Den starka marknadsresponsen på den andra finansieringsrundan av Modern Cooking Facility for Africa överträffade förväntningarna

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) fick mycket stort intresse för sin andra finansieringsrunda för att stödja tillgången till och uppskalningen av avancerade lösningar för ren matlagning i sju afrikanska länder söder om Sahara. Nästan 100 behöriga ansökningar från de sju MCFA-projektländerna klarade sig igenom den första fasen.

Under den andra ansökningsrundan inbjöds intresserade privata företag som säljer moderna och rena matlagningslösningar att tävla om finansiering. Det totala antalet ansökningar som klarade Nefcos första granskning var 99 stycken, vilket är dubbelt så många som i den första ansökningsrundan våren 2022.

”2024 kommer att betraktas som ett avgörande år för industrin för ren matlagning. Det är oerhört positivt att se detta stora intresse för vår tillgängliga finansiering från den privata sektorn. Det visar att ren matlagning nu får mer uppmärksamhet och att det finns en livskraftig uppsättning företag inom sektorn för ren matlagning”, säger Ash Sharma, chef för MCFA och Vice President of Special Funds på Nefco. ”Denna MCFA-runda är övertecknad mer än 9 gånger, vilket visar att det behövs ekonomiskt stöd för att den privata sektorn ska kunna skala upp sina lösningar.”

De ansökningar som klarade den första granskningen är fördelade mellan projektländerna enligt följande: 11 från Demokratiska republiken Kongo, 15 från Kenya, 18 från Malawi, 9 från Moçambique, 10 från Tanzania, 22 från Zambia och 14 från Zimbabwe.

Country division of Applications passing the pre-screening compared to the first MCFA Call for Proposals.

Figur 1: Fördelningen mellan länder jämfört med den första finansieringsrundan.

De inkomna ansökningarna representerar en diversifierad bredd av tekniker och vissa ansökningar representerar till och med flera olika tekniska lösningar. De tekniker som erbjöds visar på en stark ökning av elektriska matlagningslösningar och fasta biobränslen jämfört med den första finansieringsrundan. Även gasol (LPG), en ny teknik inom MCFA, var starkt representerad bland de mottagna ansökningarna.

Technology division of Applications passing the pre-screening compared to the first MCFA Call for Proposals.

Figur 2: Fördelningen mellan representerade tekniker jämfört med den första finansieringsrundan.

”Vi är överväldigade av det stora intresse vi fick för vår andra finansieringsrunda och vill tacka alla våra samarbetspartner och bidragsgivare samt de lokala föreningarna för ren matlagning och förnybar energi i MCFA-länderna för deras stöd till att synliggöra programmet och den andra finansieringsrundan”, säger Heli Sinkko, Programme Manager för MCFA på Nefco. ”Med ett så stort antal inkomna ansökningar kommer vi att ha möjlighet att bidra till att göra en verklig skillnad i övergången till rena matlagningsalternativ i alla MCFA-projektländer”.

Den andra finansieringsrundan syftar till att uppmuntra företag att etablera eller skala upp sina innovativa och hållbara lokala företag i projektländerna och därigenom påskynda tillgången till moderna, mer avancerade rena matlagningstjänster för konsumenter i dessa länder. Finansieringsrundan delas in i två finansieringsfönster som kombinerar resultatbaserad finansiering och katalytisk bidragsfinansiering. Den totala tillgängliga finansieringen för alla länder i programmet kommer att vara upp till 16 miljoner euro och de enskilda bidragsbeloppen kommer att variera mellan 500 000 och 2,5 miljoner euro.

Modern Cooking Facility for Africas (MCFA) andra finansieringsrunda (MCFA2) stängde den 31 januari för leverantörer av rena matlagningslösningar i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. De sökande har informerats om resultatet av föransökan och de som klarat sig igenom den första granskningen har uppmanats att skicka in sina affärsplaner senast den 2 april och finansiella erbjudanden senast den 15 maj 2024. Mer information om alla steg i finansieringsrundan finns på www.moderncooking.africa/apply

För ytterligare information, kontakta:

Heli Sinkko, Programme Manager, Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Emma Yrjölä, Programme Officer för Modern Cooking Facility for Africa,
Nefco, Emma.yrjola@nefco.int, +358 106180826

De lokala föreningarna och arbetsgrupperna för ren matlagning och förnybar energi i MCFA-länderna

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i projektländerna.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 4 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 61,5 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: Kvinna i Zambia som använder en ren matlagningsspis – Jason Mulikita för MCFA


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.