Finland beviljar 5 miljoner euro för grön återuppbyggnad i Ukraina

Finland bidrar till Nefcos program för grön återhämtning i Ukraina med ett stöd om fem miljoner euro för hållbar återuppbyggnad av kommunal infrastruktur i landet.

Ryssland har slagit till mot Ukrainas energiinfrastruktur, och omkring 40 procent av strukturen är redan förstörd. Kriget har tvingat 7,8 miljoner ukrainare att fly till Europa, och det finns 6,5 miljoner internflyktingar. Omkring 16 miljoner ukrainare behöver hjälp med vatten, sanitet och hygien.

Det Nordiska Miljöfinansieringsbolaget Nefcos program för grön återhämtning i Ukraina (Green Recovery Programme for Ukraine) erbjuder kommuner i Ukraina finansiering och tekniskt stöd för projekt som främjar landets återhämtning från kriget och den humanitära krisen och som på längre sikt hjälper landet mot en grön omställning. Som en del av programmet fokuserar finansieringen från Finland på reparation, återställande och återuppbyggnad av skolor och daghem, bostäder, hälsotjänster och annan kritisk infrastruktur.

– En stor del av internflyktingarna bor för tillfället i offentliga byggnader. För att hjälpa människorna i nöden ska byggnadernas vatten-, värme- och belysningssystem tryggas, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Återuppbyggnadsprogrammet förespråkar införandet av moderna energieffektiva system som stöder Ukraina i dess gröna omställning. Nefco arbetar direkt med ukrainska kommuner, som spelar en nyckelroll när det gäller att återuppbygga grönare och mer hållbart. Programmet finansierar både kort- och långsiktiga reparationer, återuppbyggnad av faciliteter som betjänar interna flyktingar, inklusive återupprättandet av infrastruktur för fjärrvärme, vatten och avloppshantering. Programmet stödjer dessutom utarbetandet av lokala planer för den gröna återhämtningen.

– Med stödet från Finland kan vi ge fart åt en grön återuppbyggnad och hållbar utveckling av samhället i Ukraina. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Finland och andra nordiska och internationella bidragsgivare kan göra en positiv insats för människorna, samhället och miljön i Ukraina, säger Trond Moe, verkställande direktör för Nefco.

Nefco Green Recovery Programme for Ukraine är ett program som består av enskilda initiativ av olika bidragsgivare och det arbetar långsiktigt för en grön återhämtning i Ukraina. Programmet introducerades i juli 2022, och förberedelser och implementering av projekt har redan inletts. Förutom Finland är EU, Danmark, Norge och Sverige de första att bidra med finansiering.

För ytterligare information, kontakta:

Vitaly Artyushchenko, Chief Investment Advisor, Nefco
vitaly.artyushchenko@nefco.int, tfn +358 50 911 2427

Josefin Hoviniemi, kommunikationsdirektör, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 4646995

Nefco financed hospital in Trostianets (Photo by city)rce city)

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.