Utleie av solcellebatterier skal øke tilgangen til ren energi i Den demokratiske republikken Kongo

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) utvider porteføljen i Den demokratiske republikken Kongo, med Mobile Power som øker tilgangen til ren energi i landet.  Opp til minst 320 000 mennesker utenfor storbyene vil få tilgang til elektrisitet via utleie av batterier fra solkraft-ladestasjoner.

BGFA har signert en avtale med Mobile Power (MOPOs) datterselskap MPDRC i Den demokratiske republikken Kongo, med totalt 3 millioner euro til videreutvikling av virksomheten i landet. Den resultatbaserte finansieringen fra BGFA vil mobilisere ytterligere finansiering i form av ca. 3 millioner euro ved utgangen av prosjektets implementeringsfase i 2027. Selskapet er forventet å levere tjenester til lavinntektskunder iKongo. Mobile Power var et av de første selskapene som sikret seg finansiering fra BGFA i 2022, for å starte utviklingen av virksomheten i Liberia.

MPDRC etablerte sin lokale virksomhet i Den demokratiske republikken Kongo i 2022, med mål om å videreføre selskapets vellykkede forretningsmodell med utleie av batterier fra solkraft-ladestasjoner i Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Tsjad, Uganda og Zambia. Selskapet tilbyr korttidsleie av solladede batterier til kunder i usentrale områder der husholdninger og små bedrifter ikke har tilgang til strømnettet, via et omfattende nettverk av lokale representanter. MOPO batteriene kan blant annet brukes til å lade mobiltelefoner, gi strøm til lyspærer og TV-er og holde husholdningen med strøm i 24 timer. MOPOMax større batteritypene kan også erstatte generatorer og gi strøm til ulike typer elektriske kjøretøy, som for eksempel elmotorsykler.

Med denne batteridelingstjenesten kan kundene betale for faktisk forbruk, og ettersom det ikke kreves noe depositum, er dette en tjeneste som er tilgjengelig for alle. Kundene får tilgang til strøm på egne vilkår, uten å pådra seg gjeld. Dette betyr at MOPOs kunder kan få tilgang til kraft når det passer dem, og gradvis øke energiforbruket ved å leie flere eller større batterier etter hvert som behovet blir større. Denne fleksibiliteten betyr at kunder med lav inntekt også kan nås, da MOPOs tjeneste ikke krever at kundene forplikter seg til et bestemt abonnement over tid.

«Etter å ha brukt den første investeringen fra BGFA til å utvikle virksomheten i Liberia for utleie av batterier ladet på fornybar strøm, er vi svært glade for å ha fått ytterligere støtte til å starte opp i Kongo. Vi har en unik forretningsmodell, med solkraftanlegg som lader opp våre patenterte MOPO-batterier, som deretter leies ut til kundene slik at de kan få tilgang til bærekraftig strøm. Vi har allerede leid ut 14 millioner MOPO-batterier i virksomhetslandene våre i Afrika sør for Sahara, og vi ser frem til å videreutvikle tjenestene våre sammen med BGFA og gi hundretusenvis av mennesker i Kongo bedre tilgang til strøm», sier Chris Longbottom, adm.dir. i Mobile Power.

BGFAs resultatbaserte finansiering vil hjelpe selskapet med å utvide rekkevidden til de mobile ladestasjonene og skape nye jobber ved å ansette flere representanter.

«Vi er glade for å se at aktører som tidligere har fått midler fra BGFA, som Mobile Power, ser muligheten til videre investeringer for å utvide driften til flere BGFA-støttede land. Kjernen i BGFA er å mobilisere privat finansiering og fremskynde tilgangen til moderne, ren og rimelig energi», sier Kari Hämekoski, seniorprogramsjef i Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa hadde innen utgangen av 2023 inngått avtaler om to prosjekter i Den demokratiske republikken Kongo, og med totalt 23 selskaper i Burkina Faso, Kongo, Liberia, Uganda og Zambia. Til sammen har disse potensial til å nå 8,6 millioner mennesker. BGFAs finansieringsvindu i Kongo er finansiert av Sverige og Norge.

For mer informasjon, kontakt:

Kari Hämekoski, seniorprogramsjef i Nefco
Kari.hamekoski@nefco.int, +35810 618 0660

Hugo de Salis, bedriftsutvikler i Mobile Power
hugo.desalis@mobile-power.co.uk

Mer informasjon om Mobile Power

The Beyond the Grid Fund for Africa signs its first projects in Liberia

Om Mobile Power

Brittiske («MOPO») er et batteriteknologiselskap som fokuserer på å levere bærekraftig energi til husholdninger og bedrifter i Afrika. Selskapet leier ut sine unike MOPO-batterier fra solkraft-ladestasjoner som administreres av et nettverk av lokale representanter. Porteføljen omfatter MOPO50-batteriet, som kan gi strøm til belysning, lading av telefoner og likestrømsapparater, og MOPOMax-batteriet, som kan erstatte små bensinaggregater (0–4 kVA) og brukes som batteri til elmotorsykler. Hvert enkelt MOPO-batteri – som har integrert betalingsteknologi for å sørge for at man må betale gjennom MOPO-appen før man kan hente ut strøm – kan spores via MOPO-plattformen for å finne ut om det befinner seg hos en kunde, representant eller hvorvidt det har nådd slutten av levetiden og må resirkuleres. MOPO leier ut over 6 millioner batterier i året. Selskapet har for øyeblikket virksomhet i Chad, Kongo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone og Uganda, men planen er å lansere tjenestene også i resten av Afrika. Les mer: www.mobilepower.co

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) er et multi-donor-program etablert og styrt av Nefco – den grønne banken i Norden. Nefco er en internasjonal finansieringsinstitusjon med hovedkontor i Helsingfors i Finland, som har fokus på miljø- og klimainvesteringer og fondsforvaltning. BGFA gjennomføres av Nefco med støtte fra to samarbeidspartnere. NIRAS er et rådgivende utviklings- og ingeniørselskap med hovedkvarter i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), et internasjonalt, multilateralt samarbeid med base i Wien i Østerrike, jobber for å fremme markedsbasert distribusjon av fornybar energi og energieffektivitetsløsninger i utviklingsland.

Det nåværende BGFA-programmet på 126 millioner euro ble etablert i 2019 på initiativ fra Sverige, gjennom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Siden den gang har Nefco utviklet initiativet til et multi-donor-program finansiert av Danmark (gjennom utenriksdepartementet), Tyskland (gjennom utviklingsbanken KfW), Norge (gjennom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)) og Sverige. Power Africa, et initiativ som er administrert av USAID, bidrar med teknisk støtte.

Photo: Customer renting a MOPO50 battery in the DRC- Mobile Power
Bilde: En kunde i Den demokratiske republikken Kongo leier et MOPO50-batteri – Mobile Power

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.