Modern Cooking Facility for Africa ønsker Norge velkommen som ny bidragsyter

Ved COP28-møtet i Dubai meddelte Norge beslutningen om å bli med som bidragsyter til Modern Cooking Facility for Africa-programmet (MCFA), for å bidra til ytterligere utvikling og utbredelse av rene og effektive løsninger for matlaging i sju afrikanske land sør for Sahara. Norge bidrar i første omgang med 200 millioner kroner.

Det norske bidraget, via Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), tilsvarer ca. 17 millioner euro over en periode på seks år, til utgangen av 2029. Disse pengene vil styrke MCFA-programmet i alle prosjektlandene. I tillegg er Malawi lagt til i listen over prosjektland i den pågående andre finansieringsrunden.

«Vi er glade for å annonsere vår støtte til MCFA-programmet. Manglende tilgang til rene og effektive løsninger for matlaging er en global utfordring som krever nye og innovative teknologier. I samarbeid med Sverige og EU forplikter Norge seg til å bidra til en rettferdig energiomstilling, redusere avskoging og klimagassutslipp, og bekjempe luftveissykdommer og kjønnsdiskriminering», sa Per Fredrik Pharo, avdelingsdirektør for Norads avdeling for klima og miljø, i dag på COP28 i Dubai.

MCFA er et multi-donor-program etablert og administrert av Nefco. Programmet tilbyr en kombinasjon av resultatbasert finansiering, tilskuddsfinansiering og teknisk hjelp til selskaper som tilbyr løsninger for renere og mer effektiv matlaging, slik at de kan utvikle og skalere opp virksomheten. Som et resultat av den første finansieringsrunden, som ble åpnet i 2022, har selskapene som mottok finansiering gjennom MCFA, fått insentiver til å nå ut til nesten fire millioner afrikanere.

Målet med den norske deltakelsen er å ytterligere fremskynde tilgangen til renere og rimelige matlagingstjenester og bærekraftige brennstoffer, til mennesker i Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Malawi, Mosambik, Tanzania, Zambia og Zimbabwe, samt å bidra til en inkluderende og bærekraftig utvikling i alle MCFA-prosjektlandene.

«Vi er svært fornøyde med å få med Norge, en av Nefcos eiere, som ny bidragsyter til MCFA-programmet. Med Norads bidrag kan vi fremskynde det grønne skiftet med tanke på renere og mer effektiv matlaging, samtidig som vi kan fortsette å vise egnede forretningsmodeller for rimelige, gode og energieffektive løsninger», sier Ash Sharma, viseadministrerende direktør i Nefco og sjef for Modern Cooking Facility for Africa.

Prosjektene som er igangsatt med finansiering via MCFA, vil bidra til å forhindre CO2-utslipp, forhindre avskoging, redusere forbrukernes eksponering for sot og motvirke luftveissykdommer, spesielt blant kvinner og barn. De finansierte prosjektene vil også bidra til flere jobbmuligheter i prosjektlandene. Fokuset er å gi flere muligheter til kvinner, ved å gi selskapene insentiver til å starte nye prosjekter og utvikle og skalere opp eksisterende virksomhet.

For mer informasjon om den pågående tilbudsinnbydelsen, som er åpen til 31. januar 2024:

Besøk www.moderncooking.africa og registrer deg i nettsystemet for å søke om finansiering.

For mer informasjon, kontakt:

Ash Sharma,viseadministrerende direktør og sjef for Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Heli Sinkko, programsjef for Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Endre Ottosen, seniorrådgiver, Norad
endre.ottosen@norad.no, +47 959 01 295

Om Norad

Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – er en fagetat under Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettigheter skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Les mer på www.norad.no

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa er et multi-donor-program etablert og administrert av Nefco – den grønne banken i Norden – med mål om å støtte utviklingen av nye markeder for renere og mer effektiv matlaging og fremskynde tilgangen til høyteknologi, moderne og rimelig matlagingsutstyr og rene brennstoffer for forbrukerne i Afrika sør for Sahara. Gjennom programmet kan selskaper som leverer løsninger for renere og mer effektiv matlaging, få tilgang til en kombinasjon av resultatbasert finansiering og tilskuddsfinansiering for å utvikle og skalere opp virksomheten i prosjektlandene.

Programmet finansierer prosjekter i sju land: Den demokratiske republikken Kongo, Kenya, Malawi, Mosambik, Tanzania, Zambia og Zimbabwe. Det overordnede målet med MCFA-programmet er å gi opptil fire millioner afrikanere tilgang til løsninger for renere og mer effektiv matlaging innen 2027. Programmet, som finansieres av Sverige, Norge og EU og har en verdi på 61,5 millioner euro, ble lansert i november 2021. Det er en del av Global Gateway-initiativet, en ny, europeisk strategi for å styrke smarte og rene prosjekter som kombinerer offentlig og privat finansiering. Les mer på www.moderncooking.africa

Om Nefco

Nefco – den grønne banken i Norden – er en internasjonal finansieringsinstitusjon med hovedkontor i Helsingfors i Finland, som eies av de fem nordiske landene og har fokus på miljø- og klimainvesteringer og arbeid med konkrete tiltak for å fremskynde det grønne skiftet. Nefco administrerer også eksterne fond innen klima og energi. Nefco er anerkjent av EU og Green Climate Fund, og administrerer Beyond the Grid Fund for Africa, et multi-donor-finansieringsprogram med en verdi på 126 millioner euro som er finansiert av Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og USAID. Les mer på www.nefco.int

Per Fredrik Pharo, Norad announcing their contribution to MCFA at COP28.
Norges bidrag til MCFA annonsert under finansdagen i nordiske paviljongen på COP28 – Joel Sheakoski for MCFA


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.