Den nya finansieringsrundan på 16 miljoner euro för företag som arbetar inom ren matlagning i Afrika söder om Sahara öppnar idag

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) öppnar idag sin andra finansieringsrunda för att stödja tillgången till och uppskalningen av avancerade lösningar för ren matlagning i sju afrikanska länder söder om Sahara.

MCFA lanserar sin andra finansieringsrunda och bjuder in intresserade privata företag som säljer moderna och rena matlagningslösningar att tävla om finansiering. MCFA erbjuder en kombination av resultatbaserad finansiering, katalytisk bidragsfinansiering och tekniskt stöd till företag som är verksamma på marknaden för ren matlagning för att hjälpa dem att ytterligare expandera och skala upp sina företag i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

”För att möta efterfrågan på finansiellt stöd inom sektorn för ren matlagning lanserar vi nu vår andra finansieringsrunda. Den nya rundan har skräddarsytts för att bättre tillgodose behoven hos företag som är verksamma inom sektorn. Vårt mål är att tillsammans med de finansierade företagen, bidragsgivare och samarbetspartner påskynda skapandet av långsiktigt hållbara marknader i Afrika söder om Sahara för att stödja tillgången till rena och moderna matlagningslösningar för 4 miljoner människor”, säger Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco.

Den nya MCFA-finansieringsrundan kommer att delas in i två finansieringsfönster som kombinerar resultatbaserad finansiering och katalytisk bidragsfinansiering. Den totala tillgängliga finansieringen för båda fönstren är upp till 16 miljoner euro och de enskilda bidragsbeloppen kommer att variera från 500 000 till 2,5 miljoner euro.

De sökande kan vara erfarna leverantörer av rena matlagningstjänster både för privat, kommersiell eller institutionell användning, allmännyttiga företag, operatörer för fristående elnät eller företag som distribuerar fristående solcellssystem som kan erbjuda e-matlagningstjänster i anslutning till sin huvudsakliga verksamhet.

Fönstret för katalytisk bidragsfinansiering kommer att inriktas på företag som befinner sig i ett tidigare stadium och som har potential att växa i Demokratiska republiken Kongo, Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. 50 procent av den begärda MCFA-finansieringen inom detta fönster kommer att utgöras av ett katalytiskt bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Uppskalningsfönstret kommer att vara öppet för företag som kommit längre i sin tillväxtprocess i alla MCFA projektländer enligt liknande villkor som i den första MCFA-finansieringsrundan, men med Malawi som ett nytt projektland. Detta finansieringsfönster erbjuder upp till 30 procent i katalytiskt bidrag som inte behöver betalas tillbaka och resten som resultatbaserad finansiering.

Den nya finansieringsrundan kommer att fortsätta att endast stödja mer avancerade matlagningslösningar, inklusive elektriska spisar och spisar som drivs med hållbart producerade fasta och flytande biobränslen eller biogaslösningar.

Bristen på rena matlagningslösningar är en global utmaning och en av de viktigaste sektorerna i Afrika för att påskynda övergången till grön energi. Cirka 2,3 miljarder människor i världen saknar tillgång till ren matlagning, varav cirka 900 miljoner lever i Afrika söder om Sahara. I de flesta av MCFA:s projektländer är den nuvarande tillgången till ren matlagning lägre än 20 procent.

Ansökningsprocessen:

Ansökningsprocessen är uppdelad i två faser: en förkvalificeringsfas och en slutlig ansökningsfas.

Under förkvalificeringsfasen ombeds de sökande att lämna begränsad information om vissa behörighetskriterier samt planer för hur finansieringen kommer att användas. Sökande som passerar förkvalificeringsfasen kommer att bjudas in till den slutliga ansökningsfasen och uppmanas att lämna in fullständiga affärsplaner som kommer att bedömas och poängsättas av en extern bedömningskommitté utsedd av Nefco, fondförvaltaren.

Företag som har eller är under process att ingå avtal med MCFA under den första finansieringsrundan (MCFA1) är inte berättigade att erhålla finansiering under den nya finansieringsrundan (MCFA2) för samma projektland. Med andra ord kan en sökande endast få finansiering i ett annat MCFA-projektland under denna nya finansieringsrunda.

Finansieringsrundan är öppen för ansökningar via ett webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformuläret (i systemet) öppnar den 29 november 2023 kl. 16.00 Helsingforstid (EET). Ansökningar skall skickas in före den 31 januari 2024 kl. 12.00 Helsingforstid (EET).

De sökande uppmanas att skicka eventuella frågor om finansieringsrundan och ansökningsförfarandet via det webbaserade ansökningssystemet senast den 12 januari 2024 kl. 12.00 Helsingforstid (EET). Frågor och svar kommer att göras tillgängliga för alla registrerade sökande i anonymiserad och redigerad form i det webbaserade ansökningssystemet senast den 19 januari 2024. De sökande kommer att meddelas om resultatet av förkvalificeringsfasen via det webbaserade ansökningssystemet i februari 2024.

För ytterligare information om finansieringsrundan:

Besök www.moderncooking.africa och registrera dig för det webbaserade systemet för att ansöka om finansiering.

Läs mera om ansökningsprocessen på www.moderncooking.africa/apply och ladda ner ansökningsanvisningarna för mer information om ansökningsförfarandet och urvalskriterierna.

För ytterligare information, kontakta:

Heli Sinkko, Programme Manager för Modern Cooking Facility for Africa,
Nefco, Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Emma Yrjölä, Programme Officer för Modern Cooking Facility for Africa,
Nefco, Emma.yrjola@nefco.int, +358 10 6180 826

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara. Den kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna.

Programmet finansierar projekt i sju länder: Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge upp till 4 miljoner afrikaner tillgång till rena matlagningslösningar. MCFA-programmet på 61,5 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige, Norge och Europeiska unionen och utgör en del av Global Gateway-initiativet, en ny europeisk strategi för att främja smarta och rena projekt som kombinerar offentlig och privat finansiering. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: Kvinna i Zambia som använder en ren matlagningsspis – Jason Mulikita för MCFA


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.