Pure Waste får finansiering från Nefco för att stärka sina återvunna avfallsbaserade textilier internationellt

Det finska textilföretaget får finansiering från Nefco – den nordiska gröna banken, för att öka sin produktion av hållbara plagg och påskynda sin tillväxt i Norden, Europa, Australien och Japan.

Pure Waste Textiles är en pionjär inom textilåtervinning och en föregångare inom hållbarhet genom att producera plagg från avfallsbaserade textilier. Företaget som strävar efter att vara koldioxidneutralt i sin produktion och sina slutprodukter senast 2026,använder endast förnybar energi, har minimerat sina koldioxidutsläpp med upp till 50 procent, använder endast återvunna textilier som råvara, och har minskat sin användning av sötvatten med upp till 99 procent.

Nefcos Green Recovery program ger finansiering till nordiska små och medelstora företag som erbjuder innovativa och hållbara lösningar på miljöutmaningar genom en snabb ansökningsprocess. Finansieringen från Nefco kommer att hjälpa Pure Waste att växa internationellt i Norden, Centraleuropa, Australien och Japan och stärka sina lager i produktionsfasen för att kunna samla in och bearbeta fler avfallsbaserade textilier.

”En cirkulär ekonomi är nyckeln till en mer hållbar framtid för modeindustrin. Vi är stolta över att finansiera banbrytande lösningar som Pure Waste och bidra till tillväxten av nordiska företag som ger svar på problemen med textilavfall”, säger Vivi Avikainen, Investment Manager på Nefco.

Hållbara plagg baserade på en cirkulär ekonomi

Mode- och textilbranschen är en av de mest förorenande industrierna i världen, med stor miljöpåverkan. Sektorn efterlyser därför fler företag med kretsloppstänkande som kan skapa helt hållbara plagg. Sedan 2013 har det finska företaget Pure Waste Textiles erbjudit garn, tyger och färdiga plagg tillverkade av 100 % återvunna och avfallsbaserade fibrer.

”2006 startade vi vårt första varumärke, Costo, med fokus på ekologiska accessoarer tillverkade av överblivna tyger. I takt med att verksamheten växte ökade efterfrågan på större mängder av vissa tygkvaliteter. Det var då vi började fundera på om vi kunde producera våra egna tyger 2010, vilket ledde till att vi började producera tyger gjorda av 100 % återvunna fibrer”, säger Anders Bengs, medgrundare av och styrelseledamot i Pure Waste Textiles.

Processen för Pure Waste plagg börjar där det finns rikligt med avfall från textilindustrin, nämligen i Indien, där företaget har ett dotterbolag i Tamil Nadu (Coimbatore). Det viktigaste råmaterialet som samlas in, bomullsavfall, sorteras sedan efter kvalitet och färg, genom att undvika användning av kemikalier och utan färgningsprocess. Bomullsavfallet blandas sedan med återvunna polyesterfibrer från engångsplastflaskor och spinns till garn som används för att sticka hållbara plagg.

Finansiering av nordiska banbrytande lösningar

Efter att ha genomfört en förstudie som finansierades av Nopef (Nordiska projektexportfonden) etablerade Pure Waste ett dotterbolag i Indien 2019. Med goda resultat genom Nopef-finansieringen såg Pure Waste en möjlighet att fortsätta växa internationellt med hjälp av Nefcos övriga finansieringsalternativ genom att stärka sina lager i produktionsfasen i Indien för att samla in och bearbeta fler avfallsbaserade textilier och ökad efterfrågan på .

”Den globala efterfrågan på kläder ökar mycket kraftigt på grund av befolkningstillväxten, men människor har börjat fråga sig om det finns fler alternativ för hållbara kläder. Finansieringen från Nefco kommer att hjälpa oss att öka produktionsmängden och efterfrågan”, säger Bengs.

Nefcos finansieringsalternativ omfattar finansiering av gröna små och medelstora företag (SMF) utanför Norden genom egna investeringar, exempelvis genom Green Recovery låneprogrammet, och förvaltning av fonder som exempelvis Nopef, ett instrument som administreras av Nefco och finansieras av Nordiska ministerrådet och som hjälper nordiska små och medelstora företag att växa på de globala marknaderna.

För ytterligare information, kontakta:

Vivi Avikainen, Investment Manager, Nefco
vivi.avikainen@nefco.int, +358 10 6180 661

Anders Bengs, medgrundare och styrelseledamot, Pure Waste Textiles
anders@purewaste.com

Sustainable garments from Pure Waste Textiles
Photo: Pure Waste Textiles

Om Pure Waste Textiles

Pure Waste är ett finskt företag som grundades 2013 med målet att erbjuda högkvalitativa produkter tillverkade av 100 % återvunna fibrer, vilket innebär att inget nytt material behöver användas i tillverkningen. Pure Waste återvunna avfallbaserade textilier består av garn, tyger och plagg som är skräddarsydda för konsumenter. Med inspiration från den nordiska återvinningskulturen bygger Pure Waste på insamling och återvinning av avfall från textilindustrin, som sorteras, bearbetas och framställs till högklassiga textilprodukter. Läs mer om Pure Waste på www.purewaste.com

Om Nefco

Nefco, den nordiska gröna banken, är ett internationellt finansinstitut som finansierar inledande uppskalning av nordiska gröna lösningar på globala marknader. Nefco grundades 1990 av de fem nordiska länderna, och verkar i ägarnas intressen, med uppgift att arbeta med konkreta åtgärder för att skynda på den gröna omställningen. Genom att fokusera på små och medelstora projekt med konkreta resultat har vi kunnat visa hur man genomför klimat- och miljöprojekt på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Vi utvärderar effekterna enligt EU:s taxonomi, FN:s mål för hållbar utveckling och våra egna miljökriterier. Under åren har Nefco genomfört cirka 1 500 privata och offentliga projekt inom olika sektorer över hela världen. Nefcos huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland. Läs mer på www.nefco.int


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.