Modern Cooking Facility for Africa tecknar sitt första avtal med en tjänsteleverantör för ren matlagning

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) har undertecknat sitt första avtal med ett företag i Zimbabwe som ägs och leds av en kvinna som säljer rötkammare för biogas för att stödja uppskalningen av rena och moderna matlagningslösningar på landsbygden och i stadsnära områden i landet, vilket potentiellt kan gynna tusentals zimbabwier.

Avtalet har undertecknats med ett lokalt företag som leds av en kvinna, som grundades 2010. Idag är Lanforce Energy ett av de ledande biogasföretagen i Zimbabwe och erbjuder rötkammare för biogas för hushåll, jordbrukare, entreprenörer och institutioner. MCFA-finansieringen kommer att mobilisera ytterligare samfinansiering, vilket fördubblar det beviljade MCFA-stödet i slutet av genomförandet av projektet.

”Jag är mycket glad över att kunna tillkännage vår första MCFA-investerare i vårt uppdrag att introducera moderna lösningar för matlagning och skapa långsiktigt hållbara marknader i flera afrikanska länder söder om Sahara. Vi är särskilt glada över att stödja finansiering för kvinnliga entreprenörer och att välkomna Lanforce Energy som vårt första portföljbolag”, säger Ash Sharma, Vice President på Nefco och chef för MCFA.

Med den resultatbaserade finansieringen från MCFA strävar företaget efter att skala upp sin affärsverksamhet genom att sälja cirka 2 400 nya rötkammare för biogas, vilket totalt skulle ge över 6 000 abonnemang för ren matlagning, eftersom vissa av rötkammarna kan användas för flera spisar, till exempel flera hushåll som delar på en rötkammare. De nya aktiviteterna förväntas gynna upp till 28 000 zimbabwier på landsbygden och i stadsnära områden i landet. Lanforce är för närvarande verksamt i 26 distrikt och med finansieringen från MCFA planerar företaget att utvidga sin verksamhet till ytterligare 24 distrikt.

”Att kunna skala upp vår verksamhet med stöd från MCFA är en dröm som går i uppfyllelse i vår strävan att lyfta kvinnor och barn, särskilt flickor, i Zimbabwe. När jag växte upp som ung flicka i Zimbabwe var det min socialt tillskrivna könsroll att hämta ved och tillgodose familjens bränslebehov. Det tog upp mycket av min tid som skulle ha ägnats åt studier och andra produktiva saker. Det påverkade naturligtvis mina skolresultat, och när jag tänker tillbaka hade det lätt kunnat undvikas om vi hade använt moderna matlagningslösningar såsom biogas. Genom att tillhandahålla tekniskt stöd, förespråka politiska åtgärder, öka medvetenheten och bygga partnerskap bidrar MCFA till att göra biogas till ett billigare och mer tillgängligt alternativ för människor i Zimbabwe och Afrika som helhet”, säger Judith Marera, VD för Lanforce Energy.

Photo: Women using a portable Lanforce stove in rural Zimbawe – Lanforce Energy
Foto: Kvinna som använder en bärbar spis på den zimbabwiska landsbygden – Lanforce Energy

De rötkammare för biogas som Lanforce erbjuder inkluderar spis och brännare, är enkla att använda och portabla och finns i olika storlekar beroende på kundernas behov. Alla delar i rötkammaren är utbytbara och den förväntade livslängden är cirka 20 år beroende på skötsel och underhåll. Rötkammarna för biogas är utrustade med mätare för övervakning av användning av spisen för att tillhandahålla data om biogasförbrukningen. Kunderna kan betala för rötkamrarna genom delbetalningar under en överenskommen tidsperiod med hjälp av Pay-As-You-Go-systemet (PAYGO), vilket gör produkterna mer prisvärda och tillgängliga för Zimbabwes befolkning.

”Lanforce Energy är ett innovativt företag som siktar på stora möjligheter till uppskalning, bidrar till att förbättra människors hälsa, minskar avskogningen i en stor del av landet och stärker kvinnors ställning i Zimbabwe genom att föregå med gott exempel”, säger Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco.

Rötkammare för biogas bidrar till att minska mängden organiskt avfall från odling och matlagning samt utsläppen av växthusgaser och till att omvandla det organiska avfallet till ren energi genom att tillhandahålla biogas för matlagning samt andra produktiva användningsområden, såsom belysning, uppvärmning och nedkylning. Den biogas som produceras i rötkamrarna minskar främst användningen av ved, vilket minskar föroreningarna, förbättrar inomhusluftens kvalitet och minskar avskogningen.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. Den första finansieringsrundan (MCFA1) våren 2022 och skapade stort intresse i alla projektländer med 30,8 miljoner euro i total finansiering. Lanforce Energy valdes ut inom ramen för Zimbabwes landprogram. Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory. Ytterligare avtal med företag verksamma inom ren matlagning är under förhandling och kommer att offentliggöras under hösten 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Aliona Fomenco, Investment Manager på Nefco
aliona.fomenco@nefco.int, +358 10 6180 647

Lanforce Energy:
Judith Marera, VD, Lanforce Energy
judith@lanforce.co.zw, +263778232607

Om Lanforce Energy

Lanforce Energy är ett vinstdrivande socialt företag inom sektorn för förnybar energi som leds av en kvinna. Företaget grundades 2010. Huvudkontoret ligger i Cranborne, Harare, Zimbabwe, och företaget är medlem i flera nätverk som fokuserar på förnybar energi, bland annat Renewable Energy Association of Zimbabwe (REAZ) och Global Waste Cleaning Network (GWCN).

Lanforce Energy har som mål att bli den främsta leverantören av prisvärda, hållbara och högkvalitativa förnybara energilösningar för landsbygdssamhällen i Zimbabwe och så småningom i hela Afrika söder om Sahara. Lanforce Energy säljer innovativa rötkammare för biogas och ger även utbildning i installation och underhåll av portabla rötkammare. Dessa är skalbara beroende på energibehov. Läs mer på www.lanforce.co.zw

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna. Programmet finansierar för närvarande projekt i sex länder: Demokratiska republiken i Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 3 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 45 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen. Läs mer på www.moderncooking.africa

Photo: A family in a rural village in Zimbabwe receiving biogas for cooking from a biodigester – Lanforce Energy

Foto: En familj i en by på den zimbawiska landsbygden får biogas från en rötkammare för matlagning – Lanforce Energy


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.