Utbyggnad av fristående elnät ökar tillgången till grön el i Demokratiska republiken Kongo

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har undertecknat ett nytt avtal med ett företag i Demokratiska republiken Kongo för att etablera ett nytt fristående elnät för att påskynda tillgången till ren energi i den nordöstra delen av landet. När projektet har implementerats kommer det att ge såväl privatpersoner som företag och institutioner i stadsnära och urbana områden tillgång till elektricitet.

Det senaste BGFA-avtalet har tecknats med Nuru Société par Actions Simplifée Unipersonnelle (Nuru SASU) för att öka möjligheten att skala upp och utveckla nya fristående elnät, eller metronät (metro-grids) som Nuru definierar dem. Totalt kommer upp till 5 miljoner euro i resultatbaserad finansiering att tilldelas projektet från BGFA. Det förväntas att finansieringen kommer att mobilisera upp till 28 miljoner euro i ytterligare samfinansiering under de kommande fyra åren.

Nuru SASU, som betyder ljus på swahili, är ett företag som fokuserar på att tillhandahålla rena energilösningar i underförsörjda stadsnära och urbana samhällen i Demokratiska republiken Kongo. Bolaget satte upp landets första kommersiella solcellsbaserade fristående elnät 2017. Hittills har Nuru levererat över 7 700 MWh energi genom fyra utbyggda metronät.

”BGFA:s resultatbaserade finansiering har varit avgörande för att säkra nytt eget kapital och projektfinansiering för att utveckla vårt nya metronät i Bunia. Tillsammans kommer vi att förse över 125 000 människor med elektricitet och minska koldioxidutsläppen med upp till 8 000 ton. Vi är tacksamma för att samarbeta med BGFA som insett Demokratiska republiken Kongos betydande energigap och det bidrag som Nurus infrastruktur för förnybar energi kan medföra för landet och för städer som Bunia”, säger Jonathan E. Shaw, medgrundare och VD för Nuru.

BGFA-projektet kommer att stödja utveckling och driftsättning av ett 8 MW solcellsdrivet fristående elnät i Bunia, huvudstaden i Ituri-provinsen i nordöstra Demokratiska republiken Kongo. Projektets mål är att ge tillgång till elektricitet för upp till 10 500 hushåll, företag och sociala  institutioner. Ett av de primära målen är att elektrifiera och betjäna minst 3 400 små och medelstora företag i regionen. Därutöver kommer projektet att tillhandahålla el till kritisk infrastruktur och sociala institutioner, exempelvis telekommunikationstorn, vattenrening och vattendistribution, skolor och vårdinrättningar. Det fristående elnätet förväntas leverera upp till 14 785 MWh per år, och därmed förbättra vardagen för över 125 000 människor som bor i samhället.

”Genom att stödja Nuru i vidareutvecklingen och utbyggnaden av fristående elnät i Demokratiska republiken Kongo kan vi bidra till att öka tillgången till el för människor som bor i stadsnära områden, och därigenom stödja social utveckling, ekonomisk tillväxt och grön omställning i norra Demokratiska republiken Kongo”, säger Aleksandra Reskalenko, Programme Officer på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med 3 företag i Demokratiska republiken Kongo. Totalt har BGFA ingått avtal med 29 företag i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia. Den nuvarande programportföljen har, när den väl har genomförts, potentialen att kunna nå över 8,6 miljoner människor i dessa fem länder. BGFA:s finansieringsfönster i Demokratiska republiken Kongo finansieras av Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Aleksandra Reskalenko, Programme Officer på Nefco
aleksandra.reskalenko@nefco.int, +358 10 6180 490

Kyle Hamilton, Senior Manager of Strategy and Partnerships på Nuru
k.hamilton@nuru.cd, +1 225 456 6680

Om Nuru SASU

Nuru, som betyder ”ljus” på kiswahili, strävar efter att tillhandahålla energi som frigör den otroliga mänskliga potentialen i Demokratiska republiken Kongo. Genom att leverera energitjänster i världsklass siktar Nuru på att stärka 10 miljoner kongoleser. Nuru har sitt huvudkontor i Goma och har sedan starten 2015 legat i framkant när det gäller att förändra Demokratiska republiken Kongos energilandskap. Läs mer på nuru.cd.

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera givare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansiellt institut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA genomförs av Nefco med stöd av två partner för genomförande av projektet. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Det har sedan dess utvecklats av Nefco till ett program med flera givare finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, bidrar med tekniskt bistånd in natura. Läs mer på www.beyondthegrid.africa

Foto: Nurus fristående elnät på 1,3 MW i Goma, Demokratiska republiken Kongo – Nuru SASU


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.