Neljä pk-yritystä valittu uraauurtavaan luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelmaan

Nefcon luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman (Biodiversity Pilot Programme) tavoitteena on testata ja kehittää luonnon monimuotoisuutta kohentavia ratkaisuja yritysyhteistyön avulla ja toimia esimerkkinä rahoituslaitosten luontopositiivisista strategioista.

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco käynnisti tällä viikolla Helsingissä luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman. Kaksivuotisessa pilottiohjelmassa luodaan yhdessä yritysten kanssa konkreettisia luonnon monimuotoisuutta kohentavia ratkaisuja ja jaetaan tietämystä luontopositiivisista vaikutusstrategioista.

Ohjelmassa puututaan luonnon ja sen monimuotoisuuden ennennäkemättömään vähenemiseen. WWF:n Living Planet Report -raporttien mukaan olemme menettäneet yli kaksi kolmasosaa kaikista maapallon villieläimistä. Hallitustenvälisen biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskevan tieteen ja politiikan välisen IPBES-paneelin mukaan neljännes kaikista lajeista on välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon ja lähes puolien ekosysteemien tila on huonontunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta.

Vaikka luonto ja luonnon monimuotoisuus tarjoavat kriittisiä ekosysteemipalveluita ihmiskunnalle, niiden eheys on vaarassa. Ihmisen näkökulmasta tämä aiheuttaa taloudellisia riskejä niin ihmisten toimeentulolle kuin yrityksille. Luonnon monimuotoisuuden ennallistamisen ja suojelun merkittävä rahoitusvaje on kuitenkin haitannut yhteistä ja maailmanlaajuista toimintaa luonnon häviämisen estämiseksi. Yksityisen sektorin nopeasti kasvava kiinnostus luonnon monimuotoisuutta ja luontoa kohtaan on siten tervetullutta. Nykyään nähdäänkin, että yrityksillä, mukaan lukien rahoituslaitoksilla, tulee olemaan tärkeä rooli globaalin luonnon monimuotoisuuden kehyksen rahoitusvajeen kuromisessa, josta neuvotellaan parhaillaan YK:n luontokokouksessa COP15:ssä Montrealissa.

”Luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelma sopii hyvin tavoitteeseemme kiihdyttää vihreää siirtymää. Haluamme ulottaa toimintamme vihreää rahoitusta laajemmalle ja auttaa asiakkaitamme tekemään ennakoivia ja positiivisia toimia luonnon hyväksi. Ohjelmaan valitut yritykset edustavat hyvin ja monipuolisesti Nefcon asiakasyrityksiä ja eri toimialoja, minkä uskomme tuottavan kiinnostavia oppeja. Olemme innoissamme tästä yhteistyön muodosta asiakkaittemme kanssa”, kertoo Trond Moe, Nefcon toimitusjohtaja.

Ohjelmaan osallistuvat seuraavat kasvuyritykset:

  • BaltCap on Baltian maiden (Viron, Latvian ja Liettuan) suurin yksityinen pääomasijoittaja. Nefco on sijoittajana mukana BaltCap Infrastructure Fund ‑rahastossa, joka keskittyy pääasiassa uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja liikenteeseen sekä kunnallis- ja sosiaalisen infrastruktuurin hankkeisiin. Lue Nefcon sijoituksesta
  • Klappir on islantilainen yritys, joka on erikoistunut kestävän kehityksen ohjelmistoratkaisuihin, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan päästölähteensä, ryhtymään toimenpiteisiin hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja parantamaan läpinäkyvyyttään. Lue Nefcon sijoituksesta
  • Norsepower on suomalainen cleantech-yritys ja maailman johtava suurten laivojen mekaanisten purjeiden toimittaja. Norsepower Rotor Sail™ -roottoripurjeteknologia tarjoaa tehokasta, helppokäyttöistä ja luotettavaa aputyöntövoimaa merenkulkualalle. Lue Nefcon sijoituksesta
  • Pure Waste Textiles on suomalainen tekstiilialan yritys ja tekstiilien kierrätyksen edelläkävijä. Pure Waste on edelläkävijä vastuullisten vaatteiden valmistuksessa jätepohjaisista tekstiileistä. Lue Nefcon sijoituksesta

Osallistujayritykset saavat kokemusta luonnon monimuotoisuuden suojelusta, kehittävät oman luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelmansa ja ryhtyvät konkreettisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi.

”Kestävän kehityksen yrityksenä luonnon monimuotoisuus on Norsepowerille erittäin tärkeää. Norsepower Rotor Sail™ -roottoripurjeemme vähentävät suurten alusten polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Haluamme varmistaa, että myös valmistamme näitä laitteita kestävällä tavalla ja että luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon koko tuotantoketjussa”, Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski kommentoi.

Luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen on tärkeää kaikille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille johtuen arvoketjujen vaikutuksista ja riippuvuuksista, kiristyvästä sääntelystä ja raportoinnista sekä lisääntyvistä sidosryhmien odotuksista. Nefco rahoittaa vihreitä kasvuyrityksiä lukuisilla toimialoilla, joten ohjelmaan valittiin edelläkävijäyrityksiä monipuolisesti eri aloilta.

”Klappir kehittää ohjelmistoja, jotka edistävät kestävää kehitystä, johon luonnon monimuotoisuus olennaisesti kuuluu. Haluamme oppia ymmärtämään, miten luonnon monimuotoisuutta koskevia tietoja voi kerätä ja sisällyttää raportointiin ja kirjanpitoon jäljitettävällä ja luotettavalla tavalla”, Klappirin toimitusjohtaja Jón Ágúst Thorsteinsson sanoi.

Rahoituslaitoksilla on merkittävä rooli pääomavirtojen ohjaamisessa luonnon monimuotoisuutta edistäviin ja luontopositiivisiin investointeihin. Pilottiohjelmansa avulla Nefco pyrkii tuottamaan parhaita käytäntöjä ja valmistamaan asiakkaitaan nopeasti kehittyviin politiikan muutoksiin.

”Monen yksityisen sektorin toimijat ovat valmiita toimiin luontokadon torjumiseksi. Kaikki alkaa luontovaikutusten ja -riippuvuuksien arvioinnista, jonka parissa työskentelemme pilottiohjelman aikana”, kertoi Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability, Nefco.

Lisätietoja antavat:

Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability, Nefco
katariina.vartiainen@nefco.int, +358 10 618 0485

Anni Rein, Communications Manager, Nefco
anni.rein@nefco.int, +358 407504740

Luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelma

Nefcon luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman (Biodiversity Pilot Programme) tavoitteena on luoda konkreettisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimia yhdessä yritysten kanssa ja jakaa tietämystä luontopositiivisista vaikutusstrategioista. Kaksivuotinen ohjelma tarjoaa työpajoja, vertaisoppimista ja ohjattuja kokouksia asiantuntijoiden kanssa. Osallistuvat yritykset saavat kokemusta luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta, kehittävät luonnon monimuotoisuuden hoitosuunnitelman ja ryhtyvät konkreettisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi. Ohjelmaa rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto Nefcon hallinnoiman Nordic Environment Development Fundin kautta. Nefco ohjaa ohjelmaa ja AFRY, kansainvälinen suunnittelu- ja neuvontapalveluyritys, toimii fasilitaattorina. Lisätietoja: www.nefco.int/biodiversity


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.