Nytt portföljföretag i Zambia skalar upp tillgången till rena matlagningslösningar

Ett nytt avtal har undertecknats mellan Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) och ett företag i Zambia som producerar, säljer och hyr ut rena spisar för att stödja uppskalningen av rena matlagningslösningar för hushåll i stadsnära och urbana områden i landet.

Avtalet har tecknats med Emerging Cooking Solutions Zambia Limited, ett lokalt zambiskt företag som grundades 2013 med ett svenskregistrerat moderbolag. Företaget har också dotterbolag i Malawi och Moçambique. Den resultatbaserade finansiering på cirka 2 miljoner euro som ska tillhandahållas från MCFA kommer att mobilisera ytterligare samfinansiering och fördubbla det erhållna stödet till 4 miljoner euro i slutet av projektets genomförande 2027.

Emerging Cooking Solutions kommer att erbjuda sina kunder mikrogasspisar tillsammans med egenproducerade SupaMoto-pellets som tillverkas av sågverksavfall från förvaltade skogsplantager enligt en abonnemangsbaserad nyttomodell. Företagets pellets köps via mobila pengar och levereras kostnadsfritt till kunderna huvudsakligen med hjälp av eldrivna fordon. 

Med den resultatbaserade finansieringen från MCFA avser företaget att skala upp sin affärsverksamhet och utvidga sin verksamhet från nuvarande fokusområden i Lusaka och Ndola till att även omfatta Solwezi, Mufulira, Chingola, Chililabombwe, Kitwe, Luanshya, Kapiri Mposhi och Kabwe. Det kommer leda till att över 28 600 nya rena matlagningstjänster införs, främst för låginkomsthushåll som för närvarande använder träkol, vilket förväntas gynna upp till cirka
143 000 zambier i stadsnära och urbana områden i landet.

”Den årliga positiva klimatpåverkan från vårt MCFA-finansierade projekt kommer att vara i nivå med det totala koldioxidavtrycket från en svensk stad med cirka 20 000 invånare. Kostnadsbesparingarna och hälsovinsterna för våra kunder i Zambia kommer att bli betydande. Med stödet från MCFA kommer vi att fortsätta arbeta hårt för att förverkliga vår fulla potential som leverantör av ren matlagning”, säger Mattias Ohlson, VD för Emerging Cooking Solutions.

Spisarna från Emerging Cooking Solutions är utrustade med en fläkt som drivs av ett batteri som kan laddas antingen via en solpanel eller en USB-laddare. Företaget har utvecklat sin egen GSM-baserade teknik för övervakning av användningen av spisar. Spisarna är utrustade med ett SIM-kort som trådlöst sänder icke-personliga användningsdata via ett 2G GSM-nät, vilket underlättar felsökning av eventuella problem med spisen eller användningen av den.

MCFA-partnern GET.invest stöder Emerging Cooking Solutions med strategiska rådgivningstjänster, finansiell modellering samt stöd för insamling och transaktioner under en femårsperiod fram till 2024.

”Emerging Cooking Solutions är en erfaren och innovativ leverantör av avancerade rena matlagningslösningar i Zambia, som nu kommer att kunna utöka sin affärsverksamhet i landet med MCFA-finansiering”, kommenterar Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco.

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. Den första finansieringsrundan (MCFA1) våren 2022 skapade stort intresse i alla projektländer. Emerging Cooking Solutions valdes ut inom ramen för Zambias landsprogram. Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory.

En andra finansieringsrunda (MCFA2) kommer att öppnas i slutet av november för företag registrerade i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe med en total tillgänglig finansiering på upp till 16 miljoner euro.


För ytterligare information, kontakta:

Heli Sinkko, Programme Manager, Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Per Löfberg, medgrundare, Emerging Cooking Solutions
per@emerging.se, +46 735 023 157

Om Emerging Cooking Solutions

Emerging Cooking Solutions erbjuder rena matlagningslösningar och spisar som är särskilt utformade för både hushåll och företag. Förutom sin distributionsverksamhet av spisar och pellets har man också haft ett nära samarbete med företaget ixo för att skapa en innovativ plattform för koldioxidkrediter, med hjälp av data från internetanslutna spisar och motsvarande bränsleförsäljning. Denna plattform vann nyligen ”Digital Innovation Challenge” av UN-CDF och Clean Cooking Alliance. Syftet är att både demokratisera tillgången till koldioxidfinansiering och öka kvaliteten, med hjälp av digitala lösningar och data av hög kvalitet. Som ett första användningsfall kommer ixo-plattformen att användas vid genomförandet av MCFA-projektet. Läs mer på: www.emerging.se

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna. Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 3 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 45 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: En kvinna i Zambia som använder en Supamoto matlagningspis i Zambia – Emerging Cooking Solutions Zambia


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.