Fra halm til energi – 2Gen Biofuel Supply får finansiering fra Nefco

Halm er en billig og bæredygtig ressource til biogas. 2Gen Biofuel Supply ApS pilottester nu en ny metode til processering af halm, som skal bane vejen for virksomhedens internationale ekspansion.

Nefco – the Nordic Green Bank – har indgået en aftale om lånefinansiering med 2Gen Biofuel Supply ApS. Finansieringen skal gå til investering i et nyt anlæg til brikettering af halm. Anlægget, som er det første af sin slags i verden, skal fremstille råvarer til biogassektoren. Formålet med det danske pilot- og demonstrationsprojekt er at vise mulighederne for storskalaproduktion af halmbaserede råvarer og potentialet i at oprette tilsvarende produktion i udlandet som led i virksomhedens internationalisering.

”Løsningen fra 2Gen Biofuel Supply passer godt til tiden, da prisen og efterspørgslen efter råvarer til biogas er steget markant på grund af energiomstillingen og ønsket om at undgå russiske energikilder. Vi er rigtig glade for at støtte op om pilot- og demonstrationsprojektet og glæder os til at se løsningen udfolde sig i Danmark og forhåbentlig på nye internationale markeder,” siger Bo Nyhus, Investment Director hos Nefco.

Halm kan ses som et affaldsprodukt fra landbruget. Samtidig er halmen på grund af det høje energiindhold et af de bedst egnede råmaterialer til biogasproduktion. Uden forbehandling har halmen indtil videre været underudnyttet i  eksisterende biogasanlæg. Anvendelsen af halm i de eksisterende biogasanlæg har været problematisk af praktiske og procesmæssige grunde.

For at løse ovenstående udfordringer anvender 2Gen Biofuel Supply en simpel, danskudviklet og patenteret mekanisk og varmebaseret behandling af halmen. Metoden gør, at halmen nemmere kan nedbrydes i biogasanlæggene og håndteringen bliver mere effektiv. På den måde bliver halmen et nyt og værdifuldt alternativ i biogasproduktionen.

”Vi er glade for endelig at kunne tiltrække yderligere finansiering til projektet, som vi har arbejdet på længe. Nefco er en finansieringspartner, som fokuserer på de målbare miljøeffekter. I samarbejde med Nefco vil vi sørge for, at vores halmbriketter leveres med en beregning af produktets indlejrede CO2 for at gøre det nemmere for kunderne at redegøre for deres klimaaftryk,” siger Carsten G. Møller, administrerende direktør i 2Gen Biofuel Supply.

I løbet af projektet vil virksomheden købe og forbehandle halm og producere halmbriketter, som vil blive solgt til biogasanlæggene. Med en estimeret årlig produktion på 45.000 tons halmbriketter kan metoden potentielt reducere udledningen af CO2 med op til 15.600 tons sammenlignet med anvendelse af naturgas. Niveauet svarer til det gennemsnitlige årlige klimaaftryk for 1.902 danskere [1].

2GenBiofuel test Facility in Denmark.
2GenBiofuel test Facility in Denmark. Foto: Bo Nyhus

For yderligere information, kontakt:

Bo Nyhus, Investment Director, Nefco
bo.nyhus@nefco.int, +358 10 6180 665

Carsten G. Møller, Administrerende Direktør, 2Gen Biofuel Supply ApS
cgm@altituda.dk, +45 53 53 86 20

Om 2Gen Biofuel Supply Aps

2Gen Biofuel Supply er en dansk virksomhed, som har udviklet en unik proces til fremstillingen af et effektivt andengenerations-råmateriale af restprodukter fra landbruget, som vil blive solgt til biogas- og biobrændselkunder i Danmark og Tyskland.

Ved at rense, formale og brikettere halmen og derefter udsætte den for en særlig varmebehandling producerer 2Gen Biofuel Supply ensartede biobriketter. Blandt fordelene er, at briketterne indeholder mindre svovl, de kan absorbere op til ti gange sin egen vægt af væske og de flyder ikke. Yderligere fungerer briketterne som en stabilisator, som forbedrer biogassens fermentation og forkorter produktionscyklussen. Metoden øger biogasproduktionens effektivitet med op til 30%.

2Gen Biofuel Supplys biobriketter af halm er en nyt og værdifuldt alternativ for producenter af biogas og biobrændsel. Det standardiserede produkt øger nedbrydeligheden for biogasanlæggene og er nemmere at håndtere.

[1] Climate action in Denmark, the European Parliament, February 2021


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.