Nefcos banbrytande pilotprogram för biologisk mångfald ämnar testa och utveckla naturbaserade lösningar tillsammans med företag

Det första pilotprogrammet för biologisk mångfald i sitt slag vill föregå med gott exempel när det gäller strategier för naturpositiv påverkan bland finansiella institutioner för att öka antalet lösningar för biologisk mångfald tillsammans med företag.

Nefco – den nordiska gröna banken – håller på att starta sitt första pilotprogram för biologisk mångfald. Syftet med det tvååriga programmet är att testa och utveckla lämpliga lösningar för biologisk mångfald i samarbete med företag för att uppnå ytterligare positiva effekter för naturen.

Enligt FN:s miljöprograms rapport ”State of Finance for Nature”, som släpptes 2021, måste investeringarna i naturbaserade lösningar tredubblas fram till 2030 om världen ska kunna uppnå målen för klimatförändring, biologisk mångfald och markförstöring. I den globala rapporten uppmanas man att täppa till ett finansieringsgap på 4,1 biljoner US-dollar för naturbaserade lösningar.

”Finansiella institutioner har en nyckelposition för att förhindra att den biologiska mångfalden minskar och för att bevara och återställa naturen genom sin verksamhet. Eftersom vi är en pionjär inom grön finansiering vill vi föregå med gott exempel för andra finansiella institutioner som fortfarande funderar över sina strategier för naturpositiv påverkan”, säger Trond Moe, vd för Nefco.

Nefcos pilotprogram för biologisk mångfald, som enligt planerna ska lanseras hösten 2022, är öppet för Nefcos befintliga kundföretag i Norden. Företagen kommer att väljas ut under hösten, och programverksamheten kommer att skräddarsys efter deras storlek och behov.

”Vårt mål är att inspirera ännu fler företag och projektägare att tänka i termer av naturbaserade lösningar och bidra till kunskapsöverföring och lärande. De deltagande företagen kommer att få erfarenhet av att skydda den biologiska mångfalden, utveckla en förvaltningsplan för biologisk mångfald och vidta konkreta åtgärder för att hantera förlusten av biologisk mångfald. Det är en stor möjlighet för dessa företag”, säger Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability, på Nefco.

Pilotprogrammet för biologisk mångfald kommer att styras av Nefco och faciliteras av AFRY, ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning, som valdes ut som konsult för projektet efter en öppen upphandling.

Nefco kommer att anordna frågestunder för intresserade kundföretag under de kommande veckorna.

Läs mer: nefco.int/biodiversity

Artikel (på engelska): Biodiversity decline requires concrete actions from the financial sector

För mer information kontakta:

Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability, Nefco
katariina.vartiainen@nefco.int, +358 10 618 0485


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.