Från avfall till värde – Nefco finansierar Griffin Refineries som främjar en cirkulär ekonomi med lösningar för avfallshantering

Griffin Refineries utökar sin verksamhet i flera EMEA-länder med finansiering från Nefcos ’Green recovery’-låneprogram.

Det finska företaget Griffin Refineries Oy ser möjligheter där andra ser avfall. Griffin erbjuder svar på en krävande marknad för cirkulär ekonomi genom att omvandla avfallshantering till innovativa gröna lösningar för industrier. Företaget grundades 2016 och fokuserar på tre huvudområden: omvandling av avfall till mer miljövänligt bränsle, behandling av organiskt material och främjande av verksamhet för .

Nefco, den nordiska gröna banken, har godkänt finansiering till Griffin Refineries inom ramen för sitt låneprogram för grön återhämtning för att skala upp företagets centrala affärsområden i Europa, Mellanöstern, Sydafrika och Georgien, för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi samt för att ta itu med globala miljöproblem.

”Griffin kan erbjuda lösningar för det akuta behovet av innovativa och kommersiellt gångbara lösningar för en cirkulär ekonomi för att nå målet om nollutsläpp. Griffin är innovativ, flexibel och har omfattande kunskap om avancerade lösningar, lokal lagstiftning och marknadsförhållanden i ett stort antal länder”, säger Anne Fraser-Vatto, CFO på Griffin Refineries.

Slutna kretslopp och minskad avfallsdeponi med hjälp av lösningar för avfallshantering

Avfallshantering är en stor global miljöutmaning som Griffin kan bidra till att lösa, men företaget kan också erbjuda skalbara lösningar för att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Griffins verksamhet bidrar till att minska avfallsdeponi och växthusgasutsläpp som de leder till. Samtidigt minimeras mark- och vattenföroreningar från lakvatten.

Med ett omfattande nätverk av samarbetspartner omvandlar Griffin avfall tillavfallbaserat bränsle (refuse-derived fuel) som kan ersätta kol och andra fossila bränslen i industriella processer.. Nefcos finansiering främjar uppskaleringen av Griffins lösning för avfallsbaserat bränsle framför allt från produktionsanläggningar med cementugnar, vilket minskar koldioxidutsläpp och giftiga föroreningar.

”Griffin vill erbjuda heltäckande lösningar för olika steg i värdekedjan för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Det mesta av det kommunala avfallet består av organiskt avfall och plastavfall som förbränns med fossila bränslen ”, säger Fraser-Vatto.

Moderna metoder för behandling av organiskt avfall kan lösa det ökande problemet med avfall från livsmedel och naturresurser. Griffin sluter kretsloppet genom att producera färsk kompostjord från organiskt avfall som kan användas som gödningsmedel eller jordförbättringsmedel. Företaget främjar också aktiviteter tillsammans med samarbetspartner runt om i världen för att snabba på lösningar för värdekedjan för plastavfall.

Nefco finansierar nordiska lösningar för cirkulär ekonomi

Först mottog Griffin finansiellt stöd från Nopef, som administreras av Nefco, för att etablera en omvandlingsenhet för avfallshantering i Mellanöstern. Efter att ha etablerat ett partnerskap i Förenade Arabemiraten beslutade Griffin att ansöka om ytterligare finansiering från Nefco för att växa på ytterligare marknader.

”Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur Nefco stöder gröna nordiska företag i deras internationaliseringssatsningar. Griffins avfallshanteringslösningar har stor potential för att hantera klimatkrisen eftersom de omvandlar avfall till en värdefull resurs och arbetar för att sluta kretslopp i den cirkulära ekonomin”, säger Auli Nikkilä, Investment Officer på Nefco.

Nefcos ’Green recovery’-Green recovery-låneprogram riktar sig till nordiska små och medelstora företag som erbjuder innovativa och hållbara lösningar på miljöutmaningar. Finansieringenkan användas till investeringar och verksamhet som främjar internationell tillväxt utanför Norden.

För ytterligare information, kontakta:

Auli Nikkilä, Investment Officer, Nefco
auli.nikkila@nefco.int, +358 40 736 5871

Anni Rein, Communications Manager, Nefco
anni.rein@nefco.int, +358 40 7504740

Om Griffin Refineries Oy

Griffin Refineries Oy är ett finskt företag inom cirkulär ekonomi med målet att skapa värde av avfall genom innovativa lösningar för avfallshantering. Griffin har tre huvudsakliga affärsområden och hjälper företag att dra ekonomiska fördelar och agera ansvarsfullt genom att behandla organiskt avfall, återvinna plast och omvandla avfall till mer miljövänligt bränsle. Griffin Refineries, som är integrerat av ett team av experter inom avfallshanteringssektorn, erbjuder sina tjänster till företag med stora globala nätverk.

RDF plant in Umm al Quwain, UAE. Photo: Griffin Refineries Oy
Refuse-derived fuel (RDF) plant in Umm al Quwain, United Arab Emirates. Photo: Griffin Refineries Oy

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.