Ny finansieringsrunda öppnar i Moçambique för att ge stöd till lösningar för produktiv användning av energi

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) lanserar en ny finansieringsrunda i Moçambique för att stödja uppskalning av lösningar för produktiv energianvändning. Detta är BGFA:s sjätte ansökningsrunda för att stimulera gröna fristående energilösningar i Afrika söder om Sahara.

I den nya finansieringsrundan stöds leverantörer av produktiv energianvändning (productive-use-of-energy, PUE) inom en rad olika områden, exempelvis jordbruk, vattenpumpar och bevattning, livsmedelsförädling och -distribution, fiske och e-mobilitet. PUE-lösningar kopplade till fristående elnät kan också få stöd.

Intresserade företag i den privata sektorn med erfarenhet av att skala upp PUE-lösningar i Moçambique eller på andra håll i Afrika söder om Sahara bjuds in att ansöka om finansiering inom ramen för denna nya ansökningsrunda (BGFA6). Det främsta målet med finansieringsrundan är att göra det möjligt för lokala leverantörer av energitjänster att påskynda sin affärsutveckling i Moçambique och uppmuntra internationella leverantörer av energitjänster att utnyttja de lokala marknadsaktörernas expertkunskaper och kapacitet.

”Vi är mycket glada över att öppna vår andra finansieringsrunda i Moçambique för att stödja uppskalning av lösningar för produktiv energianvändning och att samarbeta med AMER för att marknadsföra ansökningsrundan till lokala företag. PUE-lösningar kan ge stora socioekonomiska fördelar för befolkningen i Moçambique, inklusive ekonomisk tillväxt, ökade inkomster, nya arbetstillfällen och i många fall minskad arbetsbelastning, vilket ger människor tid att ägna sig åt andra produktiva verksamheter”, säger Tina Möller, Programme Manager på Nefco.

Den totala finansieringen som finns tillgänglig uppgår till 3,4 miljoner euro och den vägledande storleken på enskilda kontrakt per energitjänsteleverantör förväntas ligga på mellan 1 och 2 miljoner euro. Den nya finansieringsrundan har som mål att öka energitillgången på landsbygden och i stadsnära områden, och därför är kommunerna Maputo och Matola inte medtagna i BGFA6-finansieringsrundan.  

”Det är en ära för AMER att samarbeta med BGFA i lanseringen av den nya ansökningsrundan i Moçambique. Målet med samarbetet är att stärka ekosystemet för produktiv användning av energilösningar i vårt land, främja en hållbar utveckling och skapa långsiktiga fördelar för lokala företag och samhällen. Vårt samarbete med BGFA bygger på framgången med vårt tidigare partnerskap med Nefco inom ramen för Modern Cooking Facility for Africa, som gav positiva resultat både när det gäller informationsspridning och bidragsansökningar. Vi anser att det fortsatta samarbetet mellan BGFA och AMER är ett verkligt bevis på AMER:s roll när det gäller att främja utvecklingen av marknaden för och projekt inom förnybar energi i Moçambique”, säger Ricardo Costa Pereira, VD för AMER.

Den nya finansieringsrundan administreras genom en förenklad ansökningsprocess i ett enda steg. De leverantörer av energitjänster som tecknar avtal kommer att ha tillgång till begränsat, riktat tekniskt stöd vid behov. Genom den etablerade Off-Grid Taskforce i Moçambique, som omfattar både offentliga och privata intressenter, stöder BGFA-programmet utvecklingen av lokala företagsmiljöer som främjar försäljningen av energitjänster utanför elnätet och som kan ge en hållbar utveckling.

Ansökningsförfarandet

Finansieringsrundan är öppen för sökande via ett webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt via systemet senast kl. 15.00 Helsingforstid (EEST) den 10 juli 2024. Ansökningssystemet stängs för ansökningar den 13 september 2024 kl. 14.00 (EEST).

De sökande uppmanas att skicka eventuella frågor om ansökningsrundan och ansökningsprocessen via det webbaserade ansökningssystemet senast den 2 augusti 2024. Svaren kommer att publiceras i generisk form och göras tillgängliga för alla registrerade sökande i ansökningssystemet den 9 augusti 2024. Vi ber er vänligen att endast ställa frågor om BGFA6-finansieringsrundan via supporten i ansökningssystemet, enligt det som specificeras i ansökningsanvisningarna.

Utvärderingen av de inkomna ansökningarna förväntas äga rum i september till oktober 2024 och inbjudningar till de sökande som fått högst poäng att gå vidare kommer att skickas ut i november 2024.

För ytterligare information om ansökningsrundan:

Besök sidan för finansieringsrundan och registrera dig i det webbaserade ansökningssystemet på beyondthegrid.africa/register.

Ladda ner ansökningsanvisningarna för mer information om ansökningsförfarandet och urvalskriterierna.

För ytterligare information, kontakta:

Tina Möller, Programme Manager på Nefco
tina.moller@nefco.int, +358 10 6180 651

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +35810 618 0660

Nilsia Parruque, Financial Administrator på Associação Moçambicana de Energias Renováveis (AMER)
+258 843404142, nilsia@amer.org.mz

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) är ett internationellt multilateralt partnerskap för att accelerera utvecklingen av marknaden för ren energi, med säte i Wien, Österrike.

Det nuvarande BGFA-programmet på 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ genom Sida. Det har sedan dess utvecklats av Nefco till ett program med flera bidragsgivare finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, bidrar med tekniskt bistånd in natura. Läs mer på www.beyondthegrid.africa

Foto: Kvinnlig jordbrukare som bevattnar sin tomatodling med hjälp av en soldriven bevattningspump– Jason Mulikita för Beyond the Grid Fund Africa/Nefco


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.