Nefco finansierar Tracegrow för att skala upp sin banbrytande teknik för rening av metaller inom cirkulär ekonomi

Finansieringen från Nefco kommer att påskynda företagets teknik för att omvandla industriella sidoströmmar till värdefulla produkter och bygga ut produktionsanläggningen i Finland för ytterligare tillväxt på de globala marknaderna.

Det finska cleantech företaget Tracegrow får finansiering från Nefco, den nordiska gröna banken. Tracegrows innovativa teknik erbjuder hållbara lösningar för återvinning av värdefulla material som återgår i cirkulation inom olika branscher.

Den patenterade processen är den första i sitt slag för att extrahera och rena zink och mangan från återvinningsbara alkaliska batterier och industriella sidoströmmar. Tracegrows återvunna material erbjuder lösningar med mycket låga utsläpp för jordbruk och andra industrier utan energiintensiv gruvdrift av jungfruliga råvaror.

Nefcos snabblån för att påskynda företagens tillväxt, kommer att hjälpa Tracegrow att expandera och påskynda genomförandet av företagets nya tillväxtstrategi och anställa ytterligare personal för att stärka sin globala tillväxt.

”Tracegrows produkter har visat sig minska koldioxidutsläppen och öka grödornas produktivitet jämfört med traditionella metoder. Våra ekologiskt certifierade gödselmedel finns redan på 15 marknader och nu påskyndas teknikutvecklingen och marknadsexpansionen med ett lån från Nefco”, säger Kimmo Hyvärinen, vd för Tracegrow.

Resurseffektiva produkter med liten miljöpåverkan

Världens jordar har en brist på zink och mangan på 50 respektive 10 procent. Dessa brister påverkar växternas hälsa och minskar skörden. Tracegrows gödselmedel innehåller stora mängder av dessa mikronäringsämnen som är ekologiskt godkända och förbättrar växthälsan och avkastningen för jordbruksindustrin.

”Återanvändning av icke förnybara naturresurser är viktigt för vår miljö. Tracegrows teknik möjliggör verkliga produkter baserat på cirkulär ekonomi och minskar beroendet av gruvindustrin”, säger Kimmo Hyvärinen, verkställande direktör på Tracegrow.

Tillverkningen av Tracegrow minskar utsläppen eftersom varken värme eller avloppsvatten behövs, då de produceras i ett slutet system.

”Tracegrows teknik ökar materialåtervinningen och främjar den cirkulära ekonomin. Det här är en utmärkt lösning som minskar behovet av ny gruvdrift och minskar koldioxidutsläppen. Nefco är glada över att vara en del av Tracegrows tillväxtresa genom att tillhandahålla finansiering för företaget”, säger Meeri Kaurissaari, Investment Officer på Nefco.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Eugene du Toit, chef för marknadsföring och kommunikation, Tracegrow
eugene.du.toit@tracegrow.com, +358 44 240 8396

Kimmo Hyvärinen, VD, Tracegrow
kimmo.hyvarinen@tracegrow.com

Om Tracegrow

Tracegrow Oy är ett finskt cleantechföretag som grundades 2012 och erbjuder tekniska lösningar för en cirkulär ekonomi inom jordbruket och andra industrier. Tracegrows teknik omvandlar industriella sidoströmmar och återvunna batterier till värdefulla produkter. Det återvunna materialet erbjuder industrier en lösning med låga utsläpp utan energiintensiv gruvdrift eller stora fotavtryck. Tracegrows första produktionsanläggning i Finland har kapacitet att bearbeta upp till 5 miljoner liter per år. Inom jordbruksindustrin har Tracegrow tillverkat olika sulfatbaserade zink- och manganprodukter. Läs mer: www.tracegrow.com

Tracegrow-control room

Tracegrows teknik omvandlar industriella sidoströmmar och återvunna batterier till värdefulla produkter. Foto: Tracegrow


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.