Nytt portföljföretag i Moçambique skalar upp tillgången till rena matlagningslösningar genom biogaslösningar

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) har inlett ett nytt partnerskap med ENGIE Energy Access Mozambique, med 1,3 miljoner euro i finansiering, för att öka tillgången på lösningar för ren matlagning i Moçambique genom att skala upp innovativ teknik för rötkammare, främst i landsbygdsområden.

Ett nytt avtal har ingåtts med ENGIE Energy Access Mozambique, ett dotterbolag till ENGIE Energy Access, som ingår i ENGIE-koncernen. Dotterbolaget i Moçambique har fokuserat på att leverera solcellssystem för hushåll som inte är kopplade till det nationella elnätet och är allmänt känt för sina pay-as-you-go-system (PAYGo) kallade ”MySol”. Den resultatbaserade finansiering på 1,3 miljoner euro från MCFA kommer att mobilisera ytterligare samfinansiering och minst fördubbla det totala kapitalet som investeras fram till slutet av projektimplementeringen.

ENGIE Energy Access Mozambique kommer att förse sina kunder med innovativa rötkammare som gör det möjligt för jordbrukare att omvandla jordbruksavfall till biogas och gödningsmedel genom en PAYGo-affärsmodell. Med den resultatbaserade finansieringen från MCFA siktar företaget på att lansera detta nya produkterbjudande i Moçambique och marknadsföra och sälja spisar med ren biogas i tre av landets södra provinser. Det är i det här området som ENGIE Energy Access Mozambique har flest kunder inom solcellssystem för hushåll. Bolaget har som mål att bidra med 2 000 tjänster inom ren matlagning, det vill säga spisar och rötkammare, till cirka 10 000 personer i Moçambique fram till slutet av 2028.

”Det här initiativet innebär ett stort steg mot hållbar utveckling i Moçambique. Genom att utrusta landsbygdssamhällen med banbrytande lösningar för ren matlagning förbättrar vi inte bara hälsan och minskar miljöpåverkan, utan stimulerar också ekonomisk tillväxt och resiliens. Dessutom producerar rötkamrarna en värdefull biprodukt – biogödsel – som kan ersätta kemiska alternativ, vilket ytterligare stöder jordbrukets produktivitet. På det sättet kommer rötkammartekniken att bli en kraftfull katalysator för social och ekonomisk utveckling och ge bestående fördelar för flera generationer framåt, säger Alexandra Links, Managing Director på ENGIE Energy Access Mozambique.

Företaget har etablerat ett konsortium med Sistema.bio, som tillverkar rötkammare av hög kvalitet. Biogaspaketet innehåller en hybridreaktor, en spis och alla tillbehör som behövs för att jordbrukarna ska kunna börja använda biogas inom några veckor efter installationen. Gödsel bryts ned anaerobt och producerar biogas som kan användas för ren matlagning och värmeprocesser för att möta hushållens behov. Rötkammaren skapar biogödsel som kan ersätta kemiska alternativ. Paketet består av prefabricerade komponenter som är optimerade för tillförlitlighet, förpackning, transport och enkel installation. MCFA finansierar även två andra projekt som använder Sistema.bio-lösningar.

”ENGIE Energy Access har varit framgångsrikt inom off-grid solenergisektorn i Moçambique. Vi ser en god potential för ENGIE att utöka sin produktportfölj genom att erbjuda dessa avancerade produkter för ren matlagning i samarbete med Sistema.bio”, säger Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. ENGIE Energy Access Mozambique valdes ut genom en ansökningsprocess i konkurrens med andra företag, inom ramen för den första finansieringsrundan (MCFA1). Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) skapade mycket stort intresse för sin andra finansieringsrunda för att stödja tillgången till och uppskalningen av avancerade lösningar för matlagning i sju afrikanska länder söder om Sahara. Den andra ansökningsrundan har gått vidare till den slutliga ansökningsfasen med utvärdering av ansökningarna, vilket innebär att de inkomna affärsplanerna utvärderas av externa utvärderare. De sökande kommer att informeras om resultatet i slutet av augusti 2024.För ytterligare information, kontakta:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
kari.hamekoski@nefco.int, +358 10 618 0660

Latoya Adriano Martins, marknads- och kommunikationschef på Energy Access Moçambique
Latoya.adriano@engie.com, +258 85 50 22 002

Om ENGIE Energy Access

ENGIE Energy Access är den ledande leverantören av Pay-As-You-Go- (PAYGo) och fristående elnät i Afrika. Företaget utvecklar innovativa, off-grid solcellslösningar för hushåll, offentliga sektorn och privata företag, vilket ger kunder och distributionspartners tillgång till ren, prisvärd energi. PAYGo-solcellssystemen finansieras genom överkomliga avbetalningar och mininäten främjar ekonomisk utveckling genom att möjliggöra produktiv användning av elektricitet och skapa affärsmöjligheter för entreprenörer i landsbygdssamhällen. Med över 1 800 anställda, verksamhet i nio länder i Afrika: Benin, Elfenbenskusten, Kenya, Moçambique, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia, har ENGIE Energy Access positivt påverkat 2,5 miljoner kunder och mer än 12 miljoner liv hittills, och nu siktar företaget på att förbli det ledande bolaget inom ren energi och betjäna miljontals kunder i Afrika fram till 2025. Läs mer på: www.engie-energyaccess.com  

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 4 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 61,5 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige, Norge och Europeiska unionen. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: Kvinnliga jordbrukare som använder en rötkammare – Sistema.bio


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.