Instituțiii medicale din patru raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de modernizări pentru eficientizare energetică

Primul proiect comun de eficiență energetică din Moldova,susținut de Nefco și Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (E5P) va sprijini renovarea instituțiilor medicale din patru raioane importante din țară: Florești, Ialoveni, Nisporeni și Telenești.

Costurile pentru energie și de întreținere legate de învechirea clădirilor instituțiilor medicale sunt în continuă creștere, fapt ce sporește povara asupra bugetelor municipale și scade capacitatea municipalităților de a face față valurilor continue ale pandemiei de COVID-19. Proiectul va sprijini modernizarea eficienței energetice a 11 clădiri și va include renovarea spitalelor raionale din Florești, Ialoveni și Nisporeni, a unei policlinici din Telenești și a mai multor cabinete de medici de familie din toate cele patru raioane.

O ceremonie de semnare a fost organizată pe 12 decembrie la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Moldovei din Chișinău cu participarea tuturor raioanelor, a beneficiarilor proiectului, Nefco, Suedia, E5P și UE.

„Acest proiect de eficiență energetică al instituțiilor publice de sănătate este unul mult așteptat. Întreținerea clădirilor publice, care sunt adesea foarte vechi, costă foarte mult, așa că renovările de eficiență energetică ne vor ajuta să consumăm mai puțină energie și să ne reducem costurile. Cele 11 instituții de sănătate vor avea drept urmare costuri de întreținere mai mici în viitor, iar asta le va permite să-și direcționeze banii din buget pentru dezvoltarea serviciilor de medicină. Mulțumim partenerilor noștri externi pentru sprijinul acordat acestui program și cred că odată cu implementarea acestui proiect vom începe să consumăm energia mult mai responsabil, iar alte instituții vor lua exemplu”, a declarat Andrei Spînu, Viceprim-Ministru și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la evenimentul de semnare din Chișinău.

Proiectul va avea un impact semnificativ pentru raioane datorită reducerii consumului de energie și a poluării, a îmbunătățirii instalațiilor de tratare și a calității aerului din interior, precum și datorită reducerii costurilor administrative ca urmare a scăderii consumului de energie, ceea ce va contribui la un impact pozitiv pe termen lung asupra economiilor raioanelor. Se preconizează ca economia anuală de căldură va fi de circa 60%, aprox. 3.500 MWh, iar economia anuală de energie electrică de circa 30%, aprox. 500 MWh, comparativ cu consumul înainte de implementarea proiectului. Proiectul va reduce emisiile de CO2 cu cca. 840 de tone, echivalent cu emisiile de la 348 547 litri de motorină. Clădirile renovate vor îmbunătăți serviciile de sănătate pentru aproximativ 26 000 de pacienți anual, iar numărul total de persoane care beneficiază va fi de cca. 26 500, inclusiv lucrătorii din domeniul sănătății.

„Suntem foarte bucuroși să putem începe implementarea acestui program demonstrativ și să cooperăm cu primăriile Florești, Ialoveni, Nisporeni și Telenești, pentru a renova mai multe instituții de sănătate din aceste raioane și, în același timp, a crește gradul de conștientizare cu privire la îmbunătățirea posibilă a eficienței energetice pentru factorii de decizie locali, lucrătorii din domeniul sănătății și personalul spitalicesc, precum și pacienții și populația din Moldova”, a subliniat Vitalii Artiușcenko, consilier principal de investiții la Nefco.

Costul total de investiție estimat al proiectului este de 2,1 milioane EUR. Pe lângă finanțarea prin împrumut a Nefco de cca. 1,3 milioane EUR, proiectul va primi un grant de 620 000 EUR din partea Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (E5P), la care Uniunea Europeană și Suedia sunt cei mai mari contribuitori, și contribuții locale ale celor patru raioane în valoare totală de 215 000 EUR. În plus, Suedia a contribuit cu 72 500 EUR pentru asistență tehnică întru sprijinirea implementării proiectului.

„Donatorii E5P sunt dornici să sprijine acest prim proiect cu Nefco în Republica Moldova pentru a răspunde nevoilor comunităților regionale, în special, ale grupurilor vulnerabile. Îmbunătățirea eficienței energetice a acestor instituții de asistență medicală va asigura confort și căldură iarna pentru pacienți și personalul medical. Economiile preconizate de căldură și electricitate vor însemna și economii financiare, care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea calității îngrijirii. Donatorii E5P se așteaptă ca Nefco să utilizeze experiența acestui proiect pentru a-l extinde în continuare în alte raioane din Moldova”, a declarat Ewa Manik, Director Asociat al E5P.

Modernizările din punct de vedere al eficienței energetice ale instituțiilor medicale vor permite pacienților să se bucure de un mediu de reabilitare mai confortabil și vor ajuta autoritățile locale să economisească pe energie, odată ce proiectul va fi implementat. Fiind cel mai mare donator al fondului E5P, Uniunea Europeană sprijină renovarea atât a clădirilor publice, cât și a celor private, în conformitate cu Pactul Verde European, ca o inițiativă cheie pentru a stimula eficiența energetică și a îndeplini obiectivele privind schimbările climatice”, a reiterat Jānis Mažeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova.

Măsurile de eficiență energetică care vor fi implementate în clădiri vor include modernizarea și renovarea exteriorului clădirilor; înlocuirea sistemelor de încălzire; izolarea conductelor de încălzire, a pereților, podelelor și acoperișurilor; modernizarea sistemelor de ventilație; înlocuirea ușilor și ferestrelor; precum și modernizări ale iluminatului interior. Proiectul va include și instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică întru acoperirea parțială a consumul de energie al clădirilor. Aceste măsuri vor prelungi durata de exploatare a clădirilor renovate și vor sprijini implementarea unor proiecte similare în viitor, întrucât clădirile alese sunt tipice pentru instituțiile medicale actuale din Moldova.

„Suedia a inițiat E5P în 2009. Intenția noastră este să sprijinim dezvoltarea economică incluzivă și bunăstarea oamenilor din regiunile Moldovei. Proiectul de eficiență energetică pentru renovarea instituțiilor medicale semnat contribuie la acest obiectiv și suntem bucuroși să sprijinim implementarea proiectului împreună cu autoritățile naționale și regionale din Republica Moldova, Nefco și E5P”, comentează Katarina Fried, Ambasadorul Suediei în Republica Moldova.

Fondul de creditare a eficienței energetice (ESC) a fost lansat în Moldova în anul 2019 pentru a finanța investiții municipale în măsuri de economisire a energiei în așa instituții sociale cum ar fi grădinițele, școlile, spitalele și iluminatul stradal. Începând cu 2010, Nefco a finanțat peste 80 de proiecte prin intermediul Fondului ECS, din care, până în prezent, 2 au fost implementate în Moldova. Împreună cu E5P, Nefco a finalizat 34 proiecte de eficiență energetică în Europa de Est.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
Vitalii Artiușcenko, Consilier principal de investiții, Nefco
vitaly.artyushchenko@nefco.int , Mob: +358 50 9112427

Ewa Manik, Director Asociat, E5P
ManikE@ebrd.com , Mob: +44 754 572 0547

Despre Nefco

Nefco, Banca Nordică Verde, este o instituție financiară internațională (IFI) fondată în 1990. Sarcina noastră este să lucrăm cu acțiuni concrete pentru a accelera tranziția verde și să servim interesele proprietarilor noștri – Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Pe lângă capitalul propriu, Fondul de investiții Nefco, gestionăm mai multe fonduri fiduciare în numele diverșilor donatori pentru a sprijini proiecte legate de mediu și climă. Concentrându-ne pe proiecte mici și mijlocii cu rezultate tangibile, demonstrăm cum să implementăm proiectele de climă și mediu într-un mod durabil și eficient din punct de vedere al costurilor. Evaluăm impactul nostru în raport cu taxonomia UE, Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și propriile noastre criterii ecologice. De-a lungul anilor, Nefco a implementat aproximativ 1.500 proiecte private și publice în diferite sectoare în întreaga lume. Sediul central al Nefco este situat în Helsinki, Finlanda. Citiți mai multe pe www.nefco.int

Despre E5P

Parteneriatul pentru eficiență energetică și mediu din Europa de Est (E5P) este un fond de 242 de milioane EUR, format de mai mulți donatori, inițiat de Suedia care lucrează în întreaga regiune a Parteneriatului Estic. Fondul E5P din Moldova are o valoare de 48 de milioane EUR și include o contribuție de 1 milion EUR din partea Republicii Moldova. UE este cel mai mare contribuitor global, cu 28.95 milioane EUR. Alți donatori includ Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Lituania, Norvegia, Polonia, Republica Slovacă și Suedia. Aceste fonduri urmează să ajute Moldova să îmbunătățească eficiența energetică, contribuind la securitatea energetică, competitivitatea economică și dialogul politic, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acționează ca administrator al fondurilor E5P, oferind suport administrativ pentru gestionarea resurselor în numele tuturor părților implicate. Citiți mai multe la e5p.eu

Andrei Spînu, Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Regional Development in Moldova and Vitaly Artyushchenko, Chief Investment Adviser at Nefco at the signing event in Chisinau.
Andrei Spînu, Viceprim-Ministru și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Vitalii Artiușcenko, consilier principal de investiții la Nefco, la evenimentul de semnare din 12 decembrie, la Chișinău.

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.