Den danske cleantech-virksomhed MASH Makes ekspanderer i Indien med støtte fra Nefco

Den danske cleantech-virksomhed MASH Makes beskæftiger sig med at udvikle og opføre klimapositive fabrikker, der kan omdanne biomasseaffaldsprodukter til bl.a. biokul, -olie og CO2-kreditter ved hjælp af innovativ pyrolyseteknologi. Disse fabrikker har betydelige positive effekter for miljøet, hvorfor den nordiske grønne bank Nefco har godkendt et nyt lån på 2 millioner euro til MASH Makes. Dette skal bruges til at etablere MASH Makes’ anden fabrik i Indien ved siden af den første Nefco-finansierede fabrik.

MASH Makes, der specialiserer sig i produktion af biobrændstof, biokul og CO2-kreditter har modtaget sit andet lån fra Nefco – the Nordic Green Bank. Det nye lån er på 2 millioner euro og skal bruges til at bygge MASH Makes anden fabrik i Indien, nærmere bestemt nær Udupi, Karnataka, lige ved siden af den første fabrik, som Nefco finansierede i 2022. Nefco blev stiftet af de fire nordiske lande i 1990 og hjælper med at finansiere nordiske vækstvirksomheders ekspansion af grøn teknologi til udlandet. 

”For Nefco er det vigtigt, at de projekter, vi støtter, giver tydelige miljø- og klimamæssige afkast og ikke kun er en god investeringscase baseret på kroner og ører. Det er MASH Makes et godt eksempel på med deres innovative løsning, som vi forventer vil blive en vigtig del af den grønne omstilling. MASH Makes har samtidig skabt en teknologi, som kan ekspanderes til andre lande med store landbrugsarealer, hvor affaldsprodukterne kan omdannes til biobrændstoffer. Med det nye lån er vi med til at bygge et solidt fundament for MASH Makes, som kan bane vejen for yderligere kapital og dermed sætte ekstra skub i den grønne omstilling”, siger Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco.

“Nefco har været en afgørende faktor for skaleringen af vores virksomhed og teknologi, da det har muliggjort opførelsen af vores to første produktionsanlæg. Kursen er dermed sat for, at MASH Makes kan blive den førende virksomhed inden for CO2-negativ biokul og en vigtig udbyder af bæredygtig bioolie, som er et alternativ til fossile brændstoffer”, siger Jakob Andersen, CEO, MASH Makes.

Biokul og -olie bliver vigtige midler mod den globale opvarmning

MASH Makes’ pyrolyseteknologi gør det muligt at producere biobrændstof samt biokul baseret på affaldsprodukter fra landbruget. Når biokullet bruges til jordbundsforbedring, kan kulstof fastlåses i jorden, hvilket også betyder, at man kan udstede CO2-kreditter fra fabrikken. MASH Makes første fabrik ligger i Indien, hvor over halvdelen af landarealet er landbrugsjord. Her findes bl.a. store mængder af skaller fra cashewnødder, som MASH Makes bruger til at udvinde bioolie, der kan erstatte fossile brændstoffer i for eksempel den maritime sektor.

Biokul kan afhjælpe jordforringelse og dermed tab af landbrugsjord, hvilket er en stor global udfordring. Ifølge FN går 12 millioner hektar af verdens landbrugsjord hvert år tabt grundet forringelse af jordbunden. Samtidig er 20% af verdens jord i dag forringet, hvilket svarer til mere end 18 millioner km2. Alene i Indien er 30-50% af landets jordareal forringet. Jordforringelse kan lede til ørkendannelse, og begge tilstande forventes at blive forværret med klimaforandringerne.

Når biokul tilføres tør eller forringet jord, forbedres både jordens organiske indhold samt evnen til at holde på vandet. På denne måde øges produktiviteten i landbruget, mens det reducerer behovet for skadelig sprøjtegift og dermed forbedrer biodiversiteten. Samtidig er biokul en effektiv CO2-reduktionsmetode, da biomassens CO2-indhold bindes i biokullet som lagres i jorden i stedet for at blive udledt til atmosfæren. Biokul forventes derfor at blive et vigtigt redskab i de globale bestræbelser på at bremse den globale opvarmning.

“For at nå verdens klimamål er det ikke nok at være CO2-neutral, men vi har også brug for energi, der er CO2-negativ. Det er derfor, at MASH Makes eksisterer. Vores anden fabrik i Indien skal imødekomme den eksisterende efterspørgsel på vores CO2-certifikater samt den voksende interesse for bæredygtige brændstoffer fra bl.a. shippingbranchen. Det er en efterspørgsel, som vi forventer vil vokse yderligere i fremtiden. Derfor planlægger vi også at øge vores tilstedeværelse tifold over de næste to år”, siger Jakob Andersen, CEO, MASH Makes.

For mere information, kontakt:

Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Jakob Bejbro Andersen, CEO, MASH Makes A/S
jakob@MASH-biotech.com, +45 20765529

Om MASH Makes A/S

MASH Makes A/S blev etableret i 2015 af Jakob Bejbro Andersen, Krishna Hara Chakravarty, Thomas Howard, Simon Strøm og Jon Skovgaard-Petersen og udspringer fra et projekt på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Virksomheden har 11 medarbejdere i Danmark og 49 i datterselskabet i Indien. Virksomhedens hovedformål er at sælge turn-key energiprojekter, som producerer CO2-negative brændstoffer, biokul og CO2-kreditcertifikater. www.MASHmakes.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.