Історія діяльності НЕФКО в Україні

У 2009 році НЕФКО та Україна підписали рамкову угоду, яка забезпечує правову основу для діяльності корпорації в країні. Рамкова угода, яка набрала чинності в 2010 році, надає НЕФКО певні привілеї та імунітети в Україні та дозволяє надавати фінансування муніципалітетам, а також ефективно реалізовувати проєкти, підтримуючи країну в переході до зеленої економіки та приносячи користь громадам і пересічним громадянам.

Чому грантове фінансування необхідне для відбудови України

З лютого 2022 року російське вторгнення в Україну завдало значної шкоди країні. 40% української енергетичної інфраструктури вже зруйновано. Внаслідок війни 7,8 мільйона українців виїхали до Європи, а 6,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Близько 16 мільйонів українців потребують допомоги у сфері водопостачання та забезпечення санітарно-гігієнічних умов.

Коли почалася війна, Україна була позбавлена доступу до нових кредитів. НЕФКО, разом з іншими міжнародними фінансовими організаціями (МФО), була змушена припинити виділення кредитних коштів на муніципальні проєкти. Як наслідок, кілька проєктів, що перебували на стадії розробки, було зупинено. Пізніше деякі з них було поновлено за рахунок перерозподіленого грантового фінансування. Станом на кінець 2022 року активні роботи на місцях тією чи іншою мірою тривали у 23 проєктах, фінансованих НЕФКО в Україні.

У короткостроковій перспективі реалізація будь-яких муніципальних проєктів за рахунок кредитних коштів є малоймовірною, в той час як фундаментальні потреби життєдіяльності суспільства, включаючи надання базових комунальних послуг, зростають. Тому наявність грантових коштів для реалізації проєктів у наступному році (роках) має важливе значення.

Багатостороння донорська програма на підтримку зеленого відновлення

Програма зеленого відновлення НЕФКО для України – це багатостороння донорська програма, яка складається з окремих ініціатив та фондів, ввірених НЕФКО різними донорами.

НЕФКО має значну компетентність та досвід роботи над екологічними проєктами із застосуванням практичного підходу в умовах підвищеного ризику та у співпраці з більш ніж сотнею українських муніципалітетів. Корпорація дотримується суворих стандартів довірчого управління і пройшла перевірку щодо відповідності основним принципам Європейського Союзу (EU Pillar Assessment), що дозволяє їй управляти коштами ЄС і виступати відповідальним виконавцем програм і проєктів, що фінансуються Євросоюзом.

Кошти надходять від кількох донорів. Наразі донорами є Європейський Союз (ЄС), Данія, Фінляндія, Норвегія та Швеція. Крім того, НЕФКО може співпрацювати з іншими організаціями та багатосторонніми донорами, такими як Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P) – багатосторонній донорський фонд, яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Прозорість – головний принцип закупівельної діяльності НЕФКО

НЕФКО має жорсткі обмеження та правила щодо використання та моніторингу фінансових ресурсів. З метою запобігання неправомірним діям, НЕФКО встановила керівні принципи, яких корпорація дотримується у внутрішніх процесах і яких мають дотримуватися партнери по співпраці та бенефіціари.

Завдяки статусу МФО, НЕФКО може застосовувати власну політику та процедури закупівель до муніципальних проєктів, яким вона надає фінансову підтримку. Закупівельна політика та процедури НЕФКО мають переважну силу та діють замість національного законодавства у сфері закупівель.

Політика та процедури закупівель НЕФКО застосовуються до всіх проєктів, а політика НЕФКО щодо доброчесності, етики та дотримання вимог дозволяє здійснювати перевірки та моніторинг контрагентів НЕФКО, таких як представники муніципалітетів та підрядники, протягом усього проєктного циклу. Прозорість та змагальність є ключовими елементами цих принципів, які також покликані зменшити корупційні ризики. Крім того, до всіх проєктів НЕФКО залучає незалежні консалтингові компанії, на які покладаються обов’язки моніторингу та контролю за дотриманням закупівельних процедур.

Принципи закупівель та доброчесності НЕФКО узгоджені з іншими МФО в Україні, такими як ЄБРР, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), і найкращі практики закупівель та доброчесності розробляються та впроваджуються спільно з цією групою банків розвитку.

Ролі сторін, які беруть участь у проєктах, що фінансуються НЕФКО

Угода

 • У більшості випадків проєкти базуються на грантовій угоді між НЕФКО та місцевим муніципалітетом. Для деяких проєктів в рамках заходів ЄС «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні» грантові угоди укладаються між ЄС та муніципалітетами, однак до проєктів все одно застосовуються політика та процедури закупівель НЕФКО.

Підготовка проєкту

 • Проєктна пропозиція подається бенефіціаром (зазвичай муніципалітетом).
 • Надаючи грантову допомогу, НЕФКО сприяє проведенню техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). ТЕО проводиться незалежним консультантом, якого залучає та призначає НЕФКО. У рамках техніко-економічного обґрунтування оцінюється проєктна пропозиція, потреби та прогнозовані результати проєкту із урахуванням вимог програми та донорів.

Бенефіціар несе відповідальність за реалізацію проєкту, включаючи закупівлі та укладання контрактів з постачальниками. Для управління проєктом бенефіціар створює місцеву Групу реалізації проєкту (ГРП), включаючи технічний нагляд.

 • НЕФКО укладає контракт з незалежною консалтинговою компанією (консультант з підтримки ГРП) для підтримки та консультування ГРП, а також для здійснення технічного нагляду. Консалтингова компанія здійснює моніторинг та контроль за дотриманням закупівельних процедур.

Закупівлі

 • Бенефіціар призначає Комітет з оцінки тендерних пропозицій, до складу якого входять посадові особи від муніципалітету. Незалежні консультанти залучаються лише як радники, але не ухвалюють рішення.
 • Залежно від характеру та графіку проєкту, тендерний процес відбувається за певними процедурами: відкриті торги, вибіркові торги (закритий тендер) або пряме укладання контракту. Тендерний комітет ухвалює рішення про необхідність проведення попередньої зустрічі для зацікавлених потенційних учасників тендеру.
 • Для того, щоб процес закупівель і проєкт в цілому здійснювалися правильно і відповідно до чинного законодавства, НЕФКО надає бенефіціарові та Тендерному комітету рекомендації щодо закупівель і стандартну тендерну документацію, а також консультаційну підтримку.
 • Перевірка доброчесності проводиться щодо переможця тендеру, а також, час від часу, щодо інших постачальників, включених до переліку учасників. Згідно з рамковою угодою, НЕФКО має право застосовувати власну політику та процедури закупівель, що стосуються тендерів та інших конкурсних процедур.
 • Муніципалітет несе відповідальність за укладання контрактів з постачальниками та підрядниками.

Ознайомитися з Політикою та процедурами закупівель НЕФКО можна тут: Закупівлі НЕФКО: Застосування найкращих практик | Nefco

Умови виплат

 • Виплати коштів здійснюються на різних етапах проєкту, як правило, остання – вже після його завершення.
 • Виплати здійснюються безпосередньо підрядникам, які були обрані в результаті конкурсного процесу закупівель і виконали фактичні роботи, після того, як НЕФКО отримає задовільну документацію, включаючи підтвердження того, що було досягнуто конкретних проміжних результатів проєкту. Платежі не можуть проходити через муніципалітет або будь-яку іншу сторону.
 • Щодо деяких фінансових ресурсів можуть застосовуватися особливі умови, наприклад, щодо звільнення від оподаткування та/або наявності графіку розстрочки.

Суворі заходи контролю

НЕФКО вимагає прозорості та доброчесності при здійсненні закупівель і застосовує суворі заходи контролю для зменшення ризиків використання заборонених практик під час реалізації своїх проєктів. Корпорація проводить ретельне розслідування стосовно звинувачень у використанні заборонених практик відповідно до Політики з протидії корупції та дотримання нормативно-правових вимог.

НЕФКО також має прямий канал для повідомлення про можливі неправомірні дії: Повідомлення про корупцію та неправомірні дії | НЕФКО

Довкілля та сталий розвиток у фокусі уваги

Політика та методичні рекомендації з охорони довкілля та сталого розвитку визначають ключові принципи, які застосовуються корпорацією НЕФКО для оцінки проєктних пропозицій та забезпечення відповідності фінансованих проєктів високим стандартам НЕФКО в галузі охорони довкілля та сталого розвитку.

На основі визначених НЕФКО показників впливу, що відповідають проєкту, бенефіціари здійснюють моніторинг та щорічно звітують про фактично досягнуті результати. Щорічний та підсумковий моніторинг дозволяє НЕФКО відстежувати ефективність операційної діяльності по проєктах, а також збирати дані про здобутий досвід. Більше інформації за посиланням: Довкілля та сталий розвиток | НЕФКО

Ознайомитися з додатковою інформацією чи подати скаргу можна тут: Контакти/Розгляд скарг та Правила розгляду скарг.

Дізнайтеся більше про Правову базу та методичні рекомендації | НЕФКО та Етику та дотримання норм | НЕФКО

Read more about the Nefco Green recovery programme for Ukraine in English