Nefco i Danmark: Stort antal nichevirksomheder bidrager til den grønne omstilling

Eksportpotentialet er stort for danske nichevirksomheder, som bidrager til den grønne omstilling. Nefco finansierer den indledende opskalering af danske grønne løsninger på nye eksportmarkeder.

Read the article in English

Danmark er verdenskendt for sin vindindustri, som har sat et markant aftryk på det globale energimarked og udgør en vigtig del af dansk eksport. Nefco – the Nordic Green Bank har finansieret en lang række vindteknologiprojekter, men retter nu blikket mod de mange danske nichevirksomheder, som bidrager til den grønne omstilling. Virksomhederne arbejder med alt fra grøn mobilitet til produktion af CO2-negativt biobrændstof.

Finansiering til opskalering på nye eksportmarkeder

Nefco – the Nordic Green Bank stiller risikovillig kapital til rådighed for danske SMVer, som satser på at bringe deres grønne løsninger ud på internationale markeder. Ifølge Bo Eske Nyhus, Investment Director hos Nefco, er der sket en markant udvikling på det danske marked, i høj grad inspireret af det voksende fokus på klima og miljø og vindindustriens eksportsucceser.

“Der er blevet skabt et stort antal nye danske nichevirksomheder, som bygger deres forretning på at bidrage til den grønne omstilling.” siger Bo Eske Nyhus, Investment Director hos Nefco.

”Det grønne er blevet langt mere drivende for forretningsdagsordenen og virksomhedernes strategi, hvor det tidligere handlede mere om at reducere omkostninger,” siger Nyhus. Vindenergisektoren er et godt eksempel. Her tog udviklingen først rigtig fat i forbindelse med oliekrisen og de galoperende energipriser i starten af 70’erne. ”I dag er virksomheder i alle sektorer begyndt at integrere det grønne i deres aktiviteter. Der er blevet skabt et stort antal nye danske nichevirksomheder, som bygger deres forretning på at bidrage til den grønne omstilling.”

I en dansk kontekst er det mest relevant for os at se på de mange nichevirksomheder, som leverer bredt ind til forskellige industrier og brancher, som er en del af den grønne samfundsomstilling.

Nefcos finansiering er primært tiltænkt vækstvirksomheder, som ønsker at opskalere deres grønne teknologier og miljøløsninger ved at etablere sig på nye internationale markeder udenfor Norden. Finansieringen ydes altid på markedsvilkår, men Nefco er klar til at tage større risiko end de kommercielle banker – hvis projektet altså er grønt nok. Nyhus fortæller, at Nefco tidligere har finansieret mange vind- og solenergiprojekter, men at fokus nu ligger et andet sted. Det skyldes, at markedet for de mere etablerede energiteknologier er blevet modent nok til at virksomhederne kan hente finansiering andre steder.

”I en dansk kontekst er det mest relevant for os at se på de mange nichevirksomheder, som leverer bredt ind til forskellige industrier og brancher, som er en del af den grønne samfundsomstilling. Det er også sådan vi finder de vækstvirksomheder, som virkelig kan rykke på den internationale scene.”

Internationalt udsyn giver volumen

Nefco finansierer udelukkende projekter, som gavner klimaet og miljøet. Finansinstitutionen yder standardiserede fast-track lån til SMVer på op til en halv mio. euro, omkring 3,7 mio. kroner, mens alle større låneaftaler tilpasses den enkelte virksomhed. Den maksimale gældsfinansiering lyder på fem mio. euro, svarende til 37 mio. kroner. Ifølge Nyhus er det internationale aspekt helt afgørende.

”Det eneste, der betyder noget for naturen og klimaet er volumen – ellers er der ingen reel effekt. Derfor skal der være mulighed for at opskalere de grønne løsninger vi finansierer, og de skal ud i verden. Jo mere nicheorienterede virksomhederne er, jo vigtigere er det internationale perspektiv, for ellers er markedet for deres produkter og services ikke tilstrækkelig stort.”

Donkey Republic e-bikes
Donkey Republic tilbyder cykeldelingsløsninger, der muliggør udskiftning af private biler og andre fossile brændstoffer i bymiljøer. Photo: Donkey Republic

Blandt de danske vækstvirksomheder, som Nefco har finansieret, er cykeldeletjenesten Donkey Republic. Virksomheden er vokset fra at have nogle ganske få delecykler på gaderne i København til at tilbyde over 12.000 af sine karakteristiske orange cykler i flere end 70 byer verden over. GreenMobility har også sikret sig grøn finansiering fra Nefco i forbindelse med udvidelsen af virksomhedens dele-elbilflåde i Helsinki, mens bioenergivirksomheden MASH MAKES har fået kapital til at opskalere sin produktion af biokul og CO2-negativt biobrændstof i Indien.

Et fjerde eksempel er det familieejede Engbakken, som har udviklet en maskine til bæredygtig pleje af græsarealer, f.eks. i offentlige parker og andre grønne byrum. Engbakken fik finansieringen gennem et særligt låneprogram, som skulle hjælpe nordiske SMVer fastholde deres internationaliseringsplaner i kølvandet på COVID-19 pandemien. Nefcos investering baner vejen for virksomhedens ekspansion til det tyske og amerikanske marked.

Yderligere har en lang række virksomheder i Danmark fået støtte fra den nordiske projektfond, Nopef, som Nefco administrerer, til at undersøge mulighederne for at etablere sig og sælge deres grønne løsninger udenfor Norden. En af disse virksomheder er Social Cities, som nu leverer cirkulære vandløsninger i Atacama-ørkenen i Chile, hvor gråt spildevand bruges til at skabe grønne områder til stor glæde for lokalbefolkningen.

GreenMobility receives financing from Nefco, the Nordic Green Bank.
GreenMobility tilbyder moderne byborgere nem, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delte bybiler. Photo: GreenMobility

Værdibaseret innovation

For bare ti år siden, fortæller Nyhus, var Nefco den eneste finansinstitution i Norden, som fokuserede på det grønne. Meget er sket siden, og nu har de kommercielle banker også fulgt trop. Det stiller endnu større krav til Nefco og de virksomheder, institutionen finansierer.

Hos Nefco er der plads til at blive forelsket i en idé, som er god for miljøet, og så ser man på, om det er muligt at få en forretning ud af det.

”Det er ikke længere nok for virksomhederne bare at sige, at de er grønnere eller har et mindre ressourceforbrug,” siger Nyhus. ”Vi går dem virkelig på klingen i forhold til det grønne, og sørger for, at det hele kan spores og dokumenteres. På den måde bliver processen hen mod at opnå finansiering fra Nefco også en forretningsudvikling i sig selv og forbedrer virksomhedernes muligheder for at opnå anden finansiering.”

Finansieringsprocessen giver også virksomhederne mulighed for at tappe ind i et enormt netværk af miljøeksperter og virksomheder, som har tilsvarende udfordringer – eller løsninger – på miljøområdet. I Danmark arbejder Nefco for eksempel tæt sammen med Dansk Industri og erhvervshusene i de fem regioner: Erhvervshus Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Sydjylland. Gennem mange år har Nefco også haft et tæt parløb med Eksportrådet under Udenrigsministeriet, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Danmarks Grønne Investeringsfond, som i starten af 2023 blev lagt sammen med Vækstfonden og EKF i den nye Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

MASH Makes site in Maharashtra, India. Photo: MASH Makes
MASH Makes A/S er et dansk-indisk selskab, som har en målsætning om at skabe en positiv klimaeffekt gennem produktionen af CO2-negativt biobrændstof. Photo: MASH Makes

Ifølge Nyhus er tilgangen til forretningsudvikling mere værdibaseret i Danmark og Norden end andre steder i verden.

”De fleste steder i verden er det grundlæggende sådan, at hvis det finansielle afkast er stort nok, så skal investorerne nok blive glade for idéen. Hos Nefco er der plads til at blive forelsket i en idé, som er god for miljøet, og så ser man på, om det er muligt at få en forretning ud af det. Det giver os en klar fordel i forhold til den grønne omstilling, at vi er vant til at tænke på den måde.“

Vi tager gerne den generelle markedsrisiko, så længe der er udsigt til en gevinst for miljøet

Den grønne omstilling skal være en god forretning

Nefco – the Nordic Green Bank har en vigtig rolle i forhold til visionen om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. En central del af den opgave er at fremme internationalisering og eksport af nordiske teknologier og grønne løsninger, som kan bidrage til den massive opgave vi har foran os – både ude og hjemme. Nyhus fortæller, at virksomhederne skal have udviklet og afprøvet sin teknologi på hjemmemarkedet inden Nefco kan tage dem i betragtning.

”Vi skal vide, at teknologien virker, og at der er stor sandsynlighed for, at den leverer den ønskede impact. Vi tager gerne den generelle markedsrisiko, så længe der er udsigt til en gevinst for miljøet,” siger han. ”Vores processer, dialog og fokus er helt anderledes end i de danske banker. Vi kan ikke lægge en krone på bordet, hvis projektet ikke er grønt nok. Samtidig skal vi være sikre på, at vi kan få vores penge igen, sådan at vi kan investere i endnu flere grønne virksomheder i fremtiden.”

Engbakken Green Recovery
Engbakken har udviklet en maskine til bæredygtig pleje af græsarealer, f.eks. i offentlige parker og andre grønne byrum. Photo: Engbakken

Kontakt os

Bo Eske Nyhus, Investment Director, Nefco
+358 10 6180 665, bo.nyhus@nefco.int
Send a contact request

Læs mere om vores finansieringsmuligheder

Growth financing for SMEs going global
Lån på markedsvilkår og egenkapitals-lignende finansiering
Fast-track lån støtter vækst
Løft din globale vækst med Nopef-finansiering


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.