Vekstfinansiering for SMB-er som satser globalt

Nefco finansierer små og mellomstore bedrifter med løsninger som har positiv påvirkning på miljøet og klimaet.

Finansiering for grønne selskaper i Norden

Nefco er en anerkjent, internasjonal finansinstitusjon med nordiske eiere, som har finansiert grønne bedrifter og miljøprosjekter siden 1990. Vi tilbyr et allsidig utvalg finansieringsmuligheter for små og mellomstore vekstbedrifter som har mål om å vokse på det internasjonale markedet.

Vi bidrar til vekst for norske SMB-er

Vi bidrar både økonomisk og med å mobilisere finansiering fra kommersielle banker og andre private investorer, slik at bedriftene har mulighet til å oppskalere. Nefco er klare til å ta en økonomisk risiko for å støtte grønne prosjekter.

Våre finansieringsordninger

Vi tilbyr lån til markedsvilkår, egenkapitalfinansiering og økonomisk støtte til forstudier for internasjonalisering. Hvis bedriften din har en grønn løsning og dere planlegger å oppskalere og vokse på det globale markedet, bør du se nærmere på finansieringsmulighetene som finnes for nettopp dere.

Investering på globale markeder

Nefco gir lån til markedsvilkår og egenkapitalfinansiering til nordiske SMB-er som jobber med prosjekter for å oppskalere sine grønne løsninger på det internasjonale markedet.

Låne- og egenkapitalfinansiering

Fast-track lånefinansiering bidrar til vekst

Fast-track lånene gis uten sikkerhet, og kan brukes til å finansiere både investeringer og arbeidskapital i forbindelse med bedriftens internasjonalisering. Lånene har en fremskyndet søknadsprosess.

Fast-track lån

Nopef-finansiering

Økonomisk støtte fra Nopef kan dekke kostnader for forstudier og andre forberedende forretningsaktiviteter. Nordiske SMB-er kan søke om Nopef-finansiering av internasjonale prosjekter rettet mot markeder utenfor EU/EFTA.

Les mer om Nopef

Våre kunder

Vi støtter norske bedrifters vekst på de globale markedene for å fremskynde det grønne skiftet. Vi har kunder som Automasjon og Data, Kube Energy, Kyoto Group, Sterner og mange andre nordiske SMB-er i vekst.

Les sakshistorier

Sakshistorie: Automasjon og Data

De norske værstasjonsspesialistene Automasjon og Data gikk over fra olje- og gassektoren til det fornybare havvindmarkedet. Finansiering fra Nefco hjalp selskapet med å utvide sin virksomhet i Storbritannia og Sør-Europa.

Les mer

Ta kontakt med Nefcos investeringseksperter

Anne Mette Guerrero Investment Adviser
Norwegian, English

Kontakt oss

Er du interessert i å møte en av investeringsekspertene våre? Fyll ut og send inn skjemaet, så tar vi snart kontakt med deg.

    Ved å abonnere på nyhetsbrevet bekrefter jeg også at jeg samtykker til vilkårene i Nefcos personvernerklæring (www.nefco.int/privacy-policy).
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.