kolme kerrostaloa.

Tekniikka sopii sekä nykyisiin että uusiin rakennuksiin ja myös teollisuuskiinteistöihin. ”Ratkaisumme nopeuttaa rakennetun ympäristön ilmastotavoitteiden saavuttamista tuottamalla puhdasta lämpöä. Ratkaisu toimii parhaiten suurissa kiinteistöissä ja paikallisissa kaukolämpöverkoissa”, Salmenvaara kertoi.

Nefco rahoittaa uraauurtavia geotermisiä ratkaisuja

Yritys rakensi vuonna 2019 Suomen ensimmäisen geotermisen lämpölaitoksen Espooseen ja toisen Saloon vuonna 2021. Suomessa on parhaillaan käynnissä kolme muuta hanketta. Tällä hetkellä QHeat toimiin vain Suomessa, mutta yritys etsii Baltian maista ja muista Pohjoismaista kumppaneita, joiden avulla se voi nopeasti kehittää ja ottaa käyttöön geotermistä tekniikkaa.

Nefcon rahoitus auttaa yritystä saattamaan loppuun Suomessa käynnissä olevat hankkeensa. Toiminta keskittyy poraustekniikan ja asiakkaan energiankäytön digitalisoimiseen, mikä antaa yritykselle arvokasta tietoa ja nopeuttaa laajentumisprosessia. ”Nefcon rahoituksen ansiosta voimme nyt keskittyä tuotantomme tehostamiseen. Se auttaa meitä laajentamaan toimintaamme uusille markkina-alueille”, kertoi QHeatin talousjohtaja Hanna Sölli.

Lisätietoja antavat:

Meeri Kaurissaari, Investment Officer, Nefco
meeri.kaurissaari@nefco.int, +358 10 6180 682

Mikael Reims, Vice President, Origination, NEFCO
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Erika Salmenvaara, toimitusjohtaja, QHeat
erika.salmenvaara@qheat.fi, +358 400831551

Quantitative Heat Oy

Quantitative Heat Oy (QHeat) on suomalainen vuonna 2018 perustettu startup-yritys, joka on erikoistunut keskisyvistä lämpökaivoista saatavaan geotermiseen energiaan. QHeatin kehittämä ja suojaama tekniikka on kehitetty yhdessä suomalaisten asiantuntijoiden ja yliopistojen kanssa. QHeatin ratkaisu torjuu ilmastonmuutosta ja muodostaa lähes päästöttömän energiantuotantomenetelmän, joka sopii suurille kiinteistömassoille. QHeat toteutti Suomen ensimmäisen toimivan geotermisen lämpölaitoksen Espooseen tammikuussa 2020, ja sillä on parhaillaan meneillään Suomessa useita hankkeita. Lisätietoja: www.qheat.fi


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.