Baseload Capital utökar produktionen av geotermisk energi globalt med finansiering från Nefco

Den nya finansieringen kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att påskynda utvecklingen och genomförandet av geotermiska kraftprojekt på tre kontinenter.

Baseload Capital, ett svenskt investeringsbolag som är specialiserat på geotermisk energi, har fått ny finansiering från Nefco, den nordiska gröna banken. Finansieringen kommer att användas för att påskynda utvecklingen och genomförandet av geotermiska kraftprojekt i Japan, Taiwan, Island och USA och underlätta tillväxtfasen för Baseload Capital och dess viktigaste projekt.

Finansieringen från Nefco är en del av en finansieringsrunda på 24 miljoner euro som företaget säkrade sommaren 2022. Befintliga investerare i Baseload Capitals finansieringsrunda är Gullspång Invest, Chevron Technology Ventures och Breakthrough Energy Ventures. Nefco blir ytterligare en investerare i en investeringsgrupp som fokuserar på förnybar energi tillsammans med Baker Hughes.

”Jordens värme kan leverera förnybar energi 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det är därför inte konstigt att allt fler investerare ser potentialen i det vi gör. Vi är glada att våra samarbetspartner stöder oss när vi fortsätter vår snabba tillväxt”, säger Baseload Capitals vd Alexander Helling.

Baseload Capital grundades 2018 och finansierar spridningen av geotermiska kraftprojekt över hela världen. Företaget fick ett lån på 3 miljoner euro från Nefco i slutet av 2018 för att påskynda byggandet och spridningen av geotermiska kraftverk på global nivå. Det första lånet har använts för att finansiera pilotprojekt i Japan genom Baseload Capitals helägda lokala utvecklare Baseload Power Japan. Syftet med pilotprojekten är att visa hur geotermisk energi med låg temperatur kan ge nytt liv till lokalsamhällen genom att leverera tillförlitlig, ren baslastel och värme.

”Geotermisk energi är en idealisk källa till stabil, förnybar basenergi som kompletterar sol- och vindkraft. Det kommer att vara en viktig pusselbit när världen snabbt övergår till en hållbar energiförsörjning”, säger Magnus Brandberg, Baseload Capitals styrelseordförande och partner i Gullspång Invest.

”Som en långsiktig finansieringspartner till Baseload Capital är vi glada att fortsätta stödja företagets internationella tillväxt. Den nya finansieringen kommer att möjliggöra förnybar produktion av baslastel i större skala och därmed minska beroendet av fossila källor och minska utsläppen av växthusgaser och föroreningar”, säger Victor Degerlund, Senior Investment Officer, Nefco.

För ytterligare information, kontakta:
Victor Degerlund, Senior Investment Officer, Nefco
victor.degerlund@nefco.int, +358 106180781

Alexander Helling, VD, Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com, +46 73 772 40 20

Om Baseload Capital

Baseload Capital är ett specialiserat investmentbolag som finansierar utbyggnaden av värmekraft över hela världen. Företagets portföljbolag på Island samt i Japan, Taiwan och USA arbetar lokalt tillsammans med energiföretag för att utveckla, bygga och driftsätta nya värmekraftverk. Baseload Capital har som mål att hjälpa länder med en snabb övergång från fossila bränslen till mer förnybara energikällor. Ett större energioberoende kan leda till mer hållbara samhällen och en planet i balans. Läs mer: www.baseloadcap.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.