Modern Cooking Facility for Africa välkomnar Europeiska unionen som ny bidragsgivare i Zambia

Europeiska unionen och Sverige går samman för att finansiera programmet Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) i Zambia för att stödja dess expansion och vidareutveckling för att öka tillgången till rena och moderna matlagningslösningar i landet.

Vid ett lanseringsevenemang i Lusaka idag med Sverige som värd tillkännagavs det att EU kommer att bidra med 12,5 miljoner euro (250 miljoner zambiska kwacha) till MCFA-programmet under de följande fem åren för att stödja utvecklingen av en marknad för ren matlagning i Zambia och öka medvetenheten om den positiva inverkan som övergången till ren och modern matlagning kommer att ha både på hälsa, natur och klimat.

”Vi kan skydda miljön genom att skapa alternativ till skadliga matlagningsmetoder. Syftet med vårt stöd till MCFA-programmet är att se till att det finns rätt infrastruktur och teknik på plats för en övergång till ren matlagning i Zambia och samtidigt minska avskogning och utsläpp samt förbättra hälsan för tusentals zambiska kvinnor”, sade Jacek Jankowski, ambassadör för Europeiska unionen i Zambia och COMESA i samband med lanseringsevenemanget i Lusaka.

Foto: Jacek Jankowski, ambassadör för Europeiska unionen i Zambia och COMESA öppnar eventet i Lusaka, Zambia 2 mars 2023.

MCFA-programmet erbjuder resultatbaserad finansiering i kombination med katalytisk bidragsfinansiering för att privata företag som utvecklar och säljer tjänster inom ren matlagning ska kunna växa och expandera sin verksamhet i sex länder i Afrika söder om Sahara. En första finansieringsrunda lanserades i april 2022 och målet är att stödja cirka 10 företag, som för närvarande genomgår en detaljerad due diligence.

Sverige, som är initiativtagare och den första bidragsgivaren till MCFA-programmet, stöder programmet med totalt 325 miljoner kronor (cirka 32,6 miljoner euro / cirka 684 miljoner zambiska kwacha) för att stödja programutvecklingen och skala upp aktiviteter i alla projektländer.

”MCFA är ett innovativt och spännande finansieringsinstrument som engagerar den privata sektorn i att tillhandahålla rena och hållbara matlagningslösningar till rimliga kostnader i Zambia och fem andra afrikanska länder. De företag som får stöd kommer att ha en positiv inverkan på människors hälsa, miljön och jämställdheten och stödja en grön och rättvis energiomställning, vilket är en av huvudprioriteringarna för det nuvarande svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen”, kommenterade Johan Hallenborg, Sveriges ambassadör i Zambia.

För närvarande har cirka 16 procent av Zambias befolkning tillgång till ren matlagning och målet är att 170 000 nya rena matlagningsspisar till överkomliga priser ska distribueras av de första företagen som finansieras av MCFA, vilket kommer att gynna cirka 870 000 människor i Zambia. De nuvarande faktorerna som begränsar tillgången till ren matlagning i landet är de höga priserna och tillgång till krediter samt konsumenternas matlagningsbeteende och låga medvetenhet om fördelarna med ren matlagning.

”Vi är mycket glada över att få med EU som ny investerare i MCFA-programmet, som en del av Team Europe-initiativet tillsammans med Sverige och Nefco. EU:s bidrag kommer att ge ytterligare ekonomiska incitament för att ren matlagningsteknik ska nå ut till konsumenter i städer och dess närområden, vilket gör det möjligt för oss att skala upp i Zambia och bidra till FN:s hållbarhetsmål 7 om tillgång till ren energi till överkomliga priser”, sade Ash Sharma, chef för MCFA-programmet och Vice President på Nefco.

EU-finansieringen kommer att tillhandahållas under Zambias program för energieffektivitet och hållbar omvandling (ZEEST), vars huvudsakliga syfte är att frigöra den privata sektorns potential för att bidra till att uppnå de nationella målen för energieffektivitet och klimattålighet. Programmet finansieras av den elfte europeiska utvecklingsfonden med ett totalt värde av 25 miljoner euro (cirka 270 miljoner svenska kronor / 500 miljoner zambiska kwacha). Bidraget till MCFA är en viktig del av ZEEST och ingår i EU:s Global Gateway-initiativ, som är en ny europeisk strategi för att främja smarta och rena projekt som kombinerar offentlig och privat finansiering. Global Gateway omfattar fem områden: klimat och energi, transport, hälsa, digital utveckling samt utbildning och forskning för att stödja gröna och digitala förändringar utanför Europas gränser. Initiativet genomförs genom ett Team Europe-tillvägagångssätt där olika aktörer samarbetar kring gemensamma prioriteringar och principer för att uppnå större och synliga effekter i partnerländerna.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stödjer för närvarande tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar i sex afrikanska länder söder om Sahara: Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Det övergripande målet med MCFA-programmet är att möjliggöra distributionen av minst 750 000 rena matlagningsspisar och tillhörande hållbara bränslen, vilket ger cirka 3 miljoner afrikaner tillgång till rena matlagningslösningar. Den första finansieringsrundan (MCFA1) var öppen mellan april och juni 2022 och skapade ett stort intresse i alla projektländer. Bland de inkomna ansökningarna fanns alla typer av hållbara bränslen representerade. De tillgängliga finansieringsincitamenten för företag i alla projektländer uppgår till 30,8 miljoner euro. Målet är att man ska kunna ingå avtal om de första MCFA-projekten i slutet av andra kvartalet 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Ash Sharma, Vice President of Special Funds på Nefco
ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco
heli.sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Joseph Chibwe, programchef på EU:s delegation i Zambia
Joseph.CHIBWE@eeas.europa.eu, +260 977 34 81 40

Sofia Hallqvist, Främjare och Kommunikatör på Sveriges ambassad i Lusaka, Zambia
sofia.hallqvist@gov.se, +260 978 775 359

Om MCFA

Det nuvarande MCFA-programmet på 45 miljoner euro (cirka 500 miljoner svenska kronor / cirka 944 miljoner zambiska kwacha) lanserades i november 2021 som ett gemensamt initiativ mellan Nefco och Sverige. Läs mer på www.moderncooking.africa


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.