Positive resultater i en udfordrende tid: Nefcos årsrapport 2023 viser robuste resultater og stærkt engagement i grøn finansiering

Nefco, the Nordic Green Bank, som har til opgave at accelerere den grønne omstilling, har offentliggjort sin årsberetning for 2023. Nefco ejes af de fem nordiske lande og spiller en central rolle i at realisere Nordens vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030.

Det samlede resultat for 2023 blev et overskud på 10,8 mio. euro (2022: -53,3 mio. euro). Det er en væsentlig forbedring fra 2022, hvor Nefco foretog markante hensættelser til tab på udlån i Østeuropa i forbindelse med Ruslands angrebskrig i Ukraine. Resultatet i 2023 er båret af renteindtægter fra Nefcos finansiering af nordiske SMV’er og øget indtjening i Østeuropa, primært Ukraine, både i form af renteindtægter og tilbagebetaling af lån, som tidligere er blevet nedskrevet. Nefcos administration af trustfondsmidler til grøn off-grid energi, clean cooking og havmiljøet i Østersøen leverede ligeledes positive resultater. 

Ved udgangen af 2023 havde Nefco i alt 324 aktive projekter i porteføljen. Heraf var der 83 investeringer finansieret af Nefcos egenkapital, primært i form af lån. I alt er der blevet bevilget 205,2 mio. euro til projekterne. De resterende 241 projekter er trustfond-projekter, hvor det samlede bevilgede beløb var 206,8 mio. euro. 

Hjørnestenene i Nefcos finansiering er modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, reduktion af forurening og biodiversitet. Investeringerne og projekterne er fordelt over en lang række sektorer, men Nefco lægger fortsat vægt på løsninger indenfor energi, byggeri og fast ejendom, vandforsyning og affaldshåndtering samt produktion og transport, hvor modvirkning af klimaforandringerne er hoveddrivkraften. Nefco har også øget sine investeringer i løsninger for bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer samt forebyggelse og overvågning af forurening. 

Alle Nefcos investeringer fra og med 2022 er blevet vurderet med udgangspunkt i de indikatorer, som blev defineret inden november 2023 (modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer). Vurderingen viser, at over 70% af investeringsporteføljen opfylder kravene i EU’s klassificeringssystem for bæredygtige aktiviteter. 

Nefcos administrerende direktør Trond Moe fremhæver, at innovationsdrevne nordiske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en afgørende rolle for økonomien og den grønne omstilling. SMV’erne står imidlertid over for store udfordringer, når de ønsker gældsfinansiering fra de traditionelle kommercielle banker.  

– Vores mål er at dække det, som ofte bliver kaldt ’the missing middle’ – det vil sige, at vi bidrager med finansiering, der støtter virksomhederne i deres tidlige vækstfase og hjælper dem med at tiltrække andre investorer og finansiering fra den private sektor. Vores finansiering bekræfter potentialet for opskalering af grønne løsninger på nye markeder. 

Et af Nefcos strategiske mål er at bidrage til vækst, konkurrencedygtighed og grøn omstilling blandt nordiske SMV’er. I løbet af 2023 blev der indgået aftaler om otte nye investeringer i opskalering af nordiske SMV’er for 20,8 mio. euro og fire fast-track lån på i alt 1,8 mio. euro. 

Konkrete tiltag for biodiversitet og Ukraines genopretning

Nefcos pilotprogram for biodiversitet, rettet mod nordiske SMV’er, iværksatte seks ambitiøse pilotprojekter, som alle viser vejen mod styrket biodiversitet. Programmets formål er at inspirere virksomheder og projektejere til at integrere et naturpositivt fokus i deres arbejde. 

Nefcos program for grøn genopretning i Ukraine har været det primære fokus i Østeuropa. Ved udgangen af 2023 havde multi-donor programmet samlet 290 mio. euro i trustfondinvesteringer fra den Europæiske Union og de nordiske regeringer. I slutningen af året var der 40 igangværende genopretningsprojekter – og flere nye er på vej. 

– Nefco har indgået partnerskaber med ukrainske kommuner og lokale myndigheder om at tage fat på både de direkte og indirekte konsekvenser af krigen og hjælpe Ukraine med at sikre bedre og grønnere genopbygning. Aktivitetsniveauet i Ukraine har været højt i løbet af 2023 med over 40 igangværende genopretningsprojekter ved årets udgang. Vores mål er at styrke den ukrainske befolknings tilpasningsevne, sikre bæredygtig udvikling og fremme yderligere integration af Ukraine i Europa, fortsætter Moe. 

Norden skal føre an i den grønne omstilling

De nordiske lande har en ambition om at være en global frontløber i grøn omstilling og bæredygtighed, styrke nordiske virksomheders konkurrencedygtighed, øge biodiversiteten og bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG).  

– De nordiske lande er blandt de rigeste, mest stabile og demokratiske regioner i verden. Derfor har vi ikke blot muligheden men også ansvaret for at føre an i den grønne omstilling,” konkluderer Moe. 

Yderligere information: Nefcos årsrapport 2023

Nefco er en international finansinstitution (IFI), grundlagt i 1990 af de fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nefcos opgave er at fremme den grønne omstilling ved at finansiere den indledende opskalering af nordiske grønne løsninger på det globale marked. Nefcos investeringer omfatter et bredt spektrum, fra vedvarende energi og cirkulær økonomi til forebyggelse af forurening og beskyttelse af biodiversitet. Ved at tilbyde gældsfinansiering, når de kommercielle banker endnu ikke kan påtage sig risikoen, udfylder Nefco et hul i kapitalmarkedet og hjælper virksomhederne til hurtigere vækst. En af de vigtigste målsætninger for Nefco er at gøre grønne projekter og virksomheder kreditværdige for at tiltrække yderligere investeringer og finansiering fra den private sektor.

Nefco spiller derfor en hovedrolle i at realisere Nordens vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Yderligere information: www.nefco.int

For yderligere oplysninger, venligst kontakt:

Trond Moe, Administrerende Direktør, Nefco 
trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860 

Josefin Hoviniemi, Vice President Communications, Nefco 
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995 

 


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.