Nytt porteføljeselskap i Kenya skalerer opp tilgangen til ren matlaging ved hjelp av biogassløsninger

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) er inngått en avtale med en leverandør av biogassanlegg i Kenya for å skalere tilgangen til rene matlagingsløsninger for småbønder over hele landet.

Avtalen er inngått med HomeBiogas Ventures Limited i Kenya. Selskapet startet virksomheten i Kenya i 2022 og installerer biogassanlegg for bønder. 2 millioner euro i resultatbasert finansiering fra MCFA vil bidra til ytterligere samfinansiering, noe som minst vil doble den totale kapitalen som er investert innen prosjektet er fullført.

HomeBiogas i Kenya vil gjøre sine modulære biogassanlegg i småskala tilgjengelige for småbønder i Kenya. Med den resultatbaserte finansieringen fra MCFA har selskapet som mål å installere 34 000 biogassanlegg for å sette fart på selskapets ekspansjon i det vestlige og sentrale Kenya. Dette vil gi opptil 170 000 bønder i Kenya tilgang til rene matlagingsløsninger innen utgangen av 2028.

“Vi er veldig glade for å motta dette betydelige økonomiske bidraget fra MCFA. Dette gjør det mulig for oss å gi flere kenyanske bønder tilgang på vår revolusjonerende teknologi for ren matlaging. Vi er også glade for støtten vi får i arbeidet med å gjøre ren matlaging tilgjengelig for alle. Vi mener at biogassanleggene fra HomeBiogas kan forandre livet til millioner av kenyanske bønder med deres familier, samtidig som dette bidrar til å nå FNs globale målene for klima, helse og fattigdomsbekjempelse”, sier Daniel Mungai, nasjonal salgssjef hos HomeBiogas i Kenya.

Anleggene fra HomeBiogass er en rimelig og bærekraftig løsning hvor man omdanner husdyrgjødsel til ren biogass for til matlaging og organisk gjødsel. Hvert anlegg kan produsere opptil fem timer med ren matlaging og 150 liter biogjødsel hver dag. Biogassanleggene er enkle å installere og betjene og krever minimalt med vedlikehold. Anleggene er konstruert for å tåle tøffe værforhold og vare i over 15 år.

“HomeBiogas er et innovativt selskap som med MCFA-finansieringen kan lansere denne løsningen for ren matlaging i stor skala og gi småbønder over hele Kenya raskere tilgang til rimelige løsninger for ren matlaging. Prosjektet er bra for både helse og klima i Kenya, samtidig som bøndene får hjelp til å øke sine årlige inntekter gjennom økt årlig avling ved hjelp av de installerte biogassanleggene”, kommenterer Aliona Fomenco, investeringsansvarlig i Nefco.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) støtter tilgang til og oppskalering av rene matlagingsløsninger på et høyere nivå. HomeBiogas ble valgt ut gjennom en kompetitiv søknadsprosess under Kenyas landprogram som del av den første finansieringsrunden (MCFA1) og er finansiert av Norge. Utvelgelsesprosessen omfattet en to-trinns tredjepartsevaluering av søknadene utført av uavhengige eksperter og en detaljert due diligence-prosess utført av Danish Energy Management A/S i samarbeid med LFS Advisory.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) mottok svært stor interesse under den andre finansieringsrunden for å støtte tilgang til og oppskalering av høyteknologiske løsninger for ren matlaging i afrikanske land sør for Sahara. Den andre utlysningen har gått videre til den endelige søknadsfasen. Dette innebærer at de innleverte forretningsplanene skal evalueres av eksterne personer. Søkerne vil bli informert om utfallet innen utgangen av august 2024.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Ash Sharma, Head of Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Daniel Mungai, Country Head of Commerce, HomeBiogas Kenya
daniel@homebiogas.com, tel.  +254 797 878 909

Om HomeBiogas

HomeBiogas, et sertifisert B Corp, er et innovativt globalt selskap som produserer småskala biogassanlegg som igjen gjør fornybar energi tilgjengelig for husholdninger og bedrifter. Anleggene omdanner effektivt organisk avfall til ren matlagingsgass og flytende gjødsel, noe som blir en bærekraftig løsning for avfallshåndtering og energiproduksjon. I Kenya tilbyr HomeBiogas en løsning for småskalabønder, med rimelige og brukervennlige biogassanlegg som omdanner organisk avfall til ren matlagingsgass og flytende gjødsel. Ved å bruke HomeBiogas-anlegg kan småbønder redusere avhengigheten av tradisjonelt drivstoff, redusere karbonavtrykket og forbedre jordkvaliteten med den næringsrike biogjødselen som produseres som biprodukt. Les mer på www.homebiogas.com

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa er et multi-donor-program etablert og administrert av Nefco – Nordic Green Bank – med mål om å støtte utviklingen av nye markeder for renere og mere effektiv matlaging og fremskynde tilgangen til høyteknologisk, moderne og rimelige matlagingsutstyr og rene brennstoffer for forbrukere i Afrika sør for Sahara. Dette ved å kombinere resultatbasert finansiering med katalytisk tilskuddsfinansiering til selskaper som er involvert i ren matlaging, slik at de kan vokse og skalere opp virksomheten sin i prosjektlandene Det overordnede målet med MCFA-programmet er å gi opptil 4 millioner afrikanere tilgang tilløsninger for renere og mer effektiv matlaging . Det nåværende MCFA-programmet på 61,5 millioner euro ble kunngjort i november 2021 og er finansiert av EU, Norge og Sverige. Les mer på www.moderncooking.africa

Foto: Kvinnelig bonde i Kenya som bruker HomeBiogas småskala biogasssystem – HomeBiogas


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.