Nefco i Sverige: Grön finansiering från Skåne till Norrbotten

Sverige, som har en av världens mest ambitiösa politiska strategier för en grön ekonomi, är ledande i Europa när det gäller startupföretag med positiv inverkan på miljön. Ett stort antal tillväxtföretag och tekniker med hållbarhetsfokus har sitt ursprung i Sverige. Vad är Nefcos roll i den svenska sektorn för impactinvesteringar och hur planerar den nordiska gröna banken att växa och bygga upp partnerskap i Sverige?

Read this article in English

Svenska små och medelstora företag (SMF) som vill skala upp sina gröna tekniker utgör en allt större del av Nefcos aktiva portfölj i Norden. Till dem erbjuder Nefco lån på marknadsmässiga villkor, finansiering jämförbar med eget kapital och finansiellt stöd för förstudier för internationalisering. Nefco vill driva utvecklingen inom grön finansiering. I tillägg till mer traditionella gröna sektorer, som sol- och vindkraft, vill Nefco finansiera teknik som ännu inte har rönt intresse hos andra svenska cleantech-finansiärer eller gröna finansiärer i uppskalningsfasen.

Även om det under de senaste åren har strömmat in rekordstora investeringsflöden i grön teknik är det troligt att den nuvarande turbulensen på marknaden kommer att minska företagens och investerarnas riskvilja på kort sikt. ”Nefcos roll är nu ännu viktigare eftersom vi inte har råd att låta den gröna omställningen vänta. Vi vill se till att viktig miljöteknik används där den kan få störst effekt”, säger Fredrik Larsson, Senior Investment Adviser på Nefco i Sverige.

Investeringar i svenska små och medelstora företag

Nefco är generellt sett intresserade av företag som har potential att bli ledande inom teknik i sina branscher, varav vissa tidigare har förbisetts av andra investerare. ”Nefco är redo att ta en större ekonomisk risk i linje med nivån på positiv inverkan på miljön. Det innebär att vi kan finansiera företag vars riskprofil inte passar andra finansiärer”, säger Fredrik.

Det Nefco kan bidra med är vårt unika sätt att finansiera. När ett företag är redo att växa internationellt kan vi ta större finansiella risker.

Nefcos portfölj i Sverige omfattar mångsidiga cirkulära lösningar för olika sektorer. Coloreel, ett textilinnovationsföretag från Jönköping, har utvecklat teknik för automatisk trådinfärgning på begäran och företagets helt återvunna material minskar broderiets miljöpåverkan. Cleantech-företaget Pharem Biotech utvecklar cirkulära enzymbaserade vattenbehandlingslösningar för att avlägsna organiska föroreningar i kommunala reningsverk och industriella processer. Göteborgsbaserade Scandinavian Enviro Systems (Enviro) patenterade pyrolysteknik gör däckåtervinning mer effektivt och bidrar till att återvinna värdefulla resurser från uttjänta däck. Enviros teknik används i en anläggning för återvinning av däck i Chile där företaget etablerade ett lokalt företag tillsammans med Michelin 2021 efter en förstudie som fick stöd av Nopef, en fond som förvaltas av Nefco.

Andra exempel på Nefcos portföljföretag i Sverige är Elonroads effektiva laddningslösning för vägbaserade elfordon och Baseload Capital vars underliggande teknik genererar el från spillvärme och geotermisk värme. När det gäller lösningar för anpassning till klimatförändringarna är NOAQ Flood Protections översvämningsskydd ett hållbart alternativ till sandsäckar i stadsmiljö. Företaget är baserat utanför Hudiksvall, Hälsingland, och den internationella uppskalningen har samfinansierats av Nefco och Almi Företagspartner.

Electric truck charging its battery on an electric road system while changing the cargo
Elonroad utvecklar effektiva laddningslösningar för vägbaserade elfordon. Foto: Elonroad

Från startup till uppskalning

Sverige är ledande inom tillväxt i Europa när det gäller innovation inom och riskkapital som investeras i startupföretag inriktade på hållbara lösningar. År 2021 samlade hållbara svenska startupföretag in mer än hälften av landets riskkapitalfinansiering.

”Även om Nefco inte finansierar startupföretag har vi många intressanta företag som befinner sig i en startup- eller tidig uppskalningsfas på vår radar. Genom att följa dessa företag på nära håll kan vi få viktiga insikter i ny teknik och är förberedda när företagen är redo att växa internationellt”, säger Fredrik.

Även om finansieringen av startupföretag har ökat kraftigt i Sverige är finansieringen av uppskalning och särskilt finansieringen av internationalisering fortfarande eftersatt. ”Det är det fina med oss: Nefco tillhandahåller tillväxtfinansiering i den kritiska fasen när företagen är för mogna för startupinvesterare men inte tillräckligt mogna för kommersiella banker.”

Som pionjär inom hållbar finansiering välkomnar Nefco den nuvarande trenden med många investerare som är klimatfokuserade och fokuserar på att minska koldioxidutsläppen. Fredrik ser att den svenska marknaden har mognat och att hållbar finansiering nu har ett starkt fotfäste inom svenska företag: experter på gröna investeringar har fått sällskap av hållbarhetsexperter och experter på miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor och de flesta större företag har nu sina egna experter på EU:s taxonomi.

Det faktum att även andra investerare och finansiärer har gått över till gröna investeringar gör det lättare för Nefco att utveckla samarbetet med finansiärer. ”Nu när gröna investeringar har blivit mer mainstream kan vi öka våra ansträngningar ytterligare för att uppnå ännu större effekter, till exempel inom cirkulära lösningar och biologisk mångfald”, tillägger Fredrik.

Baseload Capital, ett svenskt investeringsbolag som är specialiserat på geotermisk energi, fick ny finansiering från Nefco i oktober 2022. Foto: Baseload Capital

Driver företagen mot mörkgrönt

Den svenska marknaden verkar myllra av nya miljö- och klimatlösningar. Ett hett ämne är tillämpningar med vätgas, det vill säga olika sätt att producera vätgas, som har potential att driva energiintensiva sektorer med relativt låga utsläpp av växthusgaser. För närvarande positionerar sig Sverige, liksom övrika Norden, som ledande inom gröna vätgasinnovationer.

Vi vill se till att viktiga miljötekniker används där de kan få störst effekt.

Inom vissa mer traditionella sektorer för förnybar energi, exempelvis vindkraft, fokuserar många svenska företag för närvarande på att bli mer specialiserade samtidigt som de främjar en cirkulär ekonomi och effektivitet. Energilagring och andra energilösningar kommer att vara en av de viktigaste industrierna som kommer från Sverige, tror Fredrik. ”När det gäller lösningar för energilagring i eller utanför elnätet har Sverige potential att bli marknadsledande.”

Finansieringen går i allt högre grad till hållbara affärsmodeller samt digitala lösningar och tjänster. Även om Nefcos portfölj är stark när det gäller teknik som har en direkt positiv inverkan på miljön kan mer möjliggörande teknik skalas upp internationellt för att bana vägen för strukturella och beteendemässiga förändringar mot ett hållbart samhälle. ”Genom att inkludera både mer traditionell hårdvarubaserad teknik och lösningar som möjliggör förändring är Nefco en av de få ledande krafter som kan driva företag till mörkare grönt genom finansiering”, säger Fredrik.

A sample embroidery made using the Coloreel technology with vivid gradients
Coloreels banbrytande teknik för broderi möjliggörs färgning av textiltråd av hög kvalitet på begäran. Foto: Coloreel Group AB

Samfinansiering och samarbete

I Sverige fokuserar Nefco på att bilda strategiska allianser med investerare som ligger i framkant när det gäller grön finansiering. Det är också möjligt att använda modeller för offentlig-privata partnerskap. ”Våra samarbetspartner är alla medlemmar i Team Sweden, till exempel Almi, Energimyndigheten, Business Sweden, SEK, EKN och flera andra regionala exportfrämjande organisationer”.

”Det Nefco kan bidra med är vårt unika sätt att finansiera. När ett företag vill växa internationellt kan vi ta större finansiella risker och hjälpa företaget att ta sig ur ’dödens dal’, det vill säga det finansieringsgap som ofta drabbar företag som vill skala upp när de expanderar internationellt.”

Samfinansiering är vanligt i Nefcos projekt. ”I Sverige har vi goda exempel på samfinansiering av projekt med både privata och offentliga finansiärer. När Nefco blir involverade vill vi vara en möjliggörare genom att ta en annan typ av risk än vad som traditionellt erbjuds.”

De flesta internationella tillväxtföretagen utvecklas i eller runt de större städerna, som Stockholm, Malmö och Göteborg. Nefco söker dock aktivt efter potentiella företag även från andra regioner. ”Sverige är ett mångsidigt land. Det finns ett stort antal potentiella företag som kan få finansiering från Nefco om man ser det ur ett regionalt perspektiv – vi behöver bara hitta varandra”, avslutar Fredrik.

Läs mer om Nefcos finansieringsmöjligheter

Kontakta oss

Fredrik Larsson Senior Investment Adviser, Sweden
Swedish, English

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.