Uthyrning av solcellsdrivna batterier för att påskyndaövergången till ren energi i Demokratiska republiken Kongo

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) utökar sin portfölj i Demokratiska republiken Kongo med Mobile Power för att påskynda tillgången till ren energi i landet. Upp till landet. Upp till  minst 320 000 människor som bor i stadsnära områden och landsbygdsområden kommer att få tillgång till el genom batterihyrningstjänster.

BGFA har undertecknat ett avtal med Mobile Powers (MOPOs) dotterbolag, MPDRC, i Demokratiska republiken Kongo med totalt 3 miljoner euro för att vidareutveckla sin verksamhet i landet. Den resultatbaserade finansieringen från BGFA kommer att mobilisera ytterligare medfinansiering på cirka 3 miljoner euro fram till  slutet av  2027. Företagets tjänster gynnar låginkomstkunder som bor i Demokratiska republiken Kongo. Mobile Power var ett av  de första företagen att säkra finansiering från BGFA under 2022 för att stöda  tillgången till ren energi i Liberia.

MPDRC etablerade sin lokala verksamhet i Demokratiska republiken Kongo under 2022 i syfte att utöka sin framgångsrika affärsmodell med uthyrning av solcellsladdade batterier från Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Tchad, Uganda och Zambia. Företaget erbjuder korttidsuthyrning av solcellsladdade batterier till kunder i avlägsna områden som inte är kopplade till det nationella elnätet för att driva apparater för hushåll och småföretag, genom att använda ett omfattande nätverk av lokala försäljningsagenter. MOPO batterierna kan användas för en mängd olika tillämpningar, exempelvis för att ladda mobiltelefoner, driva externa glödlampor, driva TV-apparater och förse hushåll med energi dygnet runt. MOPOMax större batterier kan också ersätta generatorer och driva en rad olika elfordon, exempelvis elmotorcyklar.

Batteridelningstjänsten som drivs enligt pay-per-use-principen erbjuder överkomliga priser eftersom den inte kräver någon deposition, inga skulder och erbjuder tillgång till el på kundens egna villkor. Det innebär att MOPO-kunder kan få tillgång till energi när det passar dem och öka sin energiförbrukning genom att hyra fler eller större batterier i takt med att de klättrar upp på energistegen. Denna flexibilitet innebär att även kunder med lägre inkomster kan nås, eftersom MOPO-tjänsten inte kräver att kunderna förbinder sig till en viss elnivå eller en viss serviceperiod.

”Efter att framgångsrikt ha använt BGFA:s initiala investering för att utveckla vår batteriuthyrningsverksamhet i Liberia, är vi mycket glada över att få ytterligare stöd för att utveckla verksamheten i Demokratiska republiken Kongo. Vi har en unik affärsmodell där soldrivna batteriuthyrningsstationer  laddar våra egenutvecklade MOPO-batterier, som sedan hyrs ut till kunder för att på ett hållbart sätt förse dem med energi till alla områden i livet. Vi har redan genomfört 14 miljoner MOPO-batteriuthyrningar i våra nuvarande verksamhetsländer i Afrika söder om Sahara och ser fram emot att bygga upp och utvecklavåra tjänster med BGFA för att förse hundratusentals människor med tillgång till el i Demokratiska republiken Kongo”, säger Chris Longbottom, CEO, Mobile Power.

BGFA:s resultatbaserade finansiering kommer att hjälpa företaget att utöka utbudet av mobila batteriuthyrningsstationer och skapa nya arbetstillfällen genom att expandera sitt nätverk av försäljningsagenter.

”Vi är glada att se att tidigare BGFA-investerare, som Mobile Power, ser en möjlighet att mobilisera ytterligare investeringar för att expandera till fler BGFA-stödda länder. Kärnan i BGFA är att mobilisera  privatfinansiering och påskynda tillgången till modern, ren och prisvärd energi”, säger Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco.

Beyond the Grid Fund for Africa har hittills ingått avtal med två projekt i Demokratiska republiken Kongo och totalt 23 företag i Burkina Faso, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Uganda och Zambia fram till slutet av 2023. Sammantaget har dessa en potential att nå upp till 8,6 miljoner människor. BGFA:s finansieringsfönster i Demokratiska republiken Kongo finansieras av Sverige och Norge.

För ytterligare information, kontakta:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager på Nefco
Kari.hamekoski@nefco.int, +35810 618 0660

Hugo de Salis, Corporate Development på Mobile Power
hugo.desalis@mobile-power.co.uk

Ytterligare information om Mobile Power:

The Beyond the Grid Fund for Africa signs its first projects in Liberia

Om Mobile Power:

Brittiska Mobile Power (”MOPO”) är ett företag som erbjuder batteriteknik enligt pay-per-use-principen och som fokuserar på att leverera hållbar energi till privatpersoner och företag i Afrika. Verksamheten bygger på uthyrning av bolagets unika MOPO-batterier från solcellsdrivna laddningscentraler som sköts av ett nätverk av lokala försäljningsagenter. I portföljen ingår MOPO50-batteriet, som ger hushållen tillgång till grundläggande energi för belysning, telefonladdning och apparater, och MOPOMax-batteriet, som kan användas för att ersätta små bensingeneratorer (0–4 kVA) och som batteribyte för e-motorcykeltaxin. Varje MOPO-batteri – som har integrerad betalningsteknik för att säkerställa att kunden betalar med MOPO-applikationen innan el laddas  –  kan spåras via MOPO-plattformen för att avgöra om det är hos en kund, försäljningsagent eller har nått slutet av sin livslängd och är redo att återvinnas. MOPO hyr ut över 6 miljoner batterier per år och har för närvarande verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Tchad och Uganda, och planerar att lansera sin tjänst i hela Afrika. Läs mer på: www.mobilepower.co

Om BGFA:

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 126 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare och är finansierat av Danmark genom Udenrigsministeriet, Tyskland genom dess utvecklingsbank KfW, Norge genom Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid och Sverige genom Sida. Power Africa, ett initiativ som administreras av USAID, ger tekniskt bistånd in natura. Läs mer på www.beyondthegrid.africa

Photo: Customer renting a MOPO50 battery in the DRC- Mobile Power
Foto: En kund i Demokratiska republiken Kongo som hyr ett MOPO50 batterie – Mobile Power

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.