SiOO får finansiering från Nefco för att expandera sina hållbara träskyddslösningar globalt

Hållbara träbehandlingsprodukter förlänger livslängden på byggmaterial av trä och erbjuder ett alternativ till traditionella träbehandlingsprodukter som innehåller farliga kemikalier. Nefcos Fast-track-lån kommer att göra det möjligt för SiOO att påskynda uppskalningen av träskyddstekniken på globala marknader.

Sioo Wood Protection AB (SiOO) är ett svenskt företag som är specialiserat på att erbjuda hållbara träskyddslösningar för produkter baserade på vattenbaserade lösningar. En emulsion av kisel och kalium skapar ett mångsidigt skydd mot alla typer av väder.

Nefco, den nordiska gröna banken, finansierar SiOO med ett Fast-track-lån för att påskynda expansionen av företagets lösningar i Nordamerika och på andra internationella marknader.

”SiOO:s produkter förebygger inte bara föroreningar genom att ersätta traditionella och mindre hållbara träskyddsmetoder utan ger också ett långvarigt skydd, vilket främjar byggande med förnybara material som trä. Vi är glada över att kunna stödja företagets tillväxt”, säger Joakim Svahn, Investment Officer på Nefco.

Fördelar med hållbara träskyddsprodukter

SiOO:s produkter simulerar naturens egen skyddsprocess genom att skydda träet med en vattenbaserad emulsion som ersätter fossila oljor och andra kemikalier och somförlänger livslängden på träbyggnadsmaterial. Eftersom träet inte innehåller några farliga produkter behövs ingen särskild behandling i slutet av dess livslängd.

SiOO:s ämnen ger ett bättre skydd mot försämring eftersom de appliceras i två steg ,först genom att penetrera träet och sedan på ytan. Dessa skyddade träytor kan hålla i upp till 12 år på ett plankgolv i trä jämfört med andra konkurrenter som kan behöva ett nytt lager skydd efter 1–2 år.

”Vi har patenterat formeln genom att använda kisel och kalium och applicerar lösningen i en tvåstegsprocess. Det är det som särskiljer oss från andra kiselbaserade skyddslösningar och som ger ett hållbart och långvarigt träskydd, samtidigt som vi ger våra kunder en positiv ”wow”-upplevelse av produkter i världsklass”, säger Herje Boström, VD för SiOO.

Tillväxtfinansiering för nordiska SMF

Nopef, den nordiska projektexportfonden är en fond som förvaltas av Nefco och finansieras av Nordiska ministerrådet och erbjuder bidrag till nordiska företag som vill växa internationellt. 2022 fick SiOO ett bidrag från Nopef föratt stödja företagets internationalisering på den nordamerikanska marknaden genom att medfinansiera en förstudie för etablering i Kanada.

Med finansieringsstödet från Nefcos fast-track-lån kan SiOO öka sina satsningar i Nordamerika och stärka sin position som den första aktören på marknaden för kiselbaserade träbehandlingsprodukter. ”Våra tillväxtplaner kräver rörelsekapital och lånet från Nefco ger oss den finansiering som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra mål och stödja vår internationella verksamhet, särskilt i Nordamerika”, säger Boström

Efter en framgångsrik etablering i Kanada med hjälp av Nopef kommer Nefcos Fast-track-lån att hjälpa SiOO att påskynda uppskalningen av företagets träskyddslösningar i Nordamerika. ”Det här är ett mycket bra exempel på hur Nefcos instrument fungerar bra tillsammans. Nopefs bidragsfinansiering stödde företagets utvärdering av en ny marknadsetablering och Fast-track-lånet från Nefco kommer nu att hjälpa företaget att växa på denna nya marknad”, säger Svahn.

SiOO products applied to a wooden house in Sweden. Photo: SiOO
SSiOO produkter i ett hus i Sverige. Foto: SiOO

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Svahn, investeringsansvarig, Nefco
joakim.svahn@nefco.int, +358 10 6180 672

Herje Boström, VD, SiOO
herje.bostrom@sioox.se, +46 031424262

Om SiOO Wood Protection AB

SiOO Wood Protection AB är ett svenskt företag som grundades 2008 och är specialiserat på träskyddssystem som ger hållbara, silvergrå träytor. SiOO:s produkter är vattenbaserade lösningar som använder en speciell kiselteknik. Produkterna tränger in i träet i stället för att täcka ytan som en film. Kombinationen av ingredienser säkerställer en produktion med liten miljöpåverkan. SiOO:s produkter kan användas för alltifrån träelement i hushållet till industriella byggnader och större konstruktioner. Företaget har marknader i Norden, Storbritannien och Nordamerika.
Läs mer: www.sioox.com


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.