Tehokkaat ilmastotoimet edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja konkreettisia pilottihankkeita – Pohjoismaat voivat toimia suunnannäyttäjinä

Marraskuussa järjestetään Egyptissä kansainvälinen COP27-ilmastokokous. Kokouksessa keskitytään ilmastorahoitukseen, ja osana sitä odotetaan edistystä Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisten hiilimarkkinamekanismien toteuttamisessa. Viime vuonna Glasgow’n kokouksessa otettiin merkittävä askel eteenpäin, kun päästiin yhteisymmärrykseen näiden mekanismien säännöistä. Pohjoismailla on yli 20 vuoden kokemus Kioton pöytäkirjaan perustuvasta ilmastorahoituksesta ja hiilimarkkinoista, joten niillä on erinomainen mahdollisuus toimia tienraivaajina uusien mekanismien hyödyntämiselle – etenkin kumppanimaiden kanssa toteutettujen pilottihankkeiden kautta.

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Gaia Consulting järjestivät 12. lokakuuta Helsingissä seminaarin, jonka keskusteli mahdollisuuksista kiihdyttää uusien markkinamekanismien avulla konkreettisia ilmastotoimia. Seminaari kokosi yhteen alan johtavia asiantuntijoita ja toi muun muassa esiin tähän mennessä käynnistettyjä kahdenvälisiä pilottihankkeita.

Puhujat korostivat, että tärkeintä on ensin vähentää omia päästöjään. Se ei kuitenkaan riitä, ja siksi Pariisin sopimuksen mukaisten markkinamekanismien avulla on mahdollisuus tukea hankkeita maissa, joissa on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Tästä yhteistyöstä voivat hyötyä sekä mukana olevat valtiot että yksityinen sektori.

”Meillä on Pohjoismaissa valtava määrä ilmastoa säästäviä tuotteita ja teknisiä ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön muualla maailmassa 1,5 asteen tavoitteen pitämiseksi mahdollisena”, totesi ulkoministeri Pekka Haavisto avauspuheessaan.

”Suomi tukee jatkossakin kansainvälistä yhteistyötä tavoitteenaan saada aikaan hiilimarkkinoille ja päästöjen hinnoitteluun vakaa sääntelyjärjestelmä, joka tukee energiasiirtymää, entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja kestävää kehitystä sekä kannustaa yksityistä sektoria ja innovaatioita.”

Yhteistyön kautta voimme saada paljon vaikuttavampia tuloksia kuin yksittäisten maiden omilla toimilla on mahdollista. Kansainvälisessä yhteistyössä ei ole kyse vain päästöyksiköiden markkinoista, vaan myös kunnianhimon nostamisesta eli pyrkimyksestä vähentää päästöjä entistä enemmän. Se tuottaa innovaatioita ja kustannustehokkuutta.

Meillä on vielä paljon työtä yksityiskohtien hiomisessa, esimerkiksi selkeiden sääntöjen ja yhteisten rekisterien laatimisessa. Pilottihankkeiden rooli tienraivaajina ja demonstraatioareenoina on siksi merkittävä. Konkreettisten toimien käynnistämiseksi on tärkeää, että sekä valtiot että yksityinen sektori ja kansainväliset toimijat sitoutuvat kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Yhteistyö on avain onnistuneisiin ilmastotoimiin.

”Artikla 6 on yhteistyötä – se on paras tapa saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet”, totesi International Emissions Trading Associationin (IETA) Dirk Forrister. ”Olemme havainneet, että yhteistyöhankkeiden avulla kustannukset voidaan puolittaa ja tavoitteet kaksinkertaistaa ilman lisäkustannuksia. Yhteystyöstä on taloudellista hyötyä kaikille maille.”

Haaviston ja Forristerin lisäksi seminaarissa puhuivat: Hanna-Mari Ahonen Perspectives Climate Groupista, Mischa Classen KliK Foundationista, Sandra Lindström Ruotsin energiavirastosta, Hugh Salway Gold Standard Foundationista, Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriöstä, Bernt Nordman WWF Suomesta ja Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopistosta sekä Trond Moe ja Ash Sharma Nefcosta ja Pasi Rinne Gaia Consultingista.

Lisätietoja ja videotallenne tapahtumasta:

Lisätietoja antavat:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager
kari.hamekoski@nefco.int, 010 618 0660

Josefin Hoviniemi, Viestintäjohtaja
Josefin.hoviniemi@nefco.int, 050 4646995

Pekka Haavisto and Trond Moe
Pekka Haavisto, Ulkoministeri ja Trond Moe, Managing Director, Nefco
Ash Sharma
Ash Sharma, Nefco
Hanna-Mari Ahonen
Hanna-Mari Ahonen, Perspectives Climate Group
Mischa Classen
Mischa Classen, Klik Foundation
Audience
Keskustelu yleisön kanssa

Nefco

Nefco on kansainvälinen rahoituslaitos, joka rahoittaa johtavien pohjoismaisten ympäristöratkaisujen laajentumista maailmanmarkkinoille. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön Nefcon perustivat viisi Pohjoismaata vuonna 1990, ja yhtiö tarjoaa ainoastaan ympäristörahoitusta. Nefco on rahoittanut ja toteuttanut yli 1 500 hanketta: energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, jäteveden puhdistusta ja viemäröintiä, jätteenkäsittelyä ja puhtaampia teollisuuden prosesseja. Nefco toimii omistajiensa Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan etujen mukaisesti ja pyrkien konkreettisin toimin nopeuttamaan vihreää siirtymää. Lue lisää osoitteessa www.nefco.int.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.