Programul de Finanțare a Creditelor pentru Conservarea Energiei

Programul de creditare „Credite pentru Conservarea Energiei” reprezintă un instrument de finanțare la scară mică destinată municipalităților din Armenia, Ucraina și Republica Moldova pentru investiții în clădiri publice cu menire socială, cum ar fi școli, grădinițe, spitale, dar și pentru iluminatul stradal.

Finanțarea poate fi utilizată pentru măsuri de conservare a energiei, urmare a renovării clădirilor publice precum și modernizării iluminatului stradal. Măsurile eligibile pot include renovarea generatoarelor de căldură existente, instalarea de puncte termice individuale, termoizolarea clădirilor, podurilor, țevilor precum și înlocuirea ușilor și ferestrelor cu alternative eficiente din punct de vedere energetic, dar și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și/sau mercur cu LED-uri.

Obiectivele finanțării:

  • Renovarea obiectelor de menire socială cu scopul de a reduce consumurile de energie și de a crește durata de viață a clădirilor
  • Economii anuale de energie de aproximativ 35-40%
  • Beneficii de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de CO oxizi de azot, dioxid de sulf și praf
  • Economii anuale de aproximativ 25% din costul investiției
  • Dezvoltarea de practici bune de achiziții și implementa-re a proiectelor

Finanțarea împrumuturilor in Republica Moldova

Valoarea maximă a împrumutului acordat de acest Program de Finanțare este de 500,000 EURO, echivalentul în MDL. Nefco poate finanța până la 90% din costurile proiectului. Perioada de rambursare a investiției este de până la 5 ani, creditul se acorda in lei, cu o rată a dobânzii de 3%. Rambursarea proiectului este calculată prin împărțirea costului total al proiectului la economiile anuale de cost anticipate de proiect.

Contribuabili

Programul de împrumut Credite pentru Conservarea Energiei este finanțat de Fondul Nordic de Dezvoltare a Mediului, care include contribuțiile tuturor țărilor nordice, Nefco și Consiliului Nordic de Miniștri.

Acest program este implementat de către Nefco.

Informație adițională

Pentru mai multă informație cu privire la Creditele pentru Conservarea Energiei în Republica Moldova, vă rugăm să contactați consultantul Nefco din Republica Moldova, Sisteme Inteligente in Energetica SRL (SINERGETIKA) pentru solicitări și detalii asupra procesului de aplicare:
Nicolae Zaharia, nicolae.zaharia@sinergetika.co, + 373 76 76 45 43

Read about the programme in English

Doriţi să aflaţi mai multe despre Nefco?