Sverige stöder uppkomsten av lokala arbetstillfällen och kompetensutveckling i Uganda – Beyond the Grid Fund for Africa introducerar ett nytt initiativ

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) har lanserat ett nytt initiativ som främjar uppkomsten av arbetstillfällen och kompetensutveckling i Uganda. Initiativet, som presenterades i huvudstaden Kampala är riktat till leverantörer av energitjänster. Det övergripande målet är att stödja uppkomsten av lokala arbetstillfällen och särskilt att stärka kvinnors position inom sektorn för fristående elnät.

Ökad sysselsättning och kompetens inom sektorn för fristående energi är viktiga prioriteringar för BGFAs insats i Uganda. Då Danmark gick med som bidragsgivare för BGFA i december 2020 gav de Nefco i uppdrag att värdera möjligheterna för att främja uppkomsten av arbetstillfällen i Uganda inom BGFA-programmets ramar. Nefco beställde en kartläggande studie gällande elektricitet i fristående nätverk och lösningar för matlagning som använder ren energi av Oxford Policy Management. Studien gjordes mellan november 2020 och februari 2021. Studien utredde olika sätt att stödja behoven gällande sysselsättning och kompetensutveckling i branschen för fristående energi i Uganda. Den utredde också hur BFGA skulle kunna främja och öka kvinnornas deltagande. I studien rekommenderades planering av ett separat underprogram för detta ändamål.

”Med denna satsning på kompetens och arbete vill vi stödja Ugandas ambition att bli ett medelinkomstland. Solenergi är inte bara en grön energikälla som har potential att utvidga åtkomsten till elektricitet för hushåll på landsbygden – den har också potential att skapa nya arbetstillfällen. Energisystemen behöver marknadsföras, installeras och underhållas. När människor får de rätta kunskaperna och färdigheterna kan den gröna omställningen bidra till uppkomsten av flera tusen nya arbetstillfällen, och med vårt stöd till BGFA-programmet tar vi de första viktiga stegen i denna riktning”, sade Signe Winding Albjerg, Danmarks ambassadör i Uganda i hennes öppningsanförande på lanseringsevenemanget i Kampala i dag.

Programmet för skapandet av arbetstillfällen och kompetensutveckling kommer att utveckla deltagarnas tekniska kunskaper och färdigheter. Detta omfattar kompetens som behövs i anslutning till installation, drift (fristående elnät) och underhåll. Andra områden är försäljningskunskaper och affärskunskaper, till exempel möjligheterna att skaffa finansiering som gäller solcellssystem för hushåll och fristående elnät. Deltagarna får separat utbildning inom de områden som nämns ovan.

Nefco, som är fondförvaltare för BGFA-programmet, har anlitat Renewables Academy (RENAC) för att utveckla och organisera underprogrammet samt för att ordna utbildningar som främst är avsedda för de leverantörer av energitjänster som har blivit godkända för finansiering i förbindelse med BGFAs finansieringsrunda i Uganda (BGFA3).

”Vi är väldigt glada över att få annonsera vårt samarbete med RENAC för att främja uppkomsten av arbetstillfällen inom sektorn för fristående elnät med särskilt fokus på att öka antalet arbetstillfällen för kvinnor inom denna sektor. Vi är också stolta över att vi från början kan bidra med kompetensutveckling till de första utvalda leverantörerna av energitjänster vi tecknat avtal med i Uganda”, säger Ash Sharma, direktör för Beyond the Grid Fund for Africa på Nefco.

RENAC kommer att utföra en behovskartläggning som bygger på ingående konsultering av de energitjänstleverantörer som tecknat avtal samt med övriga viktiga intressenter inom den ugandiska solenergiindustrin. Syftet med detta är att utvärdera och specificera leverantörernas utbildningsbehov. De första kurserna arrangeras uppskattningsvis under 2023 och programmet väntas erbjuda utbildning för upp till 300 personer. Underprogrammet är en del av de aktiviteter som Danmark och Sverige finansierar i Uganda.

Beyond the Grid Fund for Africa har tecknat avtal med sina två första projekt i Uganda. Tillsvidare har sammanlagt 13 projektavtal ingåtts från programmets första finansieringsrunda i Burkina Faso, Liberia och Zambia (BGFA1) samt från dess tredje finansieringsrunda i Uganda (BGFA3). Det övergripande syftet med programmet är att stödja etableringen av 1,44 miljoner energianslutningar genom de fyra finansieringsrundor som redan har blivit annonserade. Projekten kommer att gynna 6,5 miljoner människor i Afrika söder om Sahara.

Läs mer om undersökningen och dess resultat:

För ytterligare information kontakta:

Tina Nyberg, Programme Manager på Nefco
Tina.nyberg@nefco.int, +358 10 6180 651

Ole Dahl Rasmussen, Counsellor, Team Leader, vid danska ambassaden i Uganda
oleras@um.dk, +256 (0) 772 254 020

Rafael Juan Martí, Project Director & Instructor, vid Renewables Academy (RENAC) AG
juan@renac.de, tel: +49 (0)30 58 70870 37

Om BGFA

Beyond the Grid Fund for Africa (BGFA) är en fond med flera bidragsgivare som inrättats och förvaltas av Nefco – den nordiska gröna banken. Nefco är ett internationellt finansinstitut med säte i Helsingfors, Finland, som fokuserar på miljö- och klimatinvesteringar och fondförvaltning. BGFA-programmet genomförs och implementeras av Nefco tillsammans med två projektimplementeringspartners. NIRAS är ett konsultföretag inom utveckling och teknik med huvudkontor i Danmark och lokala kontor i över 25 länder i Europa, Afrika, Sydasien och Latinamerika. Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), är ett internationellt multilateralt partnerskap med säte i Wien, Österrike, som verkar för att snabba på marknadsbaserad spridning av lösningar inom förnybar energi och energieffektivitet i utvecklingsländerna.

Det nuvarande BGFA-programmet på cirka 127 miljoner euro inrättades 2019 på svenskt initiativ via Sida. Nefco har sedan dess utvecklat programmet till ett program med flera bidragsgivare. Sverige bidrar med 835 miljoner kronor (80 miljoner euro), från de svenska ambassaderna i alla BGFA-projektländerna. Danmark, genom Udenrigsministeriet, bidrar med 117,5 miljoner danska kronor (15,8 miljoner euro) för att stödja programmet i Uganda. Tyskland, genom sin utvecklingsbank KfW, stöder BGFA:s landsprogram i Zambia genom ett bidrag på 7,5 miljoner euro. Norge, genom Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad, bidrar med 200 miljoner norska kronor (19 miljoner euro).

Bild: Lanseringseventet i Uganda 1.12.2022 – Från vänster: Ash Sharma, Nefco, Signe Winding Albjerg, Danmarks ambassadör i Uganda, och Daphne Ayiekoh, Sveriges ambassad i Uganda- Anders Arvidson, Sida


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.