Nytt portföljföretag i Zambia skalar upp tillgången till elektriska matlagningslösningar

Ett nytt avtal har undertecknats mellan Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) och en leverantör av elektriska matlagningstjänster i Tanzania för att stödja uppskalningen av rena matlagningstjänster för hushåll i urbana och stadsnära områden i landet.

Avtalet har ingåtts med Sayari Safi Limited, som lokalt är verksamt under namnet UpEnergy Tanzania. Förutom i Tanzania har UpEnergy-koncernen verksamhet i Demokratiska Republiken Kongo, Malawi, Moçambique, Nigeria, Ghana, Uganda och Zambia. Den resultatbaserade finansieringen på 2 miljoner euro från MCFA kommer att mobilisera ytterligare samfinansiering och minst fördubbla det totala investerade kapitalet fram till slutet av projektimplementeringen. Investeringen kommer att göra e-matlagning mer tillgängligt för tusentals tanzaniska hushåll och ytterligare främja övergången till ren energi i landet.

UpEnergy Tanzania säljer elektriska spisar från PowerUP, ett klimatteknikföretag baserat i Uganda som vill ersätta biomassaspisar med e-spisar avsedda för låginkomstfamiljer. UpEnergy Tanzania har som mål att arbeta med hushåll som är anslutna till elnätet men som fortfarande använder biomassa för sin dagliga matlagning. För närvarande har UpEnergy Tanzania cirka 40 heltidsanställda och har planerat att etablera ett nätverk av över 50 provisionsbaserade distributörer.     

Med den resultatbaserade finansieringen från MCFA siktar företaget på att utöka sin distribution av elektriska matlagningstjänster runtom i Tanzania; i Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, Mwanza och Pwani. UpEnergy Tanzania planerar också att utöka sitt distributionsteam, öppna flera nya distributionscenter, investera i beteendeförändrande aktiviteter för att öka användningen av elektriska matlagningstjänster och utforska möjligheter till partnerskap med fristående elnätsoperatörer i Tanzania. Målet är att införa över 123 000 nya e-spisar som förväntas gynna över 600 000 tanzanier fram till slutet av 2027.

”Nästan 80 procent av Tanzanias elektricitet kommer från förnybar energi. Utbyggnaden av tillgänglig och ren elektrisk matlagning ger nu familjer i hela landet en möjlighet att övergå från metoder som är beroende av biomassa till el – det renaste och mest hälsosamma matlagningsbränslet. Det är en förändring som inte enbart innebär att hushållen kommer bort från biomassa, utan som också medför  betydande ekonomiska, hälsomässiga och sociala fördelar. Vi är tacksamma för stödet från MCFA, som är avgörande för att snabba på införandet av avancerade tekniker för ren matlagning”, säger Rehema Mbalamwezi, Vice President för UpEnergys verksamhet i Afrika.

PowerUPs e-spisar har utformats enligt lokal matlagning och har bland annat en specialanpassad användardisplay som är användbar i den lokala matlagningen och har inbyggd mätning för noggrann övervakning av användningen. Den elektriska spisen, med en kapacitet på sex liter, kan värmas upp till 180 °C och ger upp till 60 procent snabbare tillagningstider än traditionella biomassaspisar, vilket ger betydande tidsbesparingar samtidigt som riskerna med heta spisar och öppna lågor minskar. Hushållen tjänar även på det ekonomiskt genom att minska sina årliga bränslekostnader i och med den ökade effektiviteten och får en utsläppsfri matlagning, vilket eliminerar luftföroreningar inomhus som kan vara särskilt skadliga för kvinnor och barn, som ofta är de som lagar mat i hushållet.

”Genom sina strategiska partnerskap har UpEnergy Tanzania potentialen att förändra sättet att laga mat i hela Tanzania med sina elektriska spisar och nå hundratusentals människor tack vare MCFA-finansieringen”, säger Heli Sinkko, Programme Manager på Nefco.         

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) stöder tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar. UpEnergy Tanzania valdes ut genom en ansökningsprocess i konkurrens med andra företag, inom ramen för det tanzaniska landsprogrammet i den första finansieringsrundan (MCFA1). Urvalsprocessen innefattade en tredjepartsutvärdering av ansökningarna av oberoende experter i två steg och en detaljerad due diligence-process som utfördes av Danish Energy Management A/S i konsortium med LFS Advisory.

Den andra finansieringsrundan (MCFA2) avslutades den 31 januari för företag som arbetar med rena matlagningslösningar i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe med en total finansiering på upp till 16 miljoner euro. De sökande har informerats om resultatet av inskickad föransökan och nästa steg i processen.

För ytterligare information, kontakta:

Heli Sinkko, Programme Manager, Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int, +358 10 6180 659

Chris Bagnall, Group Marketing, UpEnergy Group
chris@upenergygroup.com

UpEnergy Group

UpEnergy levererar högeffektiva projekt för minskade utsläpp som snabbar på utfasningen av fossila bränslen, bekämpar energifattigdom och gynnar låginkomstsamhällen, som är mest utsatta för klimatförändringar. Hittills har UpEnergy installerat över 8 000 e-spisar i Uganda, Tanzania, Zambia och Ghana. Läs mer på: www.upenergygroup.com

Om MCFA

Modern Cooking Facility for Africa är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken – med målet att stödja utvecklingen av nya marknader för ren matlagning och påskynda tillgången till högteknologisk, modern och prisvärd matlagningsutrustning för konsumenter i Afrika söder om Sahara, som kombinerar resultatbaserad finansiering med katalytisk bidragsfinansiering för att få företag verksamma inom ren matlagning att växa och expandera sin verksamhet i programländerna.

Det övergripande målet för MCFA-programmet är att ge cirka 4 miljoner afrikaner tillgång till rena lösningar för matlagning. Det nuvarande MCFA-programmet på 61.5 miljoner euro tillkännagavs i november 2021 och finansieras av Sverige och Europeiska unionen. Läs mer på www.moderncooking.africa

Foto: En kvinnlig kund som använder en PowerUp e-spis Up Energy Tanzania


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.