Nefcos banebrytende pilotprogram for biologisk mangfold skal teste og utvikle naturbaserte løsninger sammen med selskaper

Pilotprogrammet for biologisk mangfold er det første i sitt slag, og målsettingen er å sette et eksempel for naturpositive påvirkningsstrategier for finansinstitusjoner, for å øke selskapenes bruk av løsninger for biologisk mangfold.

Nefco – den grønne banken i Norden – er i ferd med å starte opp sitt første pilotprogram for biologisk mangfold. Formålet med det toårige programmet er å teste og utvikle egnede løsninger for biologisk mangfold i samarbeid med selskaper, med mål om mer positiv påvirkning på naturen.

Ifølge rapporten «State of Finance for Nature» som ble utgitt av FNs miljøprogram i 2021, må investeringene i naturbaserte løsninger tredobles innen 2030 hvis verden skal nå målsettingene i forbindelse med klimaendringer, biologisk mangfold og jordforringelse. Ifølge den globale rapporten mangler det 4,1 billioner dollar i finansiering av naturbaserte løsninger.

«Finansinstitusjonene spiller en viktig rolle i å forhindre forringelse av det biologiske mangfoldet og å ta vare på og gjenopprette naturen. Som en pionér innen grønn finansiering ønsker vi å sette et eksempel for andre finansinstitusjoner som fortsatt er i tenkeboksen når det gjelder naturpositive påvirkningsstrategier», sier Trond Moe, administrerende direktør i Nefco.

Nefcos pilotprogram for biologisk mangfold, som har planlagt oppstart høsten 2022, er åpent for eksisterende Nefco-klienter i de nordiske landene. Deltakerne blir valgt ut i løpet av høsten, og programmets aktiviteter vil bli skreddersydd etter selskapenes størrelse og behov.

«Målet er å inspirere enda flere selskaper og prosjekteiere til å tenke naturbaserte løsninger og bidra til kunnskapsoverføring og læring. De deltakende selskapene vil få erfaring i beskyttelse av det biologiske mangfoldet og skal utvikle en forvaltningsplan, samtidig som de vil ta konkrete skritt for å håndtere tap av biologisk mangfold. Det er en flott mulighet for disse selskapene», sier Katariina Vartiainen, direktør for miljø og bærekraft i Nefco.

Pilotprogrammet for biologisk mangfold skal ledes av Nefco og støttes av AFRY, et internasjonalt ingeniør-, design- og rådgivningsselskap som ble valgt som konsulenter for prosjektet etter en offentlig anskaffelsesprosess.

Nefco vil avholde informasjonsmøter for interesserte selskaper i løpet av de kommende ukene.

Mer informasjon: www.nefco.int/biodiversity

Artikkel: Nedgang i det biologiske mangfoldet krever konkrete tiltak fra finanssektoren

For mer informasjon, kontakt:

Katariina Vartiainen, direktør for miljø og bærekraft, Nefco
katariina.vartiainen@nefco.int, +358 10 618 0485


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.