Suomi rahoittaa viidellä miljoonalla eurolla vihreää jälleenrakennusta Ukrainassa

Suomi tukee Nefcon vihreän elvytysohjelman kautta Ukrainan kunnallisen infrastruktuurin vihreää jälleenrakennusta viidellä miljoonalla eurolla.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat vaurioittaneet energiainfrastruktuuria ja tuhonnut siitä jo noin 40 prosenttia. Sodan myötä 7,8 miljoonaa ukrainalaista on paennut Eurooppaan, ja maan sisäisiä pakolaisia on 6,5 miljoonaa. Noin 16 miljoonaa ukrainalaista tarvitsee veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyvää apua.

Nefcon hallinnoima Ukrainan vihreä elvytysohjelma tarjoaa Ukrainan kunnille rahoitusta ja teknistä tukea hankkeisiin, jotka tukevat maan palautumista sodasta ja humanitaarisesta kriisistä kohti pitkäkestoisempaa vihreää siirtymää. Suomen rahoitus osana tätä vihreää elvytysohjelmaa kohdistuu ensisijaisesti koulujen ja päiväkotien sekä asumis- ja terveyspalvelujen ja muun kriittisen infrastruktuurin korjauksiin, kunnostukseen ja jälleenrakentamiseen.

”Suuri osa maan sisäisistä pakolaisista majoittuu julkisissa rakennuksissa. Niiden vedensaanti, lämmitys ja valaistus tulee turvata ihmisten hätään vastaamiseksi”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Vihreä elvytysohjelma tukee modernien, energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa ja vihreää siirtymää Ukrainassa. Nefco toimii suoraan kuntien kanssa, sillä niillä on merkittävä rooli Ukrainan jälleenrakennuksessa entistä vihreämmäksi ja paremmaksi. Ohjelmasta tuetaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin korjaustarpeita, sisäisten pakolaisten huoltoon tarvittavien palveluiden, kuten kaukolämmön, vesihuollon ja viemäröinnin, jälleenrakentamista sekä paikallisten vihreän elpymisen suunnitelmien laatimista.

”Suomen tuen ansiosta voimme nopeuttaa vihreää jälleenrakennusta ja kestävää yhteiskunnallista kehitystä Ukrainassa. Olemme varmoja siitä, että yhdessä Suomen ja muiden pohjoismaisten ja kansainvälisten rahoittajien kanssa voimme antaa merkittävän panoksen Ukrainan ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi”, Nefcon toimitusjohtaja Trond Moe toteaa.

Nefcon hallinnoima Ukrainan vihreä elvytysohjelma (Green Recovery Programme for Ukraine) on usean eri rahoittajan erillisistä aloitteista koostuva ohjelma, joiden yhteinen tavoite on edistää pitkän aikavälin vihreää siirtymää Ukrainassa. Ohjelma lanseerattiin heinäkuussa 2022, ja hankkeiden valmistelut ja toteutukset ovat jo alkaneet. Ohjelman ensimmäiset rahoittajat ovat Suomen lisäksi EU, Norja, Ruotsi ja Tanska.

Lisätietoja:

Vitaly Artyushchenko, Chief Investment Advisor, Nefco
vitaly.artyushchenko@nefco.int, puh. +358 50 911 2427

Josefin Hoviniemi, viestintäjohtaja, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 4646995

Nefco financed hospital in Trostianets (Photo by city)rce city)

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.