Beyond the Grid Fund for Africa ønsker Norge velkommen som ny bidragsyter i multi-donor-programmet

Norge blir en del av Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) for å bidra til å utvide programmet og skape økt aktivitet i alle prosjektlandene. Norge bidrar i første omgang med 200 millioner kroner over fem år, gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

Det norske bidraget, som tilsvarer 19 millioner euro, vil bidra til å øke tilgangen til rimelig energi i områder med energimangel. Fokuset er å støtte BGFA-utvalgte energileverandører i Burkina Faso, Liberia, Uganda og Zambia. Bidraget gjør det mulig etablere over 400,000 energitilkoblinger ved utgangen av 2027, noe som vil tilgodese mer enn 2 millioner mennesker. Støtten vil bidra med teknisk assistanse til energiselskapene som mottar finansiering, i hele implementeringsfasen av prosjektene, og vil bygge kapasitet hos lokale institusjoner.

“Vi er glade for å tre inn i programmet Beyond the Grid Fund for Africa. I samarbeid med Sverige, Danmark, Tyskland og Power Africa, vil vi øke og akselerere tilgangen til fornybar energi på landsbygda og i sårbare områder i Afrika basert på resultatbasert finansiering. Målet vårt er å styrke bruken av fornybar energi, forbedre levevilkår, styrke matsikkerheten og redusere fattigdom gjennom de støttede prosjektene” sier de norske utviklingsministeren Anne Beathe Tvinnerein, i dag på COP27 i Sharm el Sheik.

BGFA-programmet er et innovativt multi-donor-initiativ som tilbyr resultatbasert finansiering til private selskaper. Initiativet skal øke tilgangen til ren, frittstående energiforsyning av høy kvalitet, som for eksempelsolenergisystemer til boliger og mindre strømnett, under bærekraftige og inkluderende markedsforhold, til mennesker bosatt utenfor storbyene i BGFA-landene. Målet er 1,45 millioner tilkoblinger til energinettet, som et resultat av fire finansieringsrunder så langt, til fordel for 6,5 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara. I avtalene som er signert så langt, har BGFA-utvalgte energileverandører fått støtte til å nå nesten fire millioner afrikanere bosatt i rurale strøk.

“Vi er veldig glade for å få Norge – som er en av eierne i Nefco – med på laget som investor i BGFA-programmet, sammen med Sverige, Danmark og Tyskland. Norads bidrag vil hjelpe oss med å videreutvikle og støtte BGFA-programmet og videre fordype og øke resultatet av implementeringen i nåværende prosjektlandene”, sier Ash Sharma, leder for Beyond the Grid Fund for Africa i Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har så langt signert avtaler for 12 prosjekter i den første finansieringsrunden, som ble åpnet høsten 2020 i Burkina Faso, Liberia og Zambia (BGFA1), og flere andre prosjekter er i forhandlingsfasen. Andre og tredje finansieringsrunde ble åpnet våren 2021 i henholdsvis Mosambik (BGFA2) og Uganda (BGFA3). En fjerde finansieringsrunde (BGFA4) ble åpnet i Den demokratiske republikken Kongo i juni 2022. Den andre fasen i søknadsprosessen, der de godkjente søkerne skal sende inn endelige søknader, starter i november 2022.

COP27 torsdag 10. november 2022

For mer informasjon, kontakt:

Ash Sharma, Vice President of Special Funds i Nefco
Ash.sharma@nefco.int, +358 10 618 06 53

Henrik Lunden, seniorrådgiver i Norad
Henrik.Lunden@norad.no, +47 239 803 59

Last ned BGFA-brosjyren

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) er et multi-donor-program etablert og styrt av Nefco – den grønne banken i Norden. Nefco er en internasjonal finansieringsinstitusjon med hovedkontor i Helsingfors i Finland, med fokus på miljø- og klimainvesteringer og fondsforvaltning. BGFA-programmet gjennomføres av Nefco med støtte fra to samarbeidspartnere. NIRAS er et selskap som tilbyr utviklings- og teknologirådgivning. Selskapet har hovedkontor i Danmark og kontorer i over 25 land i Europa, Afrika, Sør-Asia og Sør-Amerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), et internasjonalt, multilateralt samarbeid med base i Wien i Østerrike, jobber for å fremme markedsbasert distribusjon av fornybar energi og energieffektivitetsløsninger i utviklingsland.

Det nåværende BGFA-programmet på 127 millioner euro ble etablert i 2019 på initiativ fra Sverige, gjennom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Siden den gang har Nefco utviklet initiativet til et multi-donor-program. Sverige bidrar med 835 millioner SEK (80 millioner euro) fra de svenske ambassadene i alle BGFA-prosjektlandene. Danmark bidrar med 117,5 millioner DKK (15,8 millioner euro) gjennom utenriksdepartementet, som støtte til programmet i Uganda. Power Africa, et initiativ som administreres av USAID, bidrar med teknisk støtte til en verdi av 4,5 millioner USD (ca. 4 millioner euro) over tre år, for å bidra til å gjennomføre programmet og utvikle kommersielt levedyktige prosjekter innenfor rammene av BGFA. Tyskland støtter BGFA-programmet i Zambia med 7,5 millioner euro gjennom utviklingsbanken KfW.


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.