Nefco finansierar QHeats lösning för geotermisk värme i Norden och Baltikum

Geotermisk uppvärmning är en nästan utsläppsfri form av energiproduktion som kan minska koldioxidutsläppen från värmesystem. Det finländska företaget QHeat, som är specialiserat på förnybar geotermisk energi, får finansiering av Nefco för att skala upp sin lösning i Norden och Baltikum.

Företaget Quantitative Heat Oy (QHeat) har utvecklat en lösning som producerar förnybar geotermisk energi med låga utsläpp från medeldjupa värmebrunnar. Lösningenkan användas för kyla och lagring av energi ochgör det möjligt att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning av fastigheter med cirka 95 procent jämfört med förbränning av fossila bränslen. Lösningen kan vara så gott som utsläppsfri, beroende på hur elektriciteten produceras.

Företaget får finansiering genom Nefcos låneprogram Green Recovery . Finansieringen hjälper företaget att effektivisera sin existerande verksamhet i Finland och inleda expansionen av sin teknik till de övriga länderna i Norden och till Baltikum.

”Geotermisk värme erbjuder stora möjligheter att öka självförsörjningsgraden inom kommunal fjärrvärme och att snabbare uppnå koldioxidneutralitetsmålen. Expansionen av QHeats lösning till de övriga nordiska länderna ger fart åt den gröna omställningen, och vi är glada över att Nefco är med och stödjer denna förändring”, säger Investment Officer Meeri Kaurissaari på Nefco.

Med geotermisk värme mot en koldioxidneutral framtid

Marknaden för geotermisk värme i Europa väntas växa under de kommande åren. Geotermisk värme är en självförsörjande lösning som inte kräver bränsle eller förbränningsprocesser. ”Energikrisen i Europa ger fart åt omställningen till förnybara energikällor. QHeats lösning möjliggör denna omställning i en ännu större skala än tidigare – i stora fastigheter och inom fjärrvärme”, säger Erika Salmenvaara, VD för QHeat.

Med den innovativa tekniken från QHeat är det möjligt att producera förnybar energi med 1 000 – 3 000 meter djupa värmebrunnar. Tack vare detta kan värmeenergin från jordmånen användas för uppvärmning, avkylning och lagring av energi. Dessa brunnar kan producera mer värme till byggnader än normalt, vilket minskar borrningsbehovet och de negativa effekterna av borrning. Till exempel med en 1 500 meter djup är det möjligt att värma upp till tre huskvarter.

Tekniken lämpar sig för både existerande byggnader och nybyggen, och dessutom för industribyggnader. ”Med vår lösning är det möjligt att nå klimatmålen för bebyggda miljöer snabbare genom att
producera ren värme. Lösningen fungerar bäst i stora fastigheter och i lokala fjärrvärmenät”, berättar
Erika.

Nefco deltar i finansieringen av banbrytande geotermiska lösningar

QHeat byggde Finlands första geotermiska värmeanläggning år 2019 i Esbo, och den andra i Salo år 2021. För närvarande är tre andra projekt på gång i Finland. Just nu har QHeat verksamhet endast i Finland, men företaget söker efter samarbetspartners i Baltikum och i de övriga nordiska länderna med vilka företaget  snabbt kan utveckla och driftsätta geotermisk teknik.

Finansieringen från Nefco hjälper företaget att slutföra sina pågående projekt i Finland. Verksamheten fokuserar på att digitalisera borrningstekniken och kundens energianvändning, vilket ger företaget värdefull information och gör expansionsprocessen snabbare. ”Tack vare finansieringen från Nefco kan vi nu koncentrera oss på att effektivisera vår produktion. Det hjälper oss att utvidga vår verksamhet till nya marknadsområden”, berättar Hanna Sölli, ekonomidirektör för QHeat.

Mer information:

Meeri Kaurissaari, Investment Officer, Nefco
meeri.kaurissaari@nefco.int, +358 10 6180 682

Mikael Reims, Vice President, Origination, Nefco
mikael.reims@nefco.int, +358 10 6180 670

Erika Salmenvaara, verkställande direktör, QHeat
erika.salmenvaara@qheat.fi, +358 400831551

Quantitative Heat Oy

Quantitative Heat Oy (QHeat) är ett finländskt start up-företag som grundades år 2018. Företaget är specialiserat på geotermisk energi från medeldjupa värmebrunnar. Tekniken som QHeat utvecklat och skyddat har utvecklats tillsammans med experter och universitet i Finland. QHeats lösning bidrar till att bromsa upp klimatförändringen och erbjuder en så gott som utsläppsfri form av energiproduktion som lämpar sig för större fastigheter. QHeat byggde den första fungerande geotermiska värmeanläggningen i Esbo i januari 2020, och har för närvarande flera projekt på gång i Finland. Mer information: www.qheat.fi


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.