Över en halv miljon zambier kommer att få tillgång till rena matlagningslösningar genom den första gruppen av företag som finansieras av Modern Cooking Facility for Africa

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) tillkännager idag sina första investeringsföretag i Zambia. Det senaste MCFA-avtalet har undertecknats med ENGIE Energy Access i Zambia för att skala upp tillgången till innovativ teknik för rötkammare för att hantera utmaningarna med fattigdom, livsmedelssäkerhet och klimatförändringar för jordbrukare i stadsnära områden och landsbygdsområden i landet.

ENGIE Energy Access Zambia Limited är ett företag som har varit verksamt i Zambia sedan 2017 med fokus på att leverera solcellssystem för hushåll som inte är kopplade till det nationella elnätet. Med den resultatbaserade finansieringen på 1,2 miljoner euro från MCFA satsar företaget på verksamhet inom sektorn för ren matlagning genom att sälja cirka 2 400 biogasspisar tillsammans med rötkammare. Det ekonomiska stödet kommer att mobilisera minst det dubbla i samfinansiering fram till slutet av 2027, då projektet förväntas vara genomfört.

”Genom att utnyttja ENGIE Energy Access omfattande räckvidd och Sistema.bios anpassningsbara produktsortiment strävar vi efter att skapa betydande fördelar och främja hållbara metoder för samhällen som inte är kopplade till det nationella elnätet i Zambia”, sa Helen Zulu, Interim Country Director för ENGIE Energy Access Zambia, i Lusaka idag.

ENGIE Energy Access Zambia kommer att förse sina kunder med innovativa rötkammare som gör det möjligt för jordbrukare att omvandla avfall till biogas och gödningsmedel genom en PAYGO-affärsmodell. Företaget har etablerat ett konsortium med Sistema.bio, som tillverkar rötkammare av hög kvalitet. Biogaspaketet innehåller en hybridreaktor, en spis, en brännare och alla tillbehör som behövs för att jordbrukarna ska kunna börja använda biogas inom några veckor efter installationen. Gödsel bryts ned anaerobt och producerar biogas som kommer att användas för ren matlagning och värmeprocesser för hushållsbehov. Rötkammaren skapar biogödsel som ersätter kemiska gödselmedel. Projektet förväntas ge cirka 12 000 zambier tillgång till rena matlagningslösningar i slutet av 2027.

”Vi är verkligen glada över att fortsätta vårt samarbete med ENGIE ENERGY ACCESS Zambia genom MCFA för att hjälpa företaget att skala upp sin verksamhet relaterad till ren matlagning och påskynda utvecklingen av en marknad för ren matlagning med avancerade produkter i Zambia”, säger Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco.

De andra två företagen som finansieras av MCFA i Zambia är BURN och Emerging Cooking Solutions (ECS). BURN erbjuder elektriska spisar i flera afrikanska länder söder om Sahara och ECS är ett lokalt zambiskt företag som erbjuder mikrogasspisar tillsammans med sina egna SupaMoto-pellets. Tillsammans kommer dessa företag att tillhandahålla över 110 000 rena matlagningstjänster, vilket kommer att ge tillgång till rena matlagningslösningar för över 550 000 zambier i slutet av 2027. 

På dagens evenemang i Lusaka firas de första privata företagen i Zambia som ingått avtal med MCFA för att stödja tillgången till rena, moderna och prisvärda matlagningslösningar, en ny innovativ aspekt av EU:s och Sveriges partnerskap med Zambias regering. Europeiska unionens och Sveriges bidrag till Zambiaprogrammet uppgår till 12,5 miljoner euro respektive 6,7 miljoner euro.

”MCFA är ett innovativt resultatbaserat finansieringsprogram som uteslutande finansierar avancerade lösningar för ren matlagning. Det är mycket positivt att se att de första företagen som ingått avtal redan kommer att ha en enorm inverkan för att stödja en grön och rättvis energiomställning i Zambia samt visa affärsnyttan för andra afrikanska länder söder om Sahara”, kommenterade Johan Hallenborg, Sveriges ambassadör i Zambia.

Team Europe har en betydande inverkan i Zambia genom Global Gateway-initiativet, som fokuserar på hållbar infrastruktur för att stärka landets ekonomiska tillväxt och miljömässiga hållbarhet, särskilt inom sektorn för ren energi.

”Genom att stödja Modern Cooking Facility for Africa lägger vi grunden för att i framtiden kunna skala upp och tillhandahålla rena matlagningslösningar till tusentals zambier. Fördelarna är många – från att förbättra hälsan, i synnerhet för kvinnor, till att minska föroreningar och spara skogar”, sade H.E. Karolina Stasiak, Europeiska unionens ambassadör i Zambia och COMESA.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. Den pågående andra finansieringsrundan, med en total finansiering på upp till 16 miljoner euro, är öppen för företag som arbetar med rena matlagningslösningar i Zambia och sex andra afrikanska länder söder om Sahara fram till den 31 januari 2024.

ENGIE valdes ut genom en ansökningsprocess i konkurrens med andra företag, inom ramen för det zambiska landsprogrammet i den första finansieringsrundan. Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory.

Ytterligare information om de andra MCFA-företagen i Zambia

Ytterligare information om den pågående ansökningsrundan – sista ansökningsdag 31 januari 2024

Besök www.moderncooking.africa/apply och registrera dig för det webbaseradesystemet för att ansöka om finansiering.

För ytterligare information, kontakta:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager, Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +358 10 618 0660

Lia Oker-Blom, Senior Communications Offer, Modern Cooking Facility Africa, Nefco
lia.oker-blom@nefco.int, +350 50 325 6610

Beenzu Ngoma, Marketing Manager, ENGIE Energy Access Zambia
beenzu.ngoma@engie.com

Ulf Ekdahl, ambassadråd vid Sveriges ambassad i Lusaka, Zambia
ulf.ekdahl@gov.se, +260 978 775 359

Europeiska unionens delegation till Republiken Zambia och COMESA, Sektionen för politik, press och information
delegation-zambia@eeas.europa.eu, +260 97 125 98 25

Om ENGIE Energy Access Zambia

ENGIE Energy Access är en av de ledande leverantörerna av Pay-As-You-Go- (“PAYGO”) och fristående elnät i Afrika. Företaget utvecklar innovativa, solcellslösningar, som inte är kopplade till de nationella elnäten, för hushåll, offentlig sektor och privata företag, vilket ger kunder och distributionspartner tillgång till ren, prisvärd energi. PAYGO-solcellssystemen finansieras genom överkomliga avbetalningar och de fristående elnäten främjar ekonomisk utveckling genom att möjliggöra produktiv användning av elektricitet och skapa affärsmöjligheter för entreprenörer i landsbygdssamhällen. Med över 1 700 anställda, verksamhet i nio länder i Afrika, i Benin, Elfenbenskusten, Kenya, Moçambique, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia har man nästan 2,5 miljoner kunder och mer än 12 miljoner liv som hittills förbättrats. ENGIE Energy Access har som mål att förbättra 20 miljoner liv i Afrika fram till 2025. Läs mer på engie-energyaccess.com

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge upp till 4 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 61,5 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige, Norge och Europeiska unionen. Det utgör en del av Global Gateway-initiativet, en ny europeisk strategi för att främja smarta och rena projekt som kombinerar offentlig och privat finansiering. Läs mer på www.moderncooking.africa

A smallholder farmer in a rural village receiving biogas for cooking and biofertilizer for cultivation from a biodigester – Sistema.bio
Foto: En jordbrukare i en by på landsbygden som får biogas för matlagning och biogödsel för odling via en rötkammare – Sistema.bio

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.