Ny finansieringsrunda på 16 miljoner euro för företag som arbetar med ren matlagning i Afrika

Den andra finansieringsrundan för Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) som öppnar i slutet av november kommer att stödja tillgången till och uppskalningen av avancerade lösningar för ren matlagning i sju afrikanska länder söder om Sahara.

MCFA kommer att lansera en ny finansieringsrunda som svar på en stor efterfrågan på finansiellt stöd till företag som arbetar inom sektorn för ren matlagning och förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Finansieringsrundan förväntas starta i slutet av november 2023 och har som mål att hjälpa företag att ytterligare expandera och skala upp sin verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

”Vår nya finansieringsrunda kommer att ytterligare stödja införandet och uppskalningen av moderna och rena matlagningslösningar för att skapa långsiktigt hållbara marknader för dessa tekniker i Afrika söder om Sahara. Med utgångspunkt i en extern utvärdering av den första MCFA-finansieringsrundan försöker vi erbjuda fler möjligheter för företag inom ren matlagning genom att göra ett antal ändringar i ansökningskriterierna och genom att simplifiera ansökningsprocessen. Det kommer att öka tillgängligheten till MCFA-finansiering även för företag i tidigare stadier”, säger Ash Sharma, Vice President på Nefco och chef för MCFA.

Den nya MCFA-finansieringsrundan kommer att delas in i två finansieringsfönster som kombinerar resultatbaserad finansiering och katalytisk bidragsfinansiering. Den totala tillgängliga finansieringen för båda finansieringsfönstren är upp till 16 miljoner euro och de enskilda bidragsbeloppen kommer att variera från 500 000 till 2,5 miljoner euro.

Den katalytiska delen (catalytic window) kommer att inriktas på företag som befinner sig i ett tidigare stadium och som har potential att växa.  50 procent av den tillgängliga MCFA-finansieringen kommer att utgöras av ett katalytiskt bidrag som inte behöver betalas tillbaka och kommer att vara öppet för företag i Demokratiska republiken Kongo, Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Uppskalningsfönstret (scale-up window) kommer att vara öppet för företag som kommit längre i sin tillväxtprocess i alla MCFA projektländer enligt liknande villkor som i den första MCFA-finansieringsrundan, men med Malawi som ett nytt projektland. Detta finansieringsfönster erbjuder upp till 30 procent i katalytiskt bidrag som inte behöver betalas tillbaka och resten som resultatbaserad finansiering.

Den nya finansieringsrundan kommer att fortsätta att stödja endast mer avancerade matlagningslösningar, inklusive elektriska spisar och spisar som drivs med hållbart producerade biobränslen samt biogaslösningar. Dessutom kommer den nya finansieringsrundan att vara öppen för företag som använder gasol (LPG) för ren matlagning i Demokratiska republiken Kongo, Malawi, Moçambique, Tanzania och Zambia.

”Vi ser en stor efterfrågan på ekonomiskt stöd från de företag som är verksamma inom sektorn för ren matlagning för att de ska kunna expandera sin verksamhet ytterligare och kunna tillverka och sälja prisvärda moderna spisar till sina kunder. Därför är vi mycket glada över att kunna meddela att vi snart kommer att öppna en ny finansieringsrunda och att vi kan göra MCFA ännu mer anpassad till behoven hos de företag som är verksamma inom sektorn”, säger Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco.

Bristen på rena matlagningslösningar är en global utmaning och en av de viktigaste sektorerna i Afrika för att påskynda övergången till grön energi. Cirka 2,3 miljarder människor i världen saknar tillgång till ren matlagning, varav cirka 900 miljoner människor lever i Afrika söder om Sahara. I de flesta av MCFA:s projektländerr är den nuvarande tillgången till ren matlagning lägre än 20 procent.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) tillkännagav sin första finansieringsrunda våren 2022 och har hittills ingått sex avtal i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Den nya finansieringsrundan kommer att delas upp i två faser med en förenklad förkvalificeringsfas för att verifiera de grundläggande behörighetskriterierna, åtföljt av inlämning av ett fullständigt förslag och en affärsplan. Ytterligare information, urvalskriterier och riktlinjer kommer att finnas på MCFA:s webbplats när den nya finansieringsrundan öppnar.

Läs mer på: www.moderncooking.africa och registrera dig för MCFA:s nyhetsbrev för att få information om den kommande finansieringsrundan.

Läs en utvärderingssammanfattning av den första finansieringsrundan på MCFA webbsidan.

För ytterligare information, kontakta:

Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int, telefon: +358 10 618 06 53

Heli Sinkko, Programme Manager för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, telefon: +358 10 6180 659

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna. Programmet finansierar för närvarande projekt i sex länder: Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 3 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 45 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen, och ingår i EU:s Global Gateway-initiativ, som är en ny europeisk strategi för att främja smarta och rena projekt som kombinerar offentlig och privat finansiering. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: Representanter från MCFA teamet och Sveriges ambassad på ett lanseringsevent i Lusaka, Zambia i mars 2023 – Jason Mulikita för MCFA


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.