Solcellsdrivna vattenpumpar i Uganda säkrar bättre avkastning för jordbrukare

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) utökar sin portfölj i Uganda och har tecknat ett nytt avtal för att skala upp förekomsten av solcellsdrivna vattenpumpar och bevattningssystem i landet. Genom att få tillgång till bevattningssystem utanför det nationella elnätet kan små jordbrukare öka sina årliga skördar.

Det senaste BGFA-avtalet tecknades med SunCulture Uganda Limited för att öka tillgången till vattenpumpar och bevattningssystem baserade på solenergi i landsbygdsområden i Uganda. Företaget inledde sin verksamhet i Uganda 2022 och huvudkontoret ligger i Kampala. SunCulture har i över 10 år utvecklat och kommersialiserat solcellsbaserade bevattningssystem i flera länder i Afrika. De cirka 3,2 miljoner euro i resultatbaserad finansiering från BGFA kommer att mobilisera minst det dubbla i ytterligare samfinansiering före slutet av 2027.

”Överkomliga priser är fortfarande det främsta hindret för att jordbrukare ska få tillgång till teknik som kan revolutionera inte bara deras försörjning utan också bidra till den globala livsmedelsförsörjningen. I utvecklade länder har statliga subventioner länge spelat en viktig roll för att göra jordbruks- och energiprodukter tillgängliga för jordbrukare. I Uganda och många andra afrikanska länder saknas dock ofta ett sådant direkt statligt stöd. BGFA:s innovativa tillvägagångssätt, där man efterliknar dessa subventioner genom resultatbaserad finansiering, är banbrytande. Man använder en beprövad strategi och anpassar den till de unika förhållandena i dessa länder. När vi nu inleder vårt samarbete med BGFA är vi entusiastiska över programmets potential och vi hoppas att det kommer att inspirera andra företag att använda sig av resultatbaserad finansiering för att kunna erbjuda sina produkter till lägre priser”, säger Samir Ibrahim, VD på SunCulture.

Med finansieringen från BGFA planerar SunCulture att utöka sin affärsverksamhet över hela Uganda. Målet är att etablera upp till 13 200 energitjänsteabonnemang före utgången av 2027. Företaget utvecklar och tillverkar sina egna solcellsdrivna vattenpumpar och har ett heltäckande produkterbjudande, som innefattar leverans, installation, övervakning och service efter försäljning. Vissa av pumparna kombineras också med ett batterisystem, som kan användas för bevattning tidigt på morgonen och vid molnigt väder när avdunstningen är låg och vattenbehovet minskar. Företagets huvudsakliga kundgrupp är småjordbrukare som brukar mindre än en hektar mark. Många av dessa jordbrukare är kvinnor och en majoritet av dem är beroende av regnvatten för bevattning. De solcellsbaserade vattenpumpssystemen kan också användas av hushåll och boskapsuppfödare.

Genom att få tillgång till bevattning kan jordbrukarna säkra sin skörd under regnperioden och plantera ytterligare en till två säsonger under den torra perioden. För närvarande har över 50 procent av skördarna torkat bort på grund av att man är beroende av regnvatten. Bevattningssystemet hjälper också jordbrukarna att börja odla grödor med högre värde och grönsaker som kräver regelbunden bevattning. Användningen av solcellsdrivna bevattningssystem kan så mycket som femdubbla småjordbrukarnas avkastning.

”Genom att hjälpa SunCulture att skala upp sin affärsverksamhet och nå fler jordbrukare på landsbygden kan vi bidra till att öka deras inkomster, stöda kvinnor, hjälpa jordbrukarna att anpassa sig till klimatförändringen och öka tillgången till gröna energialternativ i landet”, säger Tina Möller, Programme Manager på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 6 företag i Uganda och sammanlagt med 26 företag i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia. Sammantaget har den nuvarande programportföljen möjlighet att nå över 8,6 miljoner människor i dessa fem länder. BGFA:s finansieringsfönster i Uganda finansieras av Danmark och Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Tina Möller, Programme Manager på Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Hack Stiernblad, Director of Business Development på SunCulture
hack.stiernblad@sunculture.com, +254 708 025 877    

Om SunCulture

SunCulture grundades 2012 och utvecklar, säljer, finansierar och underhåller Afrikas marknadsledande IoT-aktiverade solcellsbaserade bevattningssystem. Företaget använder finansiella tjänster och koldioxidintäkter för att göra kostnaden för solcellsbevattning 50 procent billigare än diesel- och bensinpumpar. De använder en inbyggd dataplattform som hjälper småjordbrukare att fatta bättre beslut och som ger dem tillgång till jordbrukets värdekedja. Läs mer på sunculture.io/ug

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av Danmark genom, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige genom Sida. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura. Läs mer på www.beyondthegrid.africa

Foto: En kvinnlig jordbrukare använder ett sollcellsdrivet bevattningssystem i Uganda – SunCulture


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.