Navigerer en utfordrende tid: Nefcos årsresultat for 2023 reflekterer sterk utvikling og viktige forpliktelser til videre grønn finansiering

Nefco, den grønne banken i Norden som jobber for å fremskynde og muliggjøre det grønne skiftet,har publisert sin årsrapport for 2023. Nefco eies av de fem nordiske landene, og spiller en viktig rolle i å realisere Nordens «Visjon 2030» om å gjøre regionen til den mest bærekraftige og integrerte i verden.

Resultatet for 2023 ble på 10,8 millioner euro, enn betydelig oppgang fra 2022 (-53,3 mill.), da Nefco tok store tapsavsetninger i Øst-Europa grunnet Russlands invasjon av Ukraina. I 2023 fikk Nefco betydelige renteinntekter fra virksomheten i den nordiske SMB-sektoren, i tillegg til store inntekter fra Øst-Europa, hovedsakelig fra Ukraina, i form av renteinntekter og tilbakebetalinger av tidligere nedskrevne lån. Nefcos fondsforvaltning knyttet til miljø for ren, off-grid energi, ren matlaging og Baltiske hav leverte også positive resultater.  

Ved utgangen av 2023 hadde Nefco totalt 324 aktive prosjekter i porteføljen. Av disse var 83 investeringer, hovedsakelig utstedte lån, der Nefco har bidratt med totalt 205,2 millioner euro av egne midler, mens 241 var prosjekter til et totalbeløp på 206,8 millioner euro. 

Nefco har som hovedmål å motvirke og tilpasse seg klimaendringene, redusere forurensningen og beskytte biologisk mangfold gjennom sine investeringer. Investeringene og prosjektene er fordelt på en rekke ulike sektorer, men hovedfokuset er fremdeles på bærekraftige løsninger innen energi, bygg og eiendom, vannforsyning, avfallshåndtering, produksjon og transport, hvor det viktigste målet er å motvirke klimaendringene. Det har også vært en økning i investeringene innenfor løsninger relatert til bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, samt forebygging og kontroll av forurensning. 

En vurdering av Nefcos investeringer fra og med 2022, på grunnlag av målsettingene som ble definert før november 2023 (motvirkning av og tilpasning til klimaendringene), viser at over 70 % av investeringsporteføljen er kvalifisert for EU-taksonomien.  

Trond Moe, administrerende direktør i Nefco, ser at innovasjonsdrevne små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i Norden spiller en viktig rolle i økonomien og det grønne skiftet. De har imidlertid ofte utfordringer med å få tilgang til gjeldsfinansiering fra kommersielle banker.  

–Vi ønsker å fylle dette tomrommet ved å tilby finansiering som støtter disse selskapene i den tidlige vekstfasen, og hjelpe dem med å tiltrekke andre investorer og finansiering fra privat sektor. Spesielt ønsker vi å bidra med finansiering for å demonstrere oppskaleringspotensialet for grønne løsninger i nye markeder, sier Moe. 

En av Nefcosstrategiske målsettinger er å hjelpe nordiske SMB-er med det grønne skiftet og bidra til vekst og konkurransedyktighet. I løpet av 2023 ble det inngått avtaler om åtte nye investeringer i nordiske SMB-er, til en verdi på totalt 20,8 millioner euro, og fire fast-track-lån på totalt 1,8 millioner euro. 

Konkrete tiltak for biologisk mangfold og gjenoppbygging av Ukraina

I tilleggfortsatte Nefcos pilotprogram for biologisk mangfold for nordiske SMB-er som har som mål å inspirere og stimulere bedrifter og prosjekteiere til naturpositive tiltak. Det var seks banebrytende pilotprosjekter, hvor alle viste frem ulike tilnærminger til biologisk mangfold.   

I Øst-Europa har hovedfokuset vært på Green Recovery-programmet for Ukraina. Innen utgangen av 2023 hadde multi-donor-programmet hentet 290 millioner euro i midler fra EU og nordiske myndigheter. Det er igangsatt 40 gjenoppbyggingsprosjekter, og flere er på gang. 

–I Ukraina samarbeider Nefco med kommuner og lokale myndigheter for å ta tak i både de direkte og indirekte konsekvensene av krigen og bistå landet med å bygge opp igjen på en grønnere og bedre måte. Aktivitetsnivået på bakken i Ukraina har vært høyt gjennom hele 2023, med 40 aktive gjenoppbyggingsprosjekter ved utgangen av året. Målet er å gjøre det ukrainske folket enda sterkere, fremme bærekraftig utvikling og gjøre Ukraina enda bedre integrert i Europa, sier Moe.

En lederrolle i det grønne skiftet

Norden har et felles mål om å være en global foregangsregion med tanke på bærekraft og det grønne skiftet, øke nordiske bedrifters konkurransedyktighet, fremme tiltak for biologisk mangfold og bidra til EUs bærekraftsmål.  

–Norden er en av de rikeste, mest stabile og mest demokratiske delen av verden. Derfor har vi ikke bare muligheten til, men også et ansvar for å ta en lederrolle i det grønne skiftet, sier Moe.

Mer informasjon i Nefco årsrapporten for 2023.

Nefco er en internasjonal finansieringsinstitusjon (IFI) som ble grunnlagt i 1990 av de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nefco sin oppgave er å fremskynde det grønne skiftet ved å finansiere de tidlige fasene av oppskalering av nordiske grønne løsninger på verdensbasis. Nefco sine investeringer favner bredt, fra fornybar energi og sirkulær økonomi til forebygging av forurensning og beskyttelse av biologisk mangfold. Ved å gi gjeldsfinansiering der risikoen er for stor for kommersielle banker, kan Nefco fylle et kritisk tomrom og hjelpe bedriftene med å vokse raskere enn de ellers ville ha gjort. Et av de viktigste målene er å gjøre grønne prosjekter og selskaper solide, for å tiltrekke andre investorer og finansiering fra privat sektor.

Nefco spiller derfor en viktig rolle i å realisere de nordiske landenes «Visjon 2030» om å gjøre regionen til den mest bærekraftige og integrerte i verden. Mer informasjon: www.nefco.int

For mer informasjon, ta kontakt:

Trond Moe, administrerende direktør, Nefco 
trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860 

Josefin Hoviniemi, kommunikasjonsdirektør, Nefco 
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.