Ny teknologi til produktion af CO2-negativt brændstof og biokul – MASH Makes A/S sikrer finansiering fra Nefco

Den danske cleantech-virksomhed MASH Makes A/S har udviklet en ny pyrolyseteknologi, som omdanner spildprodukter fra landbruget til CO2-negativt biobrændstof og biokul. Virksomheden har lige fået 13 mio. kr. i grøn finansiering fra Nefco, the Nordic Green Bank, til den første kommercielle implementering af teknologien.

MASH Makes’ unikke teknologiplatform bygger på viden udviklet på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Virksomheden har søgt en række patenter til processen, som er modulbaseret og monteret i containere. Det betyder, at teknologien kan implementeres stort set overalt og blive opskaleret efter behov. MASH Makes’ løsning består af en pyrolyse-reaktor, som producerer biokul og biobrændstof af rest- og affaldsprodukter fra landbruget. Teknologien er allerede taget i brug i Maharashtra-regionen i Indien.

– Afbrænding af restprodukter fra landbruget tegner sig for store mængder CO2-udledning i Indien og er en af de største kilder til luftforurening i landet. Med vores teknologi kan man producere biokul fra restprodukterne, hvilket binder store mængder kulstof i jorden. Samtidig afhjælper teknologien de stadig voksende problemer med erosion og ørkenspredning som følge af klimaændringerne, da biokullet bidrager til bedre jordkvalitet og afgrøder. Sidst men ikke mindst reducerer vores biobrændstof behovet for fossile brændstoffer i tung industri, siger Jakob Bejbro Andersen, administrerende direktør i MASH Makes.

Virksomheden nåede for nyligt en vigtig milepæl, da den indgik en aftale om salg af klimakreditter svarende til op til 6.000 tons CO2 gennem den tyske platform Carbonfuture GmbH. Klimakreditterne er certificeret af European Biochar Certificate (EBC). For at levere på aftalen skal MASH Makes installere fire af sine biokulreaktorer i Karnataka i Indien med en årlig produktionskapacitet af biokul på op til 7.200 tons. Det giver mulighed for at lagre op til 20.000 tons kulstof i jorden, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra 4.000 danskere, og samtidig bliver der produceret 4.700 tons biobrændstof. Produktionen kræver omkring 25.000 tons restprodukter fra landbruget, som findes i rigelige mængder i regionen.

Nefcos finansiering vil blive matchet med yderligere investeringer fra de nuværende investorer i virksomheden.

– MASH Makes’ moduldesign gør, at teknologien også kan implementeres i de mere tyndt befolkede og fjerntliggende områder. Vores miljøvurdering viser, at teknologien har et stort potentiale for at modvirke klimaforandringerne gennem kulstoflagring og ved at erstatte fossile brændstoffer med biobrændstoffer. Vi er stolte af at bidrage til kommercialiseringen, og vi håber, at vores engagement tiltrækker yderligere investeringer fra kommercielle banker og andre investorer, siger Søren Berg Rasmussen, Investment Manager hos Nefco.

For yderligere information, kontakt:

Søren Berg Rasmussen, Investment Manager, Nefco
soren.rasmussen@nefco.int, +358 10 618 0674

Jakob Andersen, Adm. Direktør, MASH Makes A/S
jakob@MASH-biotech.com, +45 2076 5529

Om MASH Makes A/S

MASH Makes A/S er et dansk-indisk selskab, som har en målsætning om at skabe en positiv klimaeffekt gennem produktionen af CO2-negativt biobrændstof. Virksomheden udspringer fra et projekt på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Projektet fokuserede på teknologier, som kunne omdanne forskellige affaldsfraktioner til energiprodukter. MASH Makes’ teknologi gør det muligt at producere biobrændstof, brint og strøm af restprodukter fra landbruget. Biokul er et vigtigt biprodukt fra processen, som både absorberer CO2 fra atmosfæren og forbedrer dyrkningsjordens kvalitet. For mere information, se www.MASHmakes.com.

MASH Makes site in Maharashtra, India. Photo: MASH Makes
MASH Makes site in Maharashtra, India. Photo: MASH Makes

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.