Modern Cooking Facility for Africa lanserar sin första finansieringsrunda för att stödja uppskalningen av rena matlagningslösningar

Clean cooking in Zambia - Girl and grandma - Photo: Jason Mulikita

Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) programmet kommer i dag att öppna förkvalificeringsfasen för sin första ansökningsomgång i sex afrikanska länder söder om Sahara. MCFA är ett nytt finansieringsprogram som stödjer tillgången till och uppskalningen av avancerade rena matlagningslösningar i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

Fyra miljarder människor saknar för närvarande tillgång till hållbar och prisvärd matlagningsutrustning, vilket gör bristen på rena matlagningslösningar till en global utmaning. Av dessa lever nästan 900 miljoner människor i Afrika söder om Sahara.

MCFA-programmet erbjuder resultatbaserad finansiering i kombination med katalytisk bidragsfinansiering för att företag som arbetar med ren matlagning ska kunna växa och expandera sin verksamhet i projektländerna. Det kommer att främja utvecklingen av nya marknader för sektorn för ren matlagning och snabba på tillgången till modern, prisvärd och högteknologisk matlagningsutrustning för konsumenter i städer och tätorter. Den tillgängliga finansieringen för alla landsprogram är 30,8 miljoner euro.

”Vi är mycket glada över att starta vår första finansieringsrunda för att stödja utvecklingen och snabba på skapandet av nya marknader för sektorn för ren matlagning samt identifiera aktörer inom ren matlagning i MCFA:s projektländer och med deras hjälp öka tillgången till avancerade matlagningslösningar för människor i Afrika söder om Sahara”, kommenterar Heli Sinkko, programchef på Nefco.

Intresserade företag som arbetar inom sektorn för ren matlagning och förnybar energi, som är lokalt registrerade eller som har åtagit sig att bli registrerade som sådana i ett av projektländerna kan ansöka om finansiering. Läs mer om kriterierna för stödberättigande på www.moderncooking.africa. Utvalda leverantörer av matlagningstjänster som man ingår avtal med kommer att få ekonomiskt stöd baserat på överenskomna och uppnådda milstolpar.

Syftet med denna första finansieringsrunda är att möjliggöra distributionen av mellan 420 000–840 000 elektriska spisar samt biogas- och bioetanolspisar och tillhörande bränslen, vilket ger 2–3,8 miljoner konsumenter tillgång till rena matlagningslösningar.

En ansökningsprocess i två steg

Den första ansökningsomgången för MCFA-programmet är uppdelad i två faser: en förkvalificeringsfas och en fas med slutlig ansökan. Syftet med förkvalificeringsfasen är att kontrollera att de sökande uppfyller de viktigaste kriterierna för stödberättigande och minimikraven för teknisk och finansiell kapacitet.

Förkvalificeringsfasen är öppen för ansökningar via online ansökningssystemet Ansökningsformulären i systemet öppnas den 20 april 2022 kl. 16.00 Helsingforstid (UTC +3). Sista datum för att lämna in ansökningar under förkvalificeringsfasen är den 21 juni 2022 kl. 12.00 Helsingforstid (UTC +3). Förkvalificeringsfasen förväntas vara avslutad fram till slutet av augusti 2022.

De sökande uppmanas att skicka eventuella frågor om ansökningsomgången och ansökningsprocessen via online ansökningssystemet senast den 18 maj 2021 kl. 12.00 Helsingforstid (UTC +3). Frågor och svar kommer att göras tillgängliga för alla registrerade sökande i anonymiserad och redigerad form senast den 27 maj 2022.

För ytterligare information om ansökningsomgången:

Besök moderncooking.africa och registrera dig i online ansökningssystemet för att ansöka om finansiering.

Ladda ner inbjudan för finansieringsrundan och ansökningsriktlinjerna för förkvalificeringsfasen för mera information om ansökningsprocessen samt finansieringskriterierna .

För ytterligare information, kontakta:

Ash Sharma, chef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Ash.sharma@nefco.int. Tfn: +358 10 618 06 53

Heli Sinkko, programchef för Modern Cooking Facility for Africa, Nefco
Heli.Sinkko@nefco.int Tfn: +358 10 6180 659

Anders Arvidson, Team Lead/Senior Advisor for Sida’s Power Africa Team
anders.arvidson@sida.se, Tfn: +46 76 495 55 52

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen genom att förmedla resurser och utveckla kunskap i syfte att göra skillnad för människor i Afrika, Asien, Europa och Sydamerika. För att uppnå detta samarbetar Sida med aktörer från det civila samhället och universitet samt den offentliga och privata sektorn. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattepengar. Läs mer på www.sida.se

Bild: Jason Mulikita


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.