Modern Cooking Facility for Africa har ingått partnerskap med BURN för att påskynda tillgången till elektrisk matlagning i Afrika

I anslutning till den afrikanska klimatveckan Africa Climate Week tillkännager Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ett strategiskt partnerskap med BURN, ett företag baserat i Kenya som utvecklar och distribuerar teknologier för ren matlagning och är utvecklare av kolkreditsprojekt, för att introducera och påskynda tillgången till prisvärd och högkvalitativ elektrisk matlagning i fem afrikanska länder söder om Sahara.

Enligt separata avtal med BURNs dotterbolag i respektive land kommer MCFA att bidra med upp till 10 miljoner euro i resultatbaserad finansiering fram till 2027 för att utöka tillgången på elektriska matlagningsprodukter i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia. MCFA-finansieringen kommer att mobilisera ytterligare 10 miljoner euro i samfinansiering.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med BURN i nästa steg av företagets utveckling för att elektrifiera Afrika genom att skala upp ren matlagning i Afrika söder om Sahara. Tillsammans strävar vi efter att minska koldioxidutsläppen och positivt påverka miljontals liv samtidigt som vi räddar skogar”, säger Ash Sharma, Vice President på Nefco och chef för Modern Cooking Facility för Afrika i samband med Africa Climate Week i Nairobi.

Med stöd från MCFA planerar BURN att etablera upp till 456 000 rena matlagningstjänster och öka sin direkta operativa närvaro på de fem utvalda marknaderna. Under den fyra år långa implementeringsperioden förväntas expansionen nå upp till 2,28 miljoner personer och skapa upp till 2 200 arbetstillfällen i samtliga fem länder.

BURN kommer att distribuera sina ECOATM elektriska induktionshällar och ECOATM elektriska tryckkokare, som båda är designade och monterade av BURN. Båda produkterna har ”pay as you cook”-teknik för att erbjuda konsumentfinansiering till användare som inte har råd att betala hela summan i förskott. ECOATM elektrisk induktionshäll säljs med induktionsfärdiga köksredskap, inklusive en 8-liters och en 6-liters gryta och en stekpanna, som alla kommer att tillverkas i BURNs toppmoderna produktionsanläggning i Kenya.

”Att få miljarder människor att ställa om från att använda smutsiga, förorenande bränslen till ren matlagning är en socioekonomisk kris, folkhälsokris och klimatkris som vi kan lösa. Men vi kan bara skala upp så snabbt som finansieringen tillåter. Vi är mycket glada över att samarbeta med MCFA för att kunna erbjuda vår nya elektriska matlagningsserie till familjer i Afrika söder om Sahara som annars inte skulle ha råd med den”, säger Peter Scott, VD på BURN.

Fokus för detta partnerskap är att nå hushåll som främst använder träkol och/eller träbränsle för sina dagliga matlagningsbehov och att få dem att övergå till e-matlagning, vilket inte producerar utsläpp inomhus. Som en del av distributionsstrategin kommer produkterna att göras tillgängliga för låginkomsttagare, elnätsanslutna hushåll i både städer och på landsbygden samt för småskaliga restauranger.

Photo: A man in Kenya cooking food on an electric pressure cooker – BURN
Foto: En man i Kenya lagar mat på en elektrisk tryckkokare – BURN

”Elektrisk matlagning är ett viktigt mål för att påskynda användningen av rena matlagningstekniker för MCFA.  Enligt en ny rapport från International Energy Agency har elektrisk matlagning möjlighet att bidra stort till att uppnå allmän tillgång till ren matlagning i Afrika söder om Sahara, särskilt i länder som gör betydande framsteg i elektrifieringen”, säger Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco.

BURN och MCFA kommer också att undersöka potentialen för elektriska kolkrediter för att stödja hållbar utveckling.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. Den första finansieringsrundan (MCFA1) våren 2022 skapade stort intresse i alla projektländer med 30,8 miljoner euro i total finansiering. BURN valdes ut inom ramen för respektive landsprogram i MCFA1-utlysningen. Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory. Ytterligare avtal med företag verksamma inom ren matlagning är under förhandling och kommer att offentliggöras under hösten 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Heli Sinkko, Programme Manager för Modern Cooking Facility för Afrika, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Zoë Fillingham, Senior Account Manager, Browning Environmental Communications
zoe@browningenvironmental.com, +44 7825 228571

Evelyne Kopar, Head of Communications, BURN
evelyne.kopar@burnmfg.com, +254 726 501656

Om BURN

BURN grundades 2011 med ambitionen att rädda skogar genom att revolutionera sektorn för rena spisar. Medan traditionella, ineffektiva spisar kan göra familjer bankrutta, skada deras hälsa och förstöra skogar, kan BURNs premiumspisar bidra till att familjer sparar pengar på bränsle, begränsa luftföroreningar inomhus och skydda skogar. BURN är nu Afrikas ledande företag inom ren matlagning och en av de enda projektutvecklarna som täcker hela värdekedjan för kolkrediter (carbon value chain), från projektdesign och intern övervakning till utfärdande av krediter. Med huvudkontor i Kenya och direkt verksamhet i 9 afrikanska länder sysselsätter BURN 2 500 personer över hela Afrika. Företaget har tillverkat och distribuerat nästan 4 miljoner rena spisar, vilket har förändrat livet för över 20 miljoner människor och förhindrat att 14 miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären. Läs mer på burnstoves.com

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna. Programmet finansierar för närvarande projekt i sex länder: Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 3 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 45 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen, och ingår i EU:s Global Gateway-initiativ, som är en ny europeisk strategi för att främja smarta och rena projekt som kombinerar offentlig och privat finansiering. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: En kvinna i Kenya lagar mat på en elektrisk induktionshäll – BURN


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.