Jätteestä arvoksi – Nefco rahoittaa suomalaisia kiertotaloutta edistäviä jätteenkäsittelyratkaisuja

Griffin Refineries laajentaa toimintaansa EMEA-maissa Nefcon Green Recovery -lainan avulla.

Suomalainen kiertotalousyritys Griffin Refineries Oy näkee raaka-aineita siellä, missä muut näkevät jätettä. Griffin tarjoaa vastauksia kiertotalousmarkkinoiden vaativiin tarpeisiin muuttamalla jätteenkäsittelyn innovatiivisiksi ympäristöratkaisuiksi eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Vuonna 2016 perustettu yhtiö keskittyy kolmeen pääalueeseen: jätteiden muuntamiseen ympäristöä säästäväksi polttoaineeksi, biojätteen käsittelyyn ja muovijätteen kierrätyksen edistämiseen.

Griffin Refineries on saanut Nefcolta, Pohjoismaiden vihreältä pankilta, Green Recovery -lainaohjelmasta rahoitusta yhtiön liiketoiminta-alueen laajentamiseksi Eurooppaan, Lähi-itään, Etelä-Afrikkaan ja Georgiaan. Yrityksen tavoitteena on nopeuttaa siirtymää kiertotalouteen ja ratkaista maailmanlaajuisia ympäristöongelmia.

”Voimme tarjota nopeasti innovatiivisia, kaupallisesti valmiita kiertotalousratkaisuja nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi. Griffin on innovatiivinen ja ketterä yhtiö, jolla on laaja kokemus uusimmista ratkaisuista, paikallisesta lainsäädännöstä ja markkinaolosuhteista monissa eri maissa”, kertoo Griffin Refineriesin rahoitusjohtaja Anne Fraser-Vatto.

Jätteenkäsittelyratkaisut luovat suljettuja kiertoja ja vähentävät kaatopaikkajätettä

Jätteenkäsittely on merkittävä maailmanlaajuinen ympäristöongelma, jota Griffinin toiminta voi auttaa ratkaisemaan. Griffinin toiminta auttaa vähentämään kaatopaikkajätteen määrää ja sen tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla se vähentää suotovesien aiheuttamaa maaperän ja veden saastumista.

Laajan kumppaniverkostonsa avulla Griffin muuntaa jätteen jätepolttoaineeksi (refuse-derived fuel, RDF), jolla voidaan korvata hiiltä ja muita fossiilisia polttoaineita. Tällä hetkellä suurin osa Griffinin hankkeen tuottamasta polttoaineesta käytetään tuotantolaitosten sementtiuuneissa vähentämään hiilidioksidin ja myrkyllisten saasteiden päästöjä.

”Griffin haluaa tarjota kattavia kestävän kiertotalouden vaatimusten mukaisia ratkaisuja arvoketjun eri vaiheisiin. Suurimassa osassa yhdyskuntajätettä on bio- ja muovijätteen sivuvirtoja, joiden polttamiseen kuluu fossiilisia polttoaineita ja joilla on hyvin suuri vaikutus päästöihin”, Fraser-Vatto sanoo.

Nykyaikaisilla biojätteen käsittelymenetelmillä voidaan ratkaista yhä kasvavia ruoantuotantoon ja luonnonvarojen haaskaamiseen liittyviä ongelmia. Griffin tuottaa suljetussa kierrossa biojätteestä tuoretta kompostimultaa, jota voi käyttää lannoitteena tai maanparannukseen. Lisäksi yhtiö edistää muovijätteen arvoketjuratkaisuja eri puolilla maailmaa olevien kumppaniensa kanssa.

Nefco rahoittaa pohjoismaisia kiertotalousratkaisuja

Aluksi Griffin sai rahoitusta Nopefilta (Nefcon hallinnoimalta Pohjoismaiden projektivientirahastolta) jätteenkäsittelylaitoksen perustamiseksi Lähi-itään. Perustettuaan paikallisen kumppanin kanssa yrityksen Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, Griffin päätti hakea lisärahoitusta Nefcolta.

“Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, miten Nefco tukee pohjoismaisia ympäristöalan yrityksiä niiden kansainvälistymisessä. Griffinin jätteenkäsittelyratkaisuilla on suuria mahdollisuuksia ilmastokriisin ratkaisemisessa, sillä he muuntavat jätteen arvokkaaksi raaka-aineeksi ja edistävät kiertotalouden suljettuja kiertoja”, Nefcon Investment Officer Auli Nikkilä kertoo.

Nefcon Green Recovery -lainaohjelma on nopeutettu rahoitusratkaisu, joka on suunnattu innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja ympäristöhaasteisiin tarjoaville pohjoismaisille pk-yrityksille. Green Recovery -rahoitusta voidaan käyttää investointeihin ja liiketoimiin, jotka tukevat kansainvälistä kasvua Pohjoismaiden ulkopuolella.

Lisätietoja:

Auli Nikkilä, Investment Officer, Nefco
auli.nikkila@nefco.int, +358 40 736 5871

Anni Rein, Communications Manager, Nefco
anni.rein@nefco.int, +358 40 7504740

Griffin Refineries Oy

Griffin Refineries Oy on suomalainen kiertotalousyritys, jonka tavoitteena on tuottaa jätteistä arvoa innovatiivisilla jätteenkäsittelyratkaisuilla. Kolmen pääliiketoiminta-alueensa kautta Griffin auttaa yrityksiä hyötymään taloudellisesti ja toimimaan vastuullisesti käsittelemällä biojätteet, kierrättämällä muovin ja muuntamalla jätteen ympäristöä säästäväksi polttoaineeksi. Jätehuoltoalaan asiantuntijaryhmän kautta integroitunut Griffin Refineries tarjoaa palveluitaan laajan maailmanlaajuisen verkoston kautta.

RDF plant in Umm al Quwain, UAE. Photo: Griffin Refineries Oy
Refuse-derived fuel (RDF) plant in Umm al Quwain, United Arab Emirates. Photo: Griffin Refineries Oy

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.